Zpět na archiv čísel

Stavebnictví 03/2022

8. března vychází číslo 3/2022 časopisu STAVEBNICTVÍ.
Můžete si v něm přečíst například tyto články:

Depozitář Slovenské strely
Pro národní kulturní památku, železniční motorový vůz „Slovenská strela“, byl vytvořen depozitář v prostoru haly bývalé slévárny. Vedla sem železniční vlečka a zároveň byla tato stavba určena k obnově pro účely muzea nákladních vozidel TATRA. Depozitář získal prestižní ocenění Stavba roku 2021. (foto: archiv Ing. Ladislava Zahradníčka a Ing. arch. Jiřího Liškutína)

Arena Brno – zkušenosti z navrhování stavby v BIM
Multifunkční hala v Brně pro více než 12 000 návštěvníků v blízkosti pavilonu Z by měla sloužit širokému spektru akcí sportovních, kulturních i výstavnictví. V dokumentacích pro společné povolení a pro provádění stavby byl uplatněn princip BIM. (foto: Arch.Design, s.r.o., A PLUS a.s.)

Zvěrotický železniční tunel
Dvoukolejný železniční tunel Zvěrotice délky 370 m je v pořadí devátým tunelem na IV. tranzitním železničním koridoru v úseku mezi Prahou a Českými Budějovicemi, nachází se konkrétně na traťovém úseku Soběslav – Doubí u Tábora. Observační metoda byla aplikována v dokumentaci stavby a při provádění stavby (foto: Ing. Libor Mařík)

Most císaře Františka Josefa I.
Na mosty jsou kladeny daleko vyšší nároky, než tomu bylo dříve. Most císaře Františka Josefa I. v Praze je fenoménem 19. století: jeho stavba byla zahájena 20. srpna 1865. Návrh se však stal terčem kritiky pro jeho nejasnou geometrii při změně teploty konstrukce a pro konstrukci táhel. (foto: reprodukce grafického listu Josefa Mayera, foto reprodukce: Tomáš Malý).

Další číslo časopisu Stavebnictví vyjde 12. dubna 2022.