arrows Analýzy, trendy arrowsVliv výhybkových konstrukcí na okolní akustické poměry
grafické podklady archiv autorů
J. Smutný, L. Pazdera, R. Svoboda, I. Vukušič, V. Tomandl
číslo: 10/2012
Vliv výhybkových konstrukcí na okolní akustické poměry

· Pohled na lokalitu s výhybkou s pevným hrotem srdcovky, umístění měřicích mikrofonů v průběhu měření
Příspěvek se věnuje měření a srovnání akustických parametrů dvou různých typů výhybkových konstrukcí s cílem ohodnotit jejich vliv na okolí. Součástí příspěvku je rozbor metodiky měření a hodnocení včetně doporučení pro praxi.
odeslat odeslat    tisk tisk
Prof. Ing. Jaroslav Smutný, Ph.D.
Absolvent Fakulty elektrotechnické VUT v Brně. Od roku 1990 je zaměstnán na Fakultě stavební VUT v Brně. V roce 2009 byl jmenován profesorem pro obor konstrukce a dopravní stavby. Je odborníkem v oblasti měřicích metod a techniky, dále v problematice hluku a vibrací od dopravy. Zabývá se také problematikou aplikace umělé inteligence, dopravní telematiky a GIS. V rámci svého zaměření spolupracuje s průmyslovými podniky působícími v oblasti silniční a železniční dopravy.
E-mail: smutny.j@fce.vutbr.cz
Spoluautoři:
prof. Ing. Luboš Pazdera, CSc.
E-mail: pazdera.l@fce.vutbr.cz
Ing. Richard Svoboda, Ph.D.
E-mail: svoboda.r@fce.vutbr.cz
Ing. Ivan Vukušič
E-mail: vukusic.i@fce.vutbr.cz
Ing. Vladimír Tomandl
E-mail: tomandl.v@fce.vutbr.cz

Úvod do problematiky

Růst dopravy se v posledních desetiletích velmi zrychlil. Rozvojem a modernizací dopravní sítě dochází nejen ke stimulaci ekonomického růstu daného regionu, ale také k negativním účinkům dopravy na okolní životní prostředí. V železniční dopravě patří k hlavním negativním účinkům především hluk a vibrace. Není proto divu, že se v rámci každého projektu modernizace (či optimalizace) věnuje pozornost i protihlukovým a protivibračním opatřením.

K nejúčinnějším opatřením, která lze provést, patří ta, jež se realizují přímo u zdroje, tedy na konkrétní železniční soupravě či na železniční infrastruktuře. V běžné koleji se jedná především o akustické kolejnicové absorbéry (bokovnice), na voze pak o aplikaci různých akustických absorbérů na kola.

Jedním z mnoha možných protivibračních a protihlukových opatření, která lze provést přímo na konstrukci koleje, je také použití výhybek s pohyblivým hrotem srdcovky, které sice nejsou primárně vyvinuty za tímto účelem, nicméně teoreticky poskytují i tyto výhody.

U výhybek s pohyblivým hrotem srdcovky nedochází k přerušení pojížděné hrany a z hlediska pohybu vlakových souprav je možné průjezd touto výhybkou přirovnat k jízdě v běžné koleji – oproti výhybkám klasické konstrukce, kde kola vlakové soupravy musí překonat mezeru mezi hrotem srdcovky a křídlovou kolejnicí, přičemž vzniká poměrně velký dynamický ráz [1], který se může projevovat vyšší hladinou impaktního hluku.

Příspěvek obsahuje popis experimentálních měření a srovnání akustických parametrů výhybky s pohyblivým hrotem srdcovky s výhybkou s klasickou konstrukcí srdcovky. Cílem je stanovit přínos srdcovky s pohyblivým hrotem ke snížení hluku emitovaného do okolí výhybky oproti výhybce se srdcovkou s pevným hrotem.


Celý článek naleznete v archivu čísel (č. 10/2012).

Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
Líbí se nám: Insurance working capital. Vše o stavbách a architektůře najdete na 4stav.cz. Použité stroje jako brusky, lisy a jiné naleznete na AKKstroje.cz. Studijní materiály nejen o stavebnictví, ale i strojírenství a zeměpis najdete na Škola, studium, wiki. Pomozte klikem, udělejte dobrou věc a přečtěte si v magazínu nejen o životním stylu.
© 2007