Zpět na materiály, výrobky, technologie

Výstavba s velkoformátovými tvárnicemi Ytong a Silka je rychlá, přesná a kvalitní

11. dubna 2023
PR článek

Velkoformátové stavební prvky řeší zejména neustálý tlak na rychlost a současně kvalitu výstavby při nedostatku pracovních sil.


„Ušetří pracovní síly na stavbě a celkově procesy o něco zjednoduší. Použití velkoformátů však přispěje i k celkové kvalitě provedení stavby. K snadnému provádění přispívají i vzorové rozkresy prvků ve stěně, které jsou součástí dodávky našich materiálů. Jsou výstupem z BIM modelu, jsou tedy maximálně přesné,“ říká Ing. Lucie Šnajdrová, manažerka velkoformátové výstavby Xella CZ/SK. Součástí velkoformátového sortimentu společnosti Xella jsou velkoformátové tvárnice pro vnější obvodové stěny Ytong Jumbo, které vyzdí v jednom kroku sedmkrát větší plochu, a navíc snižují nároky na personál – při práci s nimi stačí dva pracovníci. Velkoformátové vápenopískové tvárnice Silka Tempo se svou únosností podobají betonu, ale jsou plně kompatibilní s materiály Ytong. Použití těchto tvárnic krátí čas zdění až o 60 % a snižuje fyzickou náročnost pro pracovníky.

 

016
 

Na obvodových a mezibytových nosných stěnách bytového projektu Chytré bydlení® Skvrňany použila společnost Trigema velkoformátové tvárnice Silka Tempo

Chytré bydlení® Skvrňany je rezidenční komplex sedmi bytových domů. Obvodové a mezibytové nosné stěny a příčky všech bytových domů jsou z vápenopískových tvárnic Silka a velkoformátových prvků Silka Tempo. Stavebník si na stavbě cenil zejména rychlosti a produktivity práce, jejichž zdrojem jsou velké formáty tvárnic a použití minijeřábů. Na stavbě bylo použito až šest minijeřábů, zapůjčených investorovi a stavebníkovi společností Xella. Vzhledem k tomu, že společnost Trigema má bohaté zkušenosti s využíváním velkoformátových stavebních prvků, práci s minijeřáby její pracovníci hravě zvládli. Díky štíhlým obvodovým stěnám z tvárnic Silka Tempo tloušťky 180 mm se zvětšila i užitná plocha bytů. Systém Silka Tempo tvoří základní tvárnice, označované jako 1/1, které doplňují tvárnice 1/2 a 1/4. Velkoformátové vápenopískové tvárnice se dají kombinovat s maloformátovými tvárnicemi Silka s výškou 100, 125, 175 a 200 mm. Tím se dají vyskládat jakékoliv výškové moduly. Vše je předem zpracováno do multidisciplinárního modelu BIM přímo kompetenčním centrem Xella. Výsledkem je kromě přesného výkazu výměr zejména soubor výkresové dokumentace se vzorovým rozložením jednotlivých prvků ve stěně. Systém Silka je na stavbě bytových domů v Plzni doplněn o systémové prefabrikované překlady Xella NBP a také o vnitřní nenosné stěny Ytong.

 

FOTO_Xella_Plze_Skvrany_Joch_31_300dpi

 

Jednou z velmi účinných forem podpory je i koncept digitálního plánování Xella blue.sprint

Pomocí služby blue.sprint společnost Xella optimalizuje projekty již od fáze předprojektových příprav a studií. Ke své činnosti využívá data z digitálních dvojčat řešených staveb, které si buď vytváří vlastními silami z 2D podkladů investorů, nebo využívá BIM modelů svých zákazníků. Součástí služby je především doporučení vhodného konstrukčního systému. Pro zvýšení efektivity staveb, zejména v úspoře času, pracovní síly a materiálu se nejčastěji využívají technologie mechanického zdění pomocí stavebních jeřábků. Tato technologie umožňuje kombinovat stavební prvky nejen s velkoformátovými prvky, ale i stěnovými nebo stropními panely. Podrobné informace o velkoformátových tvárnicích a panelech Ytong a Silka najdete na www.xella.cz.