Zpět na archiv čísel

Stavebnictví 01-02/2024

V čísle 01-02/2024 časopisu Stavebnictví si můžete přečíst například tyto články:

Vědecká knihovna Olomouc – stavební úpravy Červeného kostela
Rekonstrukce historické budovy kostela, doplněná přístavbou foyer mezi kostelem a stávající budovou Vědecké knihovny v Olomouci, získala titul Stavba roku 2023. Prostor kostela, který dříve sloužil jako sklad knih, bude nově plnit funkci sálu pro kulturní účely – koncerty, výstavy apod. Součástí přístavby je nová recepce knihovny a kavárna.
(foto: BoysPlayNice)

Polyfunkční soubor Eurovea 2 v Bratislavě
Projekt se zaměřuje na komplexní rozšíření existujícího obchodního centra Eurovea na levém břehu Dunaje. Vytváří centrální veřejný prostor, prodlužuje nábřežní promenádu, podél níž se rozkládá nákupní pasáž s vertikálně navazujícími obytnými a administrativními prostory. Dominantou areálu Eurovea 2 je první mrakodrap v Bratislavě dosahující výšky 168 m.
(foto: GFI a.s.)

Oprava střechy, průčelí a přilehlých věží kostela sv. Ignáce z Loyoly v Jihlavě
Raně barokní kostel sv. Ignáce z Loyoly patří mezi dominanty Masarykova náměstí v Jihlavě. Od dubna 2022 do listopadu 2023 probíhala jeho obnova, při níž bylo opraveno mj. průčelí, krov, střecha i vrata kostela. Umělecké prvky fasády byly natolik poškozeny, že se při jejich obnově nedalo postupovat obvyklým způsobem, ale bylo třeba některé kroky opakovat.
(foto: Tomáš Malý)

Vývoj a realizace projektu doplnění vody do Velkého Boleveckého rybníka v Plzni
Bolevecká rybniční soustava představuje jedinečný přírodně-krajinářský fenomén severního okraje Plzně a také jeho nejdůležitější rekreační zázemí. Po roce 2015 se začal projevovat v rybniční soustavě nedostatek vody, jehož důsledkem byl pokles hladiny v největším rybníku o 1,3 m. Město přikročilo k realizaci ojedinělého projektu doplnění vody do Velkého Boleveckého rybníka.
(foto: SVSMP)

Další číslo časopisu Stavebnictví vyjde 12. března 2024.