Fenomén

Přemístění historického mostu Podolsko - Stádlec

Vloženo: 11.09.2007  |  Aktualizováno: 03.10.2007
Rubrika: Realizace staveb | Fenomén
Autor: text: Ing. František Stejskal | foto: archiv autora

O unikátním přemístěném řetězovém mostu z roku 1848 z Podolska do Stádlece bylo po stránce historické i po stránce výběru nové lokality v odborném tisku napsáno mnoho. Tento článek by měl naopak zachytit jeho projektování a stavbu přes Lužnici u obce Stádlec.

Pivovary - specialita kulturního dědictví ČR

Vloženo: 07.08.2007  |  Aktualizováno: 10.09.2007
Rubrika: Realizace staveb | Fenomén
Autor: text: Ing. Šárka Jiroušková | foto: archiv autora

Pivovarství v celé své šíři, rozmanitosti a dlouholeté tradici je neodmyslitelnou součástí české kultury a patří na jedno z prvních míst mezi historickými výrobními odvětvími. Díky tisíciletému vývoji sehrálo výjimečnou roli v technice i ekonomice a do značné míry utvářelo hospodářskou a sociální podobu krajiny jako nepominutelný fenomén.

Čtyřicet let Žďákovského mostu

Vloženo: 06.06.2007  |  Aktualizováno: 07.08.2007
Rubrika: Realizace staveb | Fenomén
Autor: text a foto: Jiří Studnička, Tomáš Rotter

Most přes Vltavu u bývalé obce Žďákov patří k nejkrásnějším ocelovým obloukovým mostům na světě. Most, uvedený do provozu v roce 1967, je dodnes největším plnostěnným dvoukloubovým mostem světa, který k zachycení vodorovných sil nepoužívá táhlo. Jedná se o technicky i esteticky dokonale navržené a provedené mostní dílo, které již 40 let dobře slouží dopravě a reprezentuje tradičně vysokou úroveň mostního stavitelství v České republice.

SMART - jedinečný tunel pro hlavní město Malajsie

Vloženo: 10.05.2007  |  Aktualizováno: 06.06.2007
Rubrika: Realizace staveb | Fenomén
Autor: text: Ing. Matouš Hilar, MSc., PhD., CEng., MICE | foto: archiv autora

Celosvětově existuje množství různých tunelů, které jsou víceúčelové. Kombinace účelů použitá pro tunel SMART však příliš obvyklá není. Jak vyplývá z anglického názvu – Stormwater Management And Road Tunnel (SMART), bude v současnosti dokončovaný tunel sloužit jak pro automobilovou dopravu, tak pro odvedení přívalové srážkové vody při hrozících povodních. Popisovaný tunel není výjimečný pouze svým účelem, ale i rozměry – jedná se v současnosti o druhý největší tunel v Asii.

Průchod valem Prašného mostu

Vloženo: 10.05.2007  |  Aktualizováno: 06.06.2007
Rubrika: Realizace staveb | Fenomén
Autor: text: Petr Zázvorka | foto: Tomáš Malý, AP Ateliér

Propojení Horního a Dolního Jeleního příkopu bylo součástí širšího záměru na zřízení alternativní přístupové cesty vedoucí z Klárova do areálu Pražského hradu, realizované v letech 1999–2002. Hlavním iniciátorem této myšlenky byl tehdejší prezident Václav Havel, který se v rámci nadace VIZE 97 na projektu rovněž investorsky podílel. Cílem projektu je umožnit pohyb chodců po celé délce jedinečného přírodního útvaru Jeleního příkopu a obohatit tak prohlídku areálu Hradčan zcela netradiční soustavou cest.

Největší fotovoltaická elektrárna ve střední Evropě je v Bušanovicích

Vloženo: 11.04.2007  |  Aktualizováno: 10.05.2007
Rubrika: Realizace staveb | Fenomén
Autor: text: Petr Zázvorka | foto: Tomáš Malý

V únoru 2007 zahájila v jihočeské vesničce Bušanovice nedaleko Volyně komerční provoz naše dosud největší elektrárna využívající solární energii, s instalovaným výkonem 600 kWp. Více než pět tisíc fotovoltaických panelů na ploše dvou fotbalových hřišť má podle projektového výpočtu vyrobit 628 000 kWh za rok, což odpovídá měrné spotřebě 343 osob.

Co je bezpečnější než bunkr?

Vloženo: 04.04.2007  |  Aktualizováno: 10.05.2007
Rubrika: Rozhovory, diskuze | Fenomén
Autor: text: Jan Táborský | foto: Future Systems, www.nkp.cz

Od vyhlášení výsledků mezinárodní architektonické soutěže na podobu nové Národní knihovny v Praze uběhl v době vydání tohoto čísla asi měsíc. Vítězný návrh architekta Jana Kaplického se ihned stal více než vděčným mediálním tématem.

Tři soutěsky - čínská dimenze

Vloženo: 12.03.2007  |  Aktualizováno: 04.04.2007
Rubrika: Realizace staveb | Fenomén
Autor: text: prof. Ing. Vojtěch Broža, DrSc. | foto: archiv autora, archiv redakce, ČTK

Stavba dnes nepochybně největšího víceúčelového vodního díla na světě, která probíhá od roku 1994 na řece Jang-tse v Číně a v současné době se nachází v závěrečné etapě výstavby, přitahuje značnou pozornost. Nejen proto, že se jedná o největší instalovaný výkon vodní elektrárny – 18 200 MW, k němuž přibude dalších 4200 MW (dosavadní rekord drží Itaipu s 14 000 MW, Brazílie a Paraguay), popřípadě i díky největšímu objemu uloženého betonu (28 milionů m3), ale rovněž pro mediálně často rozvíjený odpor různých ekologických sdružení, respektive ochránců přírody, proti jeho realizaci.

Strana:  1   2 Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
časopis Stavebnictví | Expodata Brno
© 2007