Zpět na informační servis

Železniční stanice Adamov a další zajímavosti

17. července 2023
Text redakce

Zajímavosti ze světa stavebnictví červen-červenec 2023.

Železniční stanice Adamov s novou lávkou pro pěší

V rámci opravy železniční trati mezi Blanskem a Brnem byla obnovena i budova v železniční stanici Adamov. Tato úplná peronizace stanice s mimoúrovňovým přístupem znamenala také rekonstrukci železničního spodku a svršku, modernizaci vnitřních prostor výpravní budovy, přestavbu nevyhovující technologické budovy s návazností na nová kabelová vedení, vybudování a rozšíření opěrné a protihlukové stěny i zřízení nových parkovacích stání pro cestující. Nejpozoruhodnějším prvkem je však dominanta prostoru – lávka pro pěší s výtahy a šikmým chodníkem, která evokuje svým industriálním charakterem původní železniční stanice. Lávka nese ve svém jméně slovní hříčku: jmenuje se Eva – lávka Adamova. Její konstrukce má délku 50 m, její těleso váží 46 t, přístupová rampa 54 t a schodiště od 18 do 30 t.

Zdroj a ilustrační foto: Správa železnic, s.o.

Zahrada1

Obnovená kolonáda Květné zahrady v Kroměříži

Kolonáda v Květné zahradě v Kroměříži nabízí po dvouleté rekonstrukci výhledy, bez kterých by zážitek z této památky na seznamu světového dědictví UNESCO nebyl pro návštěvníky úplný. Pochozí terasa přibyla na střechu kolonády v Květné zahradě v osmdesátých letech minulého století. Nabízí vyhlídku na celou zahradu a na ústřední pavilon – rotundu. Vzhledem ke špatnému technickému stavu horní část kolonády vyžadovala obnovu. Údržba terasy byla velmi pracná, bylo potřeba ji pravidelně pečlivě odborně kontrolovat. Kolonáda byla dokončena v roce 1671. Její délka činí 244 m. Rekonstrukce kolonády začala na sklonku roku 2020 a skončila letos v dubnu. Kromě opravy terasy spočívala v kompletní renovaci krovu, střešní krytiny a balustrády.

Zdroj a ilustrační foto: Květná zahrada v Kroměříži a Národní památkový ústav

Cyklostezka_Lysá

Cyklostezka a lávka v Lysé nad Labem

Středočeský kraj zahájil stavbu lávky a cyklostezky v Lysé nad Labem. Nová lávka na Labské cyklostezce nahradí nutný přejezd po silničním mostu. Konstrukčně bude jedna strana mostu rozšířena na šířku obousměrné cyklostezky, čímž se převedou cyklisté z nebezpečného dopravního prostoru a chodcům se umožní bezpečný přechod mostu. Na obou březích budou na rozšířenou mostovku navazovat nájezdové bezbariérové rampy. Tato infrastruktura v budoucnu naváže na další připravovanou část Labské cyklostezky (Nymburk – Lysá nad Labem – Čelákovice). Kraj předpokládá, že lávka bude hotová do konce roku 2023. Labská cyklostezka je součástí evropských cyklotras. Od pramene Labe v Krkonoších až k Severnímu moři nabízí 1 300 km cyklotras. V ČR měří stezka cca 370 km; prochází kraje Královéhradecký, Pardubický, Středočeský a Ústecký.

Zdroj: Středočeský kraj, ilustrační foto: Labská cyklostezka

Koln1

Kolín obnovuje historické středověké opevnění

Kolín postupně opravuje své městské opevnění. Rekonstrukce, zahájená v roce 2021, je rozvržena na několik etap. Cílem projektu je kompletní obnova hradeb. Poslední rekonstrukce v roce 2022 se týkala vnější hradby s polokruhovou baštou z 16. století a na ni navazujícího parkánu, na němž byl v roce 2012 obnoven vinohrad. Tato část je přístupná v rámci prohlídky synagogy. Právě tam začala první etapa obnovy opevnění. Nejhodnotnější část fortifikace se nachází v okolí chrámu sv. Bartoloměje. Historické jádro je od roku 1989 městskou památkovou rezervací. Zachovalo si původní středověký půdorys. Úsek městských hradeb na Bartolomějském návrší je národní kulturní památkou.

Zdroj a ilustrační foto: město Kolín