arrows Analýzy, trendy arrows Navrhování staveb arrowsVyužití virtuálního modelu budovy (BIM) ve stavební praxi
grafické podklady navrhování staveb archiv spol. Skanska, a.s
text Ing. Miroslav Vyčítal
číslo: 03/2012
Využití virtuálního modelu budovy (BIM) ve stavební praxi

· Příklad virtuálního vzorkování místností při výstavbě nemocnice (Skanska, USA building)
V posledních několika letech se pojem BIM (Building Information Modeling – informační model budovy) stále více objevuje v názvech projektových software CAD a je propagován a prosazován výrobci projektových software jako nová platforma pro navrhování staveb. Zejména proto je zřejmě v současnosti vnímán jako nový softwarový nástroj, případně softwarové řešení pro navrhování staveb ve 3D. Tento pohled na problematiku BIM je však velmi zjednodušený a zavádějící, především proto, že BIM není konkrétní softwarové řešení, ale proces přístupu k přípravě projektové dokumentace a její následné využití při přípravě, realizaci a následně pak i ve správě budov.
odeslat odeslat    tisk tisk

Pojem BIM
Přestože se pojem Building Information Modeling (BIM) ustálil v posledních letech jako jednotný název pro projektování s využitím parametrických modelů, není tato technologie na trhu nová. Mezi  prvními průkopníky trojrozměrného parametrického modelování při navrhování pozemních staveb byla firma Graphisoft, která ve světě již od konce osmdesátých let 20. století využívá koncepci Virtual Building ve svém software Archi-CAD. Nicméně všichni ostatní významní výrobci software pro projektování zavedli virtuální model budovy. Pojem Building Information Modeling byl pak poprvé použit firmou Autodesk a následně byl akceptován jako označení pro parametrické modelování budov a následné využití těchto modelů. Informační model budovy (BIM) obsahuje geometrické a prostorové vztahy, analýzy osvětlení, geografické informace, výkazy výměr a vlastnosti stavebních komponent (například detaily výrobce). BIM může být využit, aby demonstroval celý životní cyklus budovy, včetně procesu výstavby a provozu staveb. Výměry a sdílené vlastnosti materiálů mohou být jednoduše vykazovány. Rozsah práce může být izolován a definován. Systémy, sestavy a sekvence mohou být vykázány v odpovídajícím měřítku vzhledem k celku budovy nebo budov. Dynamické informace o budově, jako jsou hodnoty na senzorech a kontrola systému měření a regulace, mohou být také zahrnuty v BIM, aby podpořily analýzu provozu budovy a její údržbu. Dále pak bývá pojem BIM interpretován jako Building Information Management, což popisuje více správu a následnou práci s daty v modelu obsaženými než vlastní vytváření modelu. Z tohoto pohledu se vyvíjí mnoho aplikací využívajících data obsažená v modelech. Zároveň se paralelně s pojmem BIM prosazuje i pojem VDC (Virtual Design and Construction), který by měl více odpovídat použití modelů 3D i v oblastech dopravního stavitelství a následných aplikacích.

Příklad využití laserového skenování pro osazení modelu budovy do terénu (zdroj: Skanska, a.s.)
¤ Příklad využití laserového skenování pro osazení modelu budovy do terénu (zdroj: Skanska, a.s.)

Celý článek naleznete v archivu čísel (č. 03/2012).

Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
Líbí se nám: Insurance working capital. Vše o stavbách a architektůře najdete na 4stav.cz. Použité stroje jako brusky, lisy a jiné naleznete na AKKstroje.cz. Studijní materiály nejen o stavebnictví, ale i strojírenství a zeměpis najdete na Škola, studium, wiki. Pomozte klikem, udělejte dobrou věc a přečtěte si v magazínu nejen o životním stylu.
© 2007