arrows Firemní blok arrows Systémy arrowsNový kontaktní zateplovací systém Weber therm plus ultra
text: Ing. Tomáš Pošta
číslo: 03/10
Nový kontaktní zateplovací systém Weber therm plus ultra
V současné době, kdy se snažíme o maximální úsporu energie na výtápění bytových, občanských i průmyslových staveb, jsou kontaktní zateplovací systémy velmi často používaná řešení sanace obvodových plášťů staveb. S vývojem kontaktních zateplovacích systémů, tenkovrstvých omítek, lepicích a stěrkových hmot jde ruku v ruce i vývoj tepelných izolantů.
odeslat odeslat    tisk tisk

Dochází ke změnám v kontaktních zateplovacích systémech používaných izolantů na bázi pěnového polystyrenu nebo minerální vlny nebo k vývoji zcela nových materiálů. Jedním z nových kontaktních zateplovacích systémů je také systém Weber therm plus ultra.
Použitím kontaktního zateplovacího systému Weber therm plus ultra lze kvalitně zateplit obytný, nízkoenergetický či pasivní dům s izolačními deskami běžné tloušťky, díky novému izolantu Kooltherm K5 se součinitelem tepelné vodivosti λ = 0,021 W/mK.

Kooltherm K5
Kooltherm K5 je fenolická izolační deska, která se skládá z tuhého fenolového izolačního jádra bez CHC/HCFC a tkaných povrchových fólií na obou stranách. Izolační deska má třídu reakce na oheň C podle ČSN EN 13501-1 a zateplovací systém Weber therm plus ultra s izolačními deskami Kooltherm K5 má třídu reakce na oheň B-s1,d0 podle ČSN EN 13501-1.
Desky se vyrábějí v rozměrech 1200x40 mm a v tloušťkách od 20 do 140 mm po 10 mm.

Složení zateplovacího systému Weber therm plus ultra:

  • lepicí a stěrková hmota Weber therm plus ultra;
  • tepelný izolant desky Kooltherm K5;
  • kotevní prvky talířové hmoždinky;
  • armovací tkanina Weber.therm 178;
  • tenkovrstvé omítky Weber.pas v kombinaci s podkladním nátěrem Weber.pas podklad UNI;
  • příslušenství k systému (soklové profily, podložky, spojky, rohové profily, okenní profily, dilatační profily).

Montáž zateplovacího systému 
Z důvodu vhodných rozměrů izolačních desek 1200x400 mm a jejich nízké hmotnosti je montáž kontaktního zateplovacího systému Weber therm plus ultra rychlá a nenáročná. Provádí se na podklad odpovídající požadavkům ČSN 73 29 01 Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů.
Systém Weber therm plus ultra lze založit pomocí zakládacího profilu nebo pomocí zakládací latě a spodní hranu systému opatřit okapním profilem pro odvod vody z fasády, nebo v případě speciálního požadavku ČSN 73 08 10 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení použít speciální zakládací sadu.
Lepení izolačních desek se provádí lepicí a stěrkovou hmotou Weber.therm plus ultra.
Hmota se nanáší v nepřerušeném pásu po obvodě desky a ve třech bodech do plochy desky tak, aby plocha desky spojená s podkladem lepicí hmotou tvořila min. 40 % plochy desky.
Při lepení desek je nutné dosáhnout maximální rovinnosti povrchu izolantu, protože povrch izolačních desek Kooltherm K5 se nesmí upravovat broušením.
Kotvení izolačních desek se provádí po zatvrdnutí lepicí hmoty talířovými hmoždinkami tak, aby při osazování talířových hmoždinek nedošlo k poškození fólie na povrchu izolačních desek.
Základní vrstva se provádí lepicí a stěrkovou hmotou Weber.therm plus ultra v kombinaci se skleněnou síťovinou Weber.therm 178. Minimální doba na vyzrání základní vrstvy je 5 dnů. Základní vrstva se provádí v tloušťce od 5 do 7 mm.
Jako příslušenství v systému Weber therm plus ultra lze použít běžných profilů a dopňků.
Podkladní nátěr pod omítku Weber.pas podklad UNI se nanáší na dostatečně vyzrálou základní vrstvu.
Tenkovrstvá omítka Weber.pas se nanáší na zaschlý podkladní nátěr.

Autor: Ing. Tomáš Pošta
produktový manažer, Saint-Gobain Weber Terranova, a.s.

Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
Líbí se nám: Vše o stavbách a architektůře najdete na 4stav.cz. Použité stroje jako brusky, lisy a jiné naleznete na AKKstroje.cz. Studijní materiály nejen o stavebnictví, ale i strojírenství a zeměpis najdete na Škola, studium, wiki. Pomozte klikem, udělejte dobrou věc a přečtěte si v magazínu nejen o životním stylu.
© 2007