Bytová výstavba

Nízkoenergetické stavby a jejich mikroklima

Vloženo: 09.02.2007  |  Aktualizováno: 09.02.2007
Rubrika: Realizace staveb | Bytová výstavba
Autor: text: Petr Morávek | foto: archiv autora

Základním prvkem nízkoenergetických a pasivních rodinných domů je především zkvalitnění tepelněizolačních vlastností konstrukcí stěn a stropů (až na hodnoty součinitele prostupu tepla U ≤ 0,15 W.m-2.K-1), výplní otvorů (U < 1,0 W.m-2.K-1) a dokonalé utěsnění stavby proti průvzdušnosti ve spárách oken a stěn (kontroluje se zkušebním podtlakem Δp = 50 Pa na maximální přípustnou násobnost výměny n = 0,6–0,9 /h-1/ tzv. Blower Door testem, (DIN 4108 – 7). Při dodržení požadovaných parametrů vzduchotěsnosti a při striktním hygienickém požadavku na výměnu vzduchu je pak vždy vyžadováno rovnotlaké nucené větrání domu s rekuperací tepla s účinností minimálně 75 %.

Marginálie ke vztahu české populace k Evropské unii

Vloženo: 09.02.2007  |  Aktualizováno: 09.02.2007
Rubrika: Právo, ekonomika | Bytová výstavba
Autor: text: Milan Cikánek | foto: archiv redakce

Více než 50 % Čechů je nyní – jak vyplývá z nedávného šetření Eurobarometr, objednaného Evropskou komisí – spokojeno s naším členstvím v Evropské unii. Uvádí se, že pro vstup a spíše pro vstup je dohromady 59 % českého obyvatelstva. Nebylo tomu tak vždy.

K některým otázkám realizace státní bytové politiky

Vloženo: 09.02.2007  |  Aktualizováno: 09.02.2007
Rubrika: Rozhovory, diskuze | Bytová výstavba
Autor: text: Hana Dušková | foto: archiv redakce

Státní fond rozvoje bydlení (SFRB) je jednou z institucí státní bytové politiky, která dnes realizuje podstatnou část nástrojů podpory investic do bydlení. S jeho ředitelem JUDr. Janem Wagnerem jsme hovořili o současných úkolech v této oblasti.

Dostupnost hypotečních úvěrů

Vloženo: 09.02.2007  |  Aktualizováno: 09.02.2007
Rubrika: Právo, ekonomika | Bytová výstavba
Autor: text: Zdeněk Mojžíšek | foto: archiv redakce

Hypoteční úvěry se stávají dostupnějším prostředkem financování bydlení. V minulých letech byl zaznamenán trvalý pokles úrokových sazeb, způsobený jak poklesem centrálně vyhlašovaných sazeb ČNB, tak i silným konkurenčním tlakem na českém hypotečním trhu.

Strana:  1   2 Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
časopis Stavebnictví | Expodata Brno
© 2007