Zpět na archiv čísel

Stavebnictví 06-07/2022

V aktuálním dvojčísle 6–7/2022 časopisu Stavebnictví si můžete přečíst například tyto články:

Poutní areál ve Staré Boleslavi

Stará Boleslav je nejvýznamnějším poutním místem v Čechách spojeným se svatováclavskou tradicí a mariánským kultem, které reprezentují areály kostelů sv. Václava a sv. Klimenta a kostel Nanebevzetí Panny Marie. Oba areály jsou národními kulturními památkami. Jejich stav dlouhodobě neodpovídal jejich významu pro českou státnost, a proto byla v druhém desetiletí 21. století zahájena příprava pro jejich důstojnou úpravu.
(foto: Ing. Hana Šantavá)

Památník odboje na Žižkově

Prvorepublikový památník osvobození na úpatí pražského Vítkova v průběhu posledních tří let prošel přeměnou v jedno z největších vojenských muzeí v Evropě. Rekonstrukce a dostavba byla dokončena na konci loňského roku. Mezi zajímavosti patří např. použití uhlíkových lamel v rámci sanace nosných konstrukcí. Nyní se v muzeu pracuje na instalaci expozic, otevření se předpokládá na konci října.
(foto: Metrostav a.s.)

Logistické centrum firmy Lidl v Buštěhradě

Areál Logistického centra Lidl byl postaven na ploše 173 710 m2. Jedná se o nevyužívané plochy stávající průmyslové zóny Kladno-východ Dříň, kde byly v minulosti hutní a zpracovatelské provozy Poldi. Revitalizace nevzhledných a zarostlých pozemků tak umožnila vznik nejmodernějšího a největšího logistického centra firmy Lidl v Evropě. Projekt byl oceněn titulem Stavba roku 2021 a Zvláštní cenou Ministerstva průmyslu a obchodu.
(foto: Torion, Lidl)

Dvorský most v Karlových Varech z pohledu zadavatele

Dvorský most přes řeku Ohři v Karlových Varech spojuje městské části Tuhnice a Dvory, obecně pak např. obchodně-správní centrum města s areálem krajských a státních organizací. Po roce 2010 se u stávajícího mostu začaly objevovat značné problémy, což město vedlo k požadavku na jeho nahrazení novým mostem. Pro tuto stavební zakázku město poprvé ve své historii využilo metodiku zadání podle Žluté knihy FIDIC. Je to také poprvé, co tuto metodiku využila samospráva českého města.
(foto: archiv města Karlovy Vary)

Další číslo časopisu Stavebnictví vyjde 9. srpna 2022.