arrows Realizace staveb arrows Bytová výstavba arrowsRekonstrukce a přístavba bytového domu Kollárova
foto: Filip Šlapal
text: Šafer Hájek Architekti s.r.o.
číslo: 01/07
Rekonstrukce a přístavba bytového domu Kollárova
Projekt rekonstrukce a přístavby domu Kollárova je jedním z prvních projektů obnovy bytového domu a konverze rozlehlých průmyslových dvorů a hal na obytný dům v oblasti pražského Karlína. Stavba kombinuje rekonstrukci památkově chráněné budovy z konce 19. století v uliční frontě s novou přístavbou, nápaditě doplňující kompozici stávajícího dvorního traktu.
odeslat odeslat    tisk tisk
Šafer Hájek Architekti s.r.o.

Ateliér poskytující kompletní služby v architektuře.
Z významných realizací:

  • základnová stanice s rozhlednou (Nymburk) – Cena Grand Prix 2003
  • rekonstrukce Dejvického divadla 2001

Charakteristika stavby

Starý průmyslový dvůr, místo budoucí výstavbyVlastní stavba se skládá jednak z rekonstrukce stávající třípodlažní budovy s podkrovím, která je umístěna v řadové městské zástavbě v ulici Kollárova, jednak z nové dvorní přístavby. Půdorysně je stavba rozdělena na dva dilatační celky – stávající rekonstruovanou budovu a křídlo přístavby. Tyto dva dilatační celky jsou spojeny v přízemí a dále schodištěm na úrovni jednotlivých podlaží. Celkové půdorysné rozměry stavby včetně přístavby v úrovni přízemí jsou 19x48 m.

Rekonstrukce stávající budovy

Nosná konstrukce stávající budovy je řešena tradičně jako podélný zděný stěnový systém – dvoutrakt, doplněný dvěma vnitřními a štítovými stěnami. V původním domě byla provedena oprava krovu s vestavbou podkroví a schodiště bylo propojeno s dvorní přístavbou. Rekonstrukce respektovala typické architektonické prvky poloviny 19. století zachováním kamenného polootevřeného schodiště, litinového tvarovaného zábradlí pavlačí a systému nosných kleneb v celém objemu budovy. Oddělením průjezdu, vyhrazeného pro vjezd automobilů do garáží ve dvoře, od nového vstupu pro obyvatele domu je vytvořen veřejný prostor, akcentující původní nosný systém domu. Bytové jednotky využívají východní a západní orientace fasád k ideálnímu řešení prostorové dispozice stávajících bytů. Nově vzniklý byt v prostoru původní půdy poskytuje svým obyvatelům výjimečný výhled do historického prostoru Karlínského náměstí na západě a na moderní dostavbu ve dvoře s navazujícím parkem ve vnitrobloku na východě. Vnitřní společný prostor ve dvoře, terasách a bytových jednotkách poskytuje svým obyvatelům maximální soukromí.

Konstrukce dvorní přístavby

Železobetonová konstrukce přístavby
Dvorní přístavba ve vnitřním prostoru pozemku je navržena jako pětipodlažní obytná budova obdélníkového tvaru o rozměrech v nadzemní části 19x40 m. Stavba není podsklepena. Nosná konstrukce přístavby je železobetonová monolitická, navržená jako kombinovaný konstrukční systém se sloupy a obvodovými stěnami, v úrovni největší zastavěné šířky dvora v přízemí jako trojtrakt. Jednotlivá podlaží postupně ustupují směrem k severní stěně. S ohledem na absenci suterénu a přilehlé sousední objekty je přístavba založena hlubinně na železobetonových pilotách, resp. pilířích tryskové injektáže. Provozně je budova přístavby navržena jako bytový dům, kde nosný systém umožňuje flexibilní změnu dispozice bytů.

Architektonické řešení

Terasy mezonetových bytů
Podle principu plošné a výškové regulace doplňuje navržená budova přístavby nedokončenou kompozici dvorního traktu. Konkrétní řešení bytového domu je postaveno na myšlence zdůrazňující optické propojení nového parku Corso s prostorem dvora. Hmota stavby je navržena jako stupňovitě se zužující směrem k parku, což umožňuje výhled východním směrem pro byty a maximální využití jižní fasády pro osvětlení. Koncept artikulace stavby a stupňovité zeštíhlení zmenšují měřítko hmoty přístavby. Vztah k parku je podpořen vytažením horních dvou podlaží nové stavby za hranici obvodové zdi, v 1. NP ve formě velkého arkýře.
Moderní dostavba ve vnitrobloku respektuje objemy okolních staveb a zároveň citlivě navazuje na původní dům. Obě hmoty – původní budova a dostavba – jsou nenásilně spojeny konstrukcí výtahu. Část přízemí ve dvoře je vyhrazena parkovacím stáním pro automobily. Tato stání jsou v celé ploše zakryta vodorovnou konstrukcí, která je využívána jako zatravněná terasa pro bytové jednotky v úrovni 1. patra. Konstrukční systém přístavby umožňuje variabilní spojování jednotlivých bytů ve větší celky. Všechny bytové jednotky mají vlastní terasu nebo balkon orientovaný jižním směrem a zároveň s výhledem do nově budovaného parku ve vnitrobloku. Byty v posledním patře mají k dispozici rozsáhlé střešní terasy přístupné přes mezonetový obytný prostor. Na jihovýchodní straně pozemku je situován třípodlažní solitérní objekt se vstupem z terasy nad garážemi. Jeho východní fasáda se zahradou přímo sousedí s parkem ve vnitrobloku.

Rekonstrukcí a dostavbou vzniklo celkem dvacet bytů o ploše od 34 do 160 m2, dvě obchodní nebo administrativní jednotky v přízemí, parkovací místa a sklepní prostory.

Pohled na mezonetové řešení přístavbyZákladní údaje o stavbě

Stavba: Rezidence Kollárova Praha 8-Karlín, Kollárova 14
Charakter stavby: Rekonstrukce a přístavba
Investor: Real Estate Karlín – Palác a. s.
Architekt: Šafer Hájek Architekti s. r. o. - Ing. arch. O. Hájek, Ing. arch. P. Čížková, Ing. arch. L. Fecsu, Ing. arch. T. Pavlík, Ing. arch. O. Rosová, Ing. arch. J. Šafer
Generální projektant: AED Project a. s., Ing. A. Marek, Ing. I. Hodek, Ing. K. Chlupáč, Ing. P. Sedlák
Generální dodavatel: Podzimek a synové, s. r. o.
Termín dokončení: 12/2005
Kolaudace: 22. prosinec 2005

Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
Líbí se nám: Vše o stavbách a architektůře najdete na 4stav.cz. Použité stroje jako brusky, lisy a jiné naleznete na AKKstroje.cz. Studijní materiály nejen o stavebnictví, ale i strojírenství a zeměpis najdete na Škola, studium, wiki. Pomozte klikem, udělejte dobrou věc a přečtěte si v magazínu nejen o životním stylu.
© 2007