arrows Analýzy, trendy arrows Povrchy a fasády staveb arrowsPoužívání chemických protipožárních nátěrů na historické dřevěné konstrukce
foto Ing. Dagmar Michoinová, Ph.D.
text Národní památkový ústav
číslo: 03/2012
Používání chemických protipožárních nátěrů na historické dřevěné konstrukce

· Rozpad dřevěné nosné konstrukce krovu
Národní památkový ústav pokládá za potřebné aktualizovat své stanovisko1 o negativních důsledcích používání chemických protipožárních nátěrů na historické dřevo. Historické dřevěné prvky a konstrukce patří mezi velmi ohrožené části historických památkově chráněných staveb. Jsou stále nedoceňovaným a nenahraditelným zdrojem poznání památkových hodnot a historického, řemeslného a technického vývoje architektonického dědictví. Proto je nezbytné historické dřevěné prvky a konstrukce chránit a zachovávat pro další generace. Použití prostředků (materiálů a postupů), které mohou dřevo historických konstrukcí či povrch dřeva poškozovat, je proto z památkového hlediska nepřijatelné.
odeslat odeslat    tisk tisk
Národní památkový ústav
Národní památkový ústav (NPÚ) jako celostátní odborná instituce provádí řadu činností týkajících se ochrany, záchrany, evidence a dokumentace památkového fondu. Působí i na poli metodickém a vědeckém, také se zaměřením na to, aby prostředky (postupy a materiály) údržby a záchrany památek nenarušovaly jejich autentické hodnoty, k nimž patří i stavebně-konstrukční charakteristiky. K tomuto bohatě využívá i své přímé zkušenosti se správou více než stovky významných kulturních památek.

Metodické vyjádření NPÚ
Aplikací chemických protipožárních nátěrů je možné snížit hořlavost dřeva, případně zvýšit požární odolnost dřevěných prvků a konstrukcí, současně však v důsledku aplikace chemických protipožárních nátěrů dřeva (tzv. retardérů hoření) dochází k závažnému poškození památkových i užitných hodnot dřeva a dřevěných konstrukcí.
V případě aplikace chemických protipožárních nátěrů na dřevo památkově chráněných staveb nejsou zásadní požadavky pro uchování dřeva splněny, a proto nelze jejich používání doporučit.
Namísto chemických protipožárních nátěrů by měly být voleny jiné metody protipožární ochrany. Vedle přiměřených stavebně technických opatření (např. požární dveře, příčky apod.) by měla být upřednostňována vhodná kombinace včasné detekce požáru s bezprostředním protipožárním zásahem místními prostředky anebo s automatickým stabilním hasicím systémem. Protipožární opatření a jejich zavedení by mělo vždy vycházet z konkrétní situace při zohlednění existujících památkových hodnot historické nebo památkově chráněné stavby.

Celý článek naleznete v archivu čísel (č. 03/2012).

Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
Líbí se nám: Insurance working capital. Vše o stavbách a architektůře najdete na 4stav.cz. Použité stroje jako brusky, lisy a jiné naleznete na AKKstroje.cz. Studijní materiály nejen o stavebnictví, ale i strojírenství a zeměpis najdete na Škola, studium, wiki. Pomozte klikem, udělejte dobrou věc a přečtěte si v magazínu nejen o životním stylu.
© 2007