2007 arrows 02 arrows Jak se projeví Změna Z3 (ČSN 73 0035/Z3:2006) v konkrétních výpočtech zatížení?
foto: ČTK
text: Marie Studničková
číslo: 02/07
Jak se projeví Změna Z3 (ČSN 73 0035/Z3:2006) v konkrétních výpočtech zatížení?
odeslat odeslat    tisk tisk

V souvislosti se zavedením změn norem pro zatížení sněhem se často projektanti ptají, jak se projeví Změna Z3 v konkrétních výpočtech zatížení.
Metodiky výpočtu zatížení sněhem v původní české normě a v eurokódu jsou podobné.
V ČSN 73 0035 platil vzorec pro výpočtové zatížení sněhem sdc
sdc = γfµss0κ
kde součinitel zatížení měl hodnotu γf = 1,4, součinitele tvaru střechy se stanovily z tabulek v normě, přičemž výchozí hodnota pro plochou nebo málo skloněnou střechu byla µs = 1,0, základní tíha sněhu s0 se brala z původní mapy sněhových oblastí a součinitel κ pro lehké střechy měl hodnotu v rozmezí 1,0 – 1,2.
V eurokódu platí pro návrhové zatížení sde následující vzorec
sde = γfsµiCeCtsk
V tomto vzorci má dílčí součinitel zatížení hodnotu γfs = 1,5, součinitele tvaru střechy jsou uvedeny v tabulkách a pro střechy uvedené v předchozím odstavci mají hodnotu µi = 0,8, součinitel expozice Ce a tepelný součinitel Ct jsou ve většině případů rovny jedné a charakteristická hodnota zatížení sněhem sk se bere z nové mapy zatížení sněhem.
Jestliže dále vezmeme v úvahu, že přibližný vztah mezi základní tíhou sněhu s0 a charakteristickou hodnotou zatížení sněhem sk se dá vyjádřit vztahem sk = 1,5s0, dostaneme porovnáním hodnot sdc a sde poměr zvýšení zatížení způsobeného zavedením eurokódu. Po dosazení do vzorců je
sdc = 1,68s0, sde = 1,8s0
a z toho poměr sde/sdc = 1,07.
Lze tedy říci, že pro lehké střechy, u kterých je zatížení sněhem rozhodující, se zvýší návrhové zatížení zavedením eurokódu asi o 7 %. Jak bylo uvedeno výše, toto platí za určitých zjednodušujících předpokladů. Např. pro válcové střechy jsou tvarové součinitele µ i zatěžovací obrazce odlišné a lze porovnávat pouze účinky zatížení, které jsou podle eurokódu výrazně vyšší.
Zvýšení zatížení o 7 % lze považovat za nepodstatné. K tomuto zatížení se však musí uvažovat zvýšení zatížení způsobené změnou klimatických podmínek na našem území, přičemž toto zvýšení může v některých oblastech být v řádu desítek procent, jak lze ověřit porovnáním původní a nové mapy sněhových oblastí.
Více o zatížení sněhem zde.


Havárie střechy obchodního domu v zimě 2006Ročník: 2007Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
Líbí se nám: Vše o stavbách a architektůře najdete na 4stav.cz. Použité stroje jako brusky, lisy a jiné naleznete na AKKstroje.cz. Studijní materiály nejen o stavebnictví, ale i strojírenství a zeměpis najdete na Škola, studium, wiki. Pomozte klikem, udělejte dobrou věc a přečtěte si v magazínu nejen o životním stylu.
© 2007