Povrchy a fasády staveb

Kaple sv. Jana Pavla II. v Bukovanech

Vloženo: 05.01.2016  |  Aktualizováno: 05.01.2016
Rubrika: Povrchy a fasády staveb
Autor: text Ing. Jaroslav Vlach | foto Libor Stavjaník ? Ateliér TOAST

Novostavba kaple v Bukovanech, zasvěcená papeži Janu Pavlu II., se nachází uprostřed obce. Jde o reprezentativní stavbu moderního charakteru, naplňující hlavní myšlenku – setkávání lidí v modlitbě a rozjímání. Stavba získala cenu poroty osobností a nominaci v kategorii Novostavba nebytového objektu v soutěži Fasáda roku 2015.

Nový systém obkladových fasádních desek s fotokatalytickými vlastnostmi

Vloženo: 02.11.2015  |  Aktualizováno: 02.11.2015
Rubrika: Povrchy a fasády staveb
Autor: text redakce | foto archiv

Vibrolisované obkladové fasádní desky s fotokatalytickými vlastnostmi jsou výrobkem s novou přidanou hodnotu, která jej staví mezi ekologicky prospěšné stavební materiály splňující náročná kritéria, kladená na moderní vzhled barevných betonových obkladů. Současné i nové architektonické trendy jsou hojně zaměřeny právě na pohledový beton.

Záchrana bytové domu v Kyselce

Vloženo: 04.11.2014  |  Aktualizováno: 04.11.2014
Rubrika: Povrchy a fasády staveb
Autor: text Zdeněk Havlina | grafické podklady archiv autora

Vítězem kategorie Bytový dům – rekonstrukce 14. ročníku soutěže Fasáda roku, pořádané firmou Baumit, spol. s r.o., se stala rekonstrukce a dostavba bytového domu v Kyselce u Karlových Varů. Odborná porota ocenila citlivý přístup projektanta i prováděcí firmy, výběr použitých materiálů i barevnost fasád, stejně jako zpracování detailů. Výsledná realizace podporuje původní nadčasové a romantické umístění budovy do terénu poblíž řeky Ohře.

Pravidla správné praxe v obkladačství

Vloženo: 29.03.2012  |  Aktualizováno: 29.03.2012
Rubrika: Analýzy, trendy | Povrchy a fasády staveb
Autor: text Eduard Justa

Obkladačské práce by měl vykonávat kvalifikovaný obkladač, jenž se prokáže certifikátem a je schopen uzavírat smlouvy o dílo s příslušnými zárukami. Investor může ve smlouvě o dílo odkázat na příslušný standard, podle kterého bude dílo provedeno.

Plošná hydrofobizace památkově chráněných povrchových úprav

Vloženo: 29.03.2012  |  Aktualizováno: 29.03.2012
Rubrika: Analýzy, trendy | Povrchy a fasády staveb
Autor: text Národní památkový ústav

Národní památkový ústav považuje za potřebné upozornit na to, že v důsledku nadužívaní plošné hydrofobizace památkově chráněných povrchových úprav v exteriéru a interiéru, jako jsou vápenné nátěry, omítky, sgrafita, štuky a další plastické prvky omítaných fasád, dochází k poměrně závažnému poškození jejich památkových i užitných hodnot.

Používání chemických protipožárních nátěrů na historické dřevěné konstrukce

Vloženo: 29.03.2012  |  Aktualizováno: 29.03.2012
Rubrika: Analýzy, trendy | Povrchy a fasády staveb
Autor: text Národní památkový ústav | foto Ing. Dagmar Michoinová, Ph.D.

Národní památkový ústav pokládá za potřebné aktualizovat své stanovisko1 o negativních důsledcích používání chemických protipožárních nátěrů na historické dřevo. Historické dřevěné prvky a konstrukce patří mezi velmi ohrožené části historických památkově chráněných staveb. Jsou stále nedoceňovaným a nenahraditelným zdrojem poznání památkových hodnot a historického, řemeslného a technického vývoje architektonického dědictví. Proto je nezbytné historické dřevěné prvky a konstrukce chránit a zachovávat pro další generace. Použití prostředků (materiálů a postupů), které mohou dřevo historických konstrukcí či povrch dřeva poškozovat, je proto z památkového hlediska nepřijatelné.

Sanace vnějších ploch pevnostního systému Malé pevnosti v Terezíně

Vloženo: 29.03.2012  |  Aktualizováno: 29.03.2012
Rubrika: Realizace staveb | Povrchy a fasády staveb
Autor: text a grafické podklady Ing. Michael Balík, CSc.

Pevnostní město Terezín bylo založeno roku 1780 Josefem II. při řece Ohři, na místě dvou zbořených vesnic. V roce 1887 byl městu zrušen statut pevnosti. V letech 1942–1945 město sloužilo jako ghetto pro židovské obyvatelstvo téměř z celé Evropy. Malá pevnost, jako samostatná pevnostní citadela, vznikla ve stejné době na pravém břehu řeky Ohře a využívala se již od 19. století jako vězení. V červnu 1940 v místě bylo zřízeno policejní vězení pražského gestapa, byly v něm vybudovány další cely a realizovány stavební úpravy, které se projevily na vnější podobě pevnosti. Po 2. světové válce byl v Terezíně zřízen Památník obětem 2. světové války a Malá pevnost byla prohlášena Národní kulturní památkou.

Konstrukční detail ukončení ploché střechy z hlediska tepelných mostů

Vloženo: 29.03.2012  |  Aktualizováno: 29.03.2012
Rubrika: Analýzy, trendy | Povrchy a fasády staveb
Autor: text Libor Matějka, Libor Matějka, Jan Pěnčík | grafické podklady archiv autorů

U staveb v pasivním energetickém standardu a budov s nízkou energetickou náročností patří k problematickým místům oblast styku střešního a obvodového pláště bez převislých konstrukcí. Jedná se o komplikovaný konstrukční detail, kde je nutné řešit protichůdné požadavky na statickou únosnost konstrukce a zároveň minimalizaci vzniku tepelného mostu.

Moderní administrativní komplex Digital Park II, III v Bratislavě

Vloženo: 29.03.2012  |  Aktualizováno: 29.03.2012
Rubrika: Realizace staveb | Povrchy a fasády staveb
Autor: text Lukáš Romanczin, Věra Nemochovská | grafické podklady archiv Sipral a.s.

Digital Park je moderní administrativní komplex, strategicky umístěný u hlavního dopravního tahu Bratislavy, v ulici Einstainova. Výstavba byla rozdělena na tři etapy, při kterých byla zastavěna celková plocha přesahující 73 000 m2. V osmi nadzemních podlažích se nacházejí kancelářské prostory, v přízemí jsou umístěny obchodní prostory, restaurace a kavárna, v suterénech pak parkování. Lehký obvodový plášť budov je navržen jako modulový.
Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
časopis Stavebnictví | Expodata Brno
© 2007