2007 arrows 02 arrows Jednalo představenstvo SPS
text: ČKAIT, ČSSI, SPS
číslo: 02/07
Jednalo představenstvo SPS
Poslední zasedání představenstva SPS v ČR se konalo 7. prosince loňského roku v Praze-Dubči. Při kontrole úkolů bylo konstatováno, že část úkolů ze zářijového představenstva je dlouhodobá a bude plněna po celý rok 2007; jde zejména o problémy pracovní síly, propagace oboru a zlepšení informačního toku pro členské firmy.
odeslat odeslat    tisk tisk

Prezident Svazu Ing. Václav Matyáš přednesl zprávu o činnosti. Její hlavní témata byla:

 • kvalifikace pracovní síly ve stavebnictví, pohyb pracovních sil, migrace;
 • odstraňování bariér v pohybu stavebních kapacit v Rakousku a SRN;
 • expanze českých stavebních firem na Slovensko, do Polska, na Ukrajinu, do Ruska, na Balkán;
 • problematika podnikatelského prostředí – rizika pro budoucnost;
 • legislativa;
 • fondy EU v letech 2007–2013;
 • technická politika – vývoj, inovace, vývoj nových technologií;
 • mediální politika Svazu – nový časopis, nová CD pro učňovské školství;
 • vydání nových Všeobecných obchodních podmínek pro zhotovení stavby;
 • dosavadní průběh certifikace stavebních dodavatelů;
 • příprava Strategie českého stavebnictví 2007–2015;
 • informace o přípravě Fóra českého stavebnictví v březnu 2007;
 • informace o změnách v soutěži Stavba roku 2006;
 • informace o chystaném Dnu českého stavebnictví v září, říjnu 2007.

V dalším bodu byly hodnoceny výsledky činnosti v roce 2006 společností s majetkovou účastí Svazu – Národního stavebního centra v Brně, Institutu vzdělávání SPS a IKAS, s.r.o.
Rozpočet Svazu na rok 2007 přednesla finanční ředitelka, dozorčí rada doporučila rozpočet ke schválení. Členové představenstva po diskusi schválili rozpočet jednomyslně.
Viceprezident Svazu Ing. arch. Zdeněk Klos přednesl plán práce představenstva na rok 2007. Představenstvo po krátké rozpravě plán práce schválilo s tím, že je v něm možno provést pružně změny podle aktuální potřeby.
V rámci programu vystoupil místopředseda Českého olympijského výboru Ing. Jiří Zedníček a informoval o připravované žádosti ke kandidatuře ČR na letní olympijské hry v roce 2016. Představenstvo vyjádřilo podporu tomuto projektu a souhlas s kroky, které zatím Svaz provedl. Dále vystoupili zástupci VTUD ze SRN. Tato organizace zastupuje zájmy českých firem působících v Německu a nabízí ustavení právnické osoby pod hlavičkou SPS v SRN, která by byla partnerem VTUD. Představenstvo po rozpravě tento záměr neuzavřelo a bude o něm jednat v příštím roce.
Prezident SPS Ing. Matyáš informoval o jednání s ČNI o dostupnosti českých technických norem pro podnikatele.
Generální ředitel Ing. Mašek informoval o stavu kolektivního vyjednávání s odborovým svazem Stavba. Návrh odborářů byl odmítnut a začínají jednání nad návrhem SPS.
Představenstvo vzalo na vědomí zprávu o činnosti Svazu od posledního zasedání představenstva a zprávu o jednáních exekutivy představenstva a zprávu o stavu a výsledcích organizací s majetkovou účastí Svazu.
Představenstvo schválilo rozpočet Svazu a plán práce představenstva SPS na rok 2007.


Představenstvo uložilo:

 • působit ve prospěch zajištění investiční výstavby v roce 2007 finančními prostředky (zejména naplnění státních fondů rozvoje infrastruktury a bytové výstavby), podílu investic ze státního rozpočtu na rok 2007;
 • věnovat prvořadou pozornost stavu kvalifikovaných pracovních sil v odvětví a přispět k řešení problému (učňovské školství, řízená migrace);
 • pokračovat v popularizaci odvětví – nové CD pro nábor učňů, spolupráce s ČT, výstupy do médií, Fórum českého stavebnictví apod.;
 • Svaz podpoří podání žádosti o konání letních OH v ČR v roce 2020, v případě podání žádosti se bude aktivně podílet na přípravě projektů k realizaci záměru.


Ročník: 2007Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
Líbí se nám: Vše o stavbách a architektůře najdete na 4stav.cz. Použité stroje jako brusky, lisy a jiné naleznete na AKKstroje.cz. Studijní materiály nejen o stavebnictví, ale i strojírenství a zeměpis najdete na Škola, studium, wiki. Pomozte klikem, udělejte dobrou věc a přečtěte si v magazínu nejen o životním stylu.
© 2007