Zpět na materiály, výrobky, technologie

Výhody lehkého vyrovnávacího pěnobetonu

22. července 2015
redakce PR článek

Potřebujete vyrovnat nerovnosti podlah? Vybíráte tepelnou izolaci? Nevíte, čím vyplnit hluché prostory? Lámete si hlavu s odlehčením stropních konstrukcí? Řešení může být efektivní i úsporné. POROFLOW je litá vyrovnávací směs na bázi pěnobetonu, která má navíc izolační vlastnosti. Ve vyzrálém stavu lze pěnobeton charakterizovat jako homogenní směs cementu a vzduchových pórů.

Autor:Použití pro vyrovnání a izolaci podkladu
POROFLOW nachází uplatnění v novostavbách i při rekonstrukcích. ?Pomocí litého pěnobetonu můžete velmi snadno a rychle tepelně izolovat i vyrovnat jakýkoliv podklad v podlahových systémech. Pěnobeton je možné použít bez ohledu na rozsah nerovností a výskyt instalačních rozvodů. Výsledná plocha je velmi kompaktní, beze spár, dutin a výškových zlomů,? vysvětluje technolog Bronislav Sedlář z firmy CEMEX a dodává: ?Pěnobeton vám vytvoří rovnou a homogenní plochu beze spár. Ta bude východiskem pro aplikaci dalších vrstev včetně litýchanhydritových a cementových podlah, jako je AnhyLevel nebo Cemlevel.?

Ploché střechy, balkony a terasy
Kromě podlahových systémů lze POROFLOW velmi dobře využít jako výplňový a současně tepelně izolační materiál u některých typů plochých střech. Lze jím také úspěšně vytvářet spádové izolační vrstvy po konzultaci s výrobcem (firmou CEMEX). Díky své lehkosti nezatěžuje stavbu, což je velká výhoda zejména u rekonstrukcí starších objektů. Rovněž se hodí k odlehčení stropních a balkonových konstrukcí.

Univerzální výplňová hmota
POROFLOW se uplatní i v případě potřeby výplně různých hluchých prostor, kleneb, šachet apod. POROFLOW se nehutní, a protože je dostatečně tekutý, vyplní bez problému celý, i velmi členitý, prostor. Nahrazuje v podstatě obsyp instalací pískem či jiným materiálem. Příkladem může být úprava okolí bazénů nebo jímek. Jedná se o velmi efektivní postup s dokonalým oblitím bazénové nádoby, navíc s tepelně izolačními vlastnostmi. Nutno dodat, že POROFLOW na rozdíl od zemin časem nekonsoliduje (nesedá).

Česká výroba a doprava
Materiály POROFLOW jsou vyráběny přímo v betonárnách firmy CEMEX, a to v několika modifikacích. Na stavbu jsou přiváženy v libovolném množství autodomíchavači jako hotový produkt připravený ke zpracování. Nenáročnost popisuje Bronislav Sedlář: ?Nepotřebujete žádnou přípojku elektřiny a vody, což je velká výhoda. Připravenou hmotu vám dopravíme na místo aplikace pomocí šnekového čerpadla, a to až do vzdálenosti 180 m nebo do výšky okolo 80 m.?

Jednoduchá příprava a rychlá pokládka
Aplikace pěnobetonu nevyžaduje žádnou speciální přípravu. Je pouze nutné všechny předměty, které by mohly při zálivce plavat, připevnit k podkladu a případné netěsnosti podkladu utěsnit například montážní pěnou. Savé podklady se doporučuje těsně před realizací pokropit vodou. Pokud by však hrozil průsak do spodního prostoru, použije se těsnicí fólie, která se přehne přes boky do požadované výšky.

Jak probíhá nalití a srovnání pěnobetonu
Doporučená minimální výška aplikované vrstvy by měla být od 40 mm. Směs pěnobetonu se postupně nalévá do požadované výšky vrstvy a následně se srovná lehkým pohybem natřásací, většinou duralové, latě. Dodejme, že POROFLOW nepotřebuje žádné dilatační spáry. Realizaci je dobré provádět při teplotách od 5 do 30 °C.

Zrání, vysychání a pochůznost
Povrch čerstvě nalité směsi se musí ochránit před vodou a rychlým nerovnoměrným odpařením záměsové vody. Naopak v horkých letních měsících se doporučuje druhý den povrch POROFLOW ošetřit jemným proudem vody (mžením), aby se tak eliminoval vznik možných mikrotrhlinek. Za běžných podmínek je položená směs pochůzná do 72 hodin. Vždy je nutné počítat se zvýšenou vlhkostí materiálu v prvních deseti dnech.

Vlastnosti materiálu v kostce
POROFLOW je lety prověřený materiál, který přináší uživateli celou řadu výhod. Přestože se jedná o mokrý proces, je rychlost pokládky pěnobetonu vysoká - za jeden den až 1500 m2 plochy. Kromě toho, že je pěnobeton tvarově snadno přizpůsobitelný a vytváří rovný povrch nezávisle na podkladu, poskytuje ochranu podlahovým rozvodům. Navíc je paropropustný, vykazuje dlouhodobou tvarovou stálost a z pohledu požární odolnosti je zařazen do třídy A1. Ve vyzrálém stavu jde o zdravotně nezávadný výrobek, který je dobře recyklovatelný. POROFLOW tedy nabízí ekonomické, časově nenáročné a k životnímu prostředí šetrné řešení.

Další informace naleznete na www.cemex.cz nebo se můžete s dotazy ohledně technologie obracet přímo na odborníka prostřednictvím emailové adresy: bronislav.sedlar@cemex.com.