arrows Analýzy, trendy arrows Povrchy a fasády staveb arrowsKonstrukční detail ukončení ploché střechy z hlediska tepelných mostů
grafické podklady archiv autorů
text Libor Matějka, Libor Matějka, Jan Pěnčík
číslo: 03/2012
Konstrukční detail ukončení ploché střechy z hlediska tepelných mostů

· Matematická analýza konstrukce s dřevěnými prvky (varianta V1)
U staveb v pasivním energetickém standardu a budov s nízkou energetickou náročností patří k problematickým místům oblast styku střešního a obvodového pláště bez převislých konstrukcí. Jedná se o komplikovaný konstrukční detail, kde je nutné řešit protichůdné požadavky na statickou únosnost konstrukce a zároveň minimalizaci vzniku tepelného mostu.
odeslat odeslat    tisk tisk
Ing. Libor Matějka, CSc., Ph.D., MBA
Ing. Libor Matějka, CSc., Ph.D., MBApůsobí na VUT FAST v Brně, v Ústavu pozemního stavitelství, jako odborný asistent. Znalec pro základní obor stavebnictví – odvětví stavby obytné, stavby průmyslové, stavby zemědělské a stavební odvětví různá, se specializací na vady a poruchy staveb a obor ekonomika. Je autorizovaným inženýrem pro obor pozemní stavby.
E-mail: matejka.l@fce.vutbr.cz
Spoluautoři:
Ing. Libor Matějka, DiS.
E-mail: matejka.l1@fce.vutbr.cz
Ing. Jan Pěnčík, Ph.D.
E-mail: pencik.j@fce.vutbr.cz

Vzhledem k tepelně technickým vlastnostem se řadí ukončení střechy bez atiky pro dosažení kompaktnějšího tvaru budovy mezi nejvhodnější řešení. Problematickou pasáží je však kotvení klempířských prvků. V současné době existuje několik variant konstrukčních návrhů, případně jejich kombinací, které však neposkytují z dlouhodobého hlediska definitivní řešení. Se vznikem nových materiálů, které nabízejí při své aplikaci určité vhodné vlastnosti, se mohou zároveň rozvíjet moderní technická řešení. Článek představuje varianty konstrukčních návrhů, jež byly hodnoceny a porovnávány vzhledem k tepelně technickým parametrům, kde kritériem byly vhodné tepelně technické veličiny – lineární činitel prostupu tepla a vnitřní povrchová teplota.

Celý článek naleznete v archivu čísel (č. 03/2012).



Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
Líbí se nám: Insurance working capital. Vše o stavbách a architektůře najdete na 4stav.cz. Použité stroje jako brusky, lisy a jiné naleznete na AKKstroje.cz. Studijní materiály nejen o stavebnictví, ale i strojírenství a zeměpis najdete na Škola, studium, wiki. Pomozte klikem, udělejte dobrou věc a přečtěte si v magazínu nejen o životním stylu.
© 2007