Zpět na materiály, výrobky, technologie

Vzdělávací program pro navrhování, realizaci a provozování budov s ohledem na trvale udržitelný rozvoj

23. července 2013
redakce

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

V brněnském Národním stavebním centru se přední odborníci již dva roky věnují novému přístupu k navrhování, realizaci a kontroly provádění staveb, které splňují principy trvale udržitelné výstavby. Hlavní tematické okruhy jsou filozofie, architektura a urbanismus, navrhování budov, energie, materiály, přírodní principy, hodnotící metody, ekonomika a legislativa a provoz budov. Ojedinělý soubor několika desítek odborných textů vznikal za podpory evropského grantového projektu EdUR - Edukace udržitelného rozvoje.

Autor:Kurzy na podzim 2013
Na podzim 2013 startuje Národní stavební centrum vzdělávací kurzy určené pro široké spektrum posluchačů, především pak pro ty, kteří jsou profesně zaměřeni na oblast stavebnictví a zajímají se o šetrné stavby.

Témata jsou přehledně strukturovaná tak, že účastník postupně získává praktické informace týkající se nového způsobu navrhování budov, využívání moderních a efektivních technologií šetrných k životnímu prostředí, využívání obnovitelných materiálů a získají celkový přehled o problematice udržitelného rozvoje ve stavebnictví.

Popis vzdělávacího programu
Vzdělávací program nabízí jedinečnou příležitost zúčastnit se komplexně řešeného programu pro navrhování, realizaci a provozování budov s ohledem na trvale udržitelný rozvoj. Zkušení lektoři z praxe představí témata formou přednášek a odborných studijních textů. Součástí programu jsou také příklady staveb, diskuse a workshopy s odborník

Lektoři a experti
Ing. arch. Dalibor Borák (Dobrý dům), Ing. arch. Josef Smola, Ing. arch. Mojmír Hudec, Ing. Juraj Hazucha (Centrum pasivního domu), Ing. Jiří Šála, CSc., Ing. Martin Novák (Evora), Ing. Martin Vonka, Ph.D. (Fakulta stavební ČVUT), Ing. Martin Mohapl, Ph.D., Ing. Olga Rubinová, Ph.D., Ing. Marcela Počinková, Ph.D., doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D., Ing. Jakub Vrána, Ph.D. (Fakulta stavební VUT), doc. Ing. Petr Mastný, Ph.D. (Fakulta FEKT VUT), Karel Plotěný (ASIO), JUDr. Alena Kliková, Ph.D. (Právnická fakulta MUNI)

Začínáme v říjnu 2013
BLOK I:
Filozofie a architektura navrhování budov dle principů trvale udržitelné výstavby
3. 10. 2013 Filozofie a architektura navrhování budov
4. 10. 2013 Zkušenosti z praxe při navrhování budov

BLOK II:
Navrhování vnější obálky budov dle principů trvale udržitelné výstavby
31. 10. 2013 Materiály typické pro stavbu budov
1. 11. 2013 Navrhování vnější obálky budov

BLOK III:
Navrhování vnitřního prostředí budov dle principů trvale udržitelné výstavby
21. 11. 2013 Energetická náročnost budov a navrhování vnitřního prostředí budov
22. 11. 2013 Navrhování systémů využití obnovitelných zdrojů energií, inteligentní budovy a hospodaření s vodou pro budovy

BLOK IV:
Legislativa, ekonomika, kontrola kvality provádění a vedení staveb, environmentální hodnocení a certifikace budov dle principů trvale udržitelné výstavby
12. 12. 2013 Legislativa, ekonomika ve stavebnictví pro navrhování budov
13. 12. 2013 Kontrola kvality provádění a vedení staveb, environmentální hodnocení a certifikace budov

Více informací a registrace:
http://www.stavebnicentrum.cz/nsc-sluzby/vzdelavani-a-odborne-seminare/vzdelavaci-kurzy-edur/