Záchrana bytové domu v Kyselce

Vítězem kategorie Bytový dům – rekonstrukce 14. ročníku soutěže Fasáda roku, pořádané firmou Baumit, spol. s r.o., se stala rekonstrukce a dostavba bytového domu v Kyselce u Karlových Varů. Odborná porota ocenila citlivý přístup projektanta i prováděcí firmy, výběr použitých materiálů i barevnost fasád, stejně jako zpracování detailů. Výsledná realizace podporuje původní nadčasové a romantické umístění budovy do terénu poblíž řeky Ohře.

Povrchy a fasády staveb
text Zdeněk Havlina

D61d: levnější elektřina pro chataře a chalupáře
Jak ušetřit na novou sekačku nebo větší  bazén? Málokdo ví, že na chatě či chalupě platí za elektřinu víc, než musí. Řada dodavatelů elektřiny zavedla mezi své produkty speciální víkendový tarif, se kterým lze ušetřit až několik set ročně. Kdy se takový tarif vyplatí a jaký přesně zvolit?

Měl bych být mediátorem činnosti různých ministerstev

Náměstek ministra průmyslu Ing. Jiří Koliba je původní profesí projektant-statik. Přestože už řadu let pracuje ve státní správě a dříve se realizoval i v jiných oborech, je mu stavebnictví blízké....
Hradec Králové - město s jedinečnou tradicí a vizí do budoucnosti

S cílem, aby se nově připravovaný územní plán města Hradec Králové nestal pouhým kolbištěm různě se křížících politických, komerčních či osobních zájmů, rozhodl se...
Nízké protihlukové clony pro železniční a tramvajové tratě

Příspěvek je zaměřen na vývoj a zavádění nových protihlukových opatření železničních a tramvajových tratí prvky snižujícími emise hluku a vibrací co nejblíže u jejich zdroje. Jsou představeny...
Památkové stavby a metoda památkové péče, autorizovaný inženýr a technik

Zachování stavebních památek je ve většině civilizovaných zemí pokládáno za přednost a jakousi povinnost všech, kteří se pokládají za příslušníky vzdělaného národa....
Historie vzniku a vývoje pavilonu A výstaviště Flora Olomouc očima autora

Od roku 1958 se v Olomouci konaly pravidelně květinové výstavy. V první polovině šedesátých let rozhodlo vedení města pozvednout tyto výstavy nikoliv na lokální, ale na mezinárodní úroveň. Za tímto...
Třinecké železárny: injektáž prachového uhlí do vysokých pecí

Investičním záměrem ve vysokých pecích č. 4 a 6 firmy TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY a.s. bylo nahrazení části vsázkového koksu levnějším prachovým uhlím. Stavba zahrnovala instalaci nového...Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz, jejímž autorem je EXPO DATA spol. s r.o.,
podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora- Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Unported .

RSS | EXPO DATA spol. s r.o., Výstaviště 1, 648 03 Brno
Časopis stavebnictví 2007 | stavebnictví a bytová výstavba | stavby v horách | protipovodňová výstavba | energetika | Archiv | kolektory v Ostravě | dětské centrum | satelitní městečka | mostní díla | zdravé město | okružní křižovatky | dopravní stavby | SMART
© 2007