Zpět na archiv čísel

Stavebnictví 08/2023

V aktuálním čísle 08/2023 časopisu Stavebnictví si můžete přečíst například tyto články:

Zkušenosti z realizace fotovoltaické elektrárny na střeše rodinného domu

Před realizací fotovoltaické elektrárny je třeba vědět, že celý systém pracuje jako miniaturní ostrov, který stojí na čtyřech sloupech: panely na střeše, baterie, veřejná síť a domácnost. Na co je třeba dbát? Je třeba zvolit dobré bateriové úložiště, řešit přetoky nadvýroby elektřiny do distribuční sítě a při realizaci vybrat kvalitní odbornou dodavatelskou firmu.

Základem kvalitního tepelnětechnického řešení je správně navržený funkční detail

Přední odborník v oblasti tepelné ochrany budov a úspor energie Ing. Jiří Šála, CSc. v rozhovoru s H. Duškovou rozebírá podrobnosti návrhu, příp. obnovy stavby z pohledu stavební tepelné techniky – nejkritičtější místa vzniku tepelných mostů a tepelných vazeb v obálce budovy, pozici okenních rámů, zateplení budov, nároky na tloušťky izolantů, vliv vlhkosti na tepelnětechnické vlastnosti budov a jejich vnitřní prostředí, nucené větrání apod.

Systém pro měření vlhkosti konstrukcí staveb

Systém Senzomatic byl navržen pro sledování vlhkosti v konstrukcích dřevostaveb, uplatnění však nachází i u zděných staveb nebo plochých střech bez ohledu na materiál jejich konstrukce. Senzory v konstrukci monitorují teplotu, relativní vlhkost, příp. hmotnostní vlhkost dřeva a poskytnou včas informaci o případné nebezpečné situaci a lokalizaci problému.

Nový pavilon Nemocnice Pelhřimov – technologické řešení

Právě dokončený pavilon Péče o rodinu byl navržen v pasivním energetickém standardu. Byl projektován pomocí 3D technologie BIM, která zefektivňuje nejen proces výstavby, ale i veškerou budoucí správu budovy. Dosažení pasivního standardu bylo náročné zejména vzhledem ke specifickým hygienickým požadavkům na větrání a zvlhčování vzduchu lůžkových oddělení nemocnice.

Další číslo časopisu Stavebnictví vyjde 4. září 2023.