Zpět na archiv čísel

Stavebnictví 05/2020

Mimo jiné si v něm můžete přečíst tyto články:

Michael Thonet a jeho synové

Jméno Michaela Thoneta je spojeno s nadčasovým fenoménem v oblasti bydlení a designu – židlí. Vylepšil technologii ohýbání a jeho nábytek se stal od 19. století součástí kaváren, kanceláří i domácností. (Obr.: archiv Petra Zázvorky)

Rekonstrukce Pedagogické fakulty UK v Praze

Jeden z pilotních projektů využívající metody BIM se zaměřil na rekonstrukci historické budovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy a je ukázkovým příkladem tvorby BIM modelu. (Obr.: archiv OBERMEYER HELIKA a.s.)

Nová administrativní budova firmy ČSOB

Je propojena s původní budovou ústředí v pražských Radlicích a tvoří s ní ČSOB Kampus. U budovy se pracovalo s implementací BIM pro Facility Management při výstavbě i při jejím následném provozování. (Obr.: Filip Šlapal)

Most v Lysé nad Labem

Devítipolový most ve městě byl nahrazen železobetonovým trámovým prefabrikovaný hybridně předpjatým jednopodlažním mostem s horní mostovkou a monolitickou železobetonovou spřahující deskou.(Obr.: archiv Metrostav a.s.)

 

Další číslo časopisu Stavebnictví vyjde 10. června 2020.