Zpět na materiály, výrobky, technologie

Výhody a využití nosných roletových nadokenních překladů

9. října 2008
redakce PR článek

Nosné roletové překlady slouží jako konstrukční prvky, které se jako celek osadí nad okenní otvor na zdivo. Překlad zároveň slouží jako schránka pro osazení stínicích systémů venkovních rolet (z venkovní strany s revizním otvorem), které zajišťují lepší tepelnou izolaci, ochranu před hlukem, proti vloupání, před nepříznivými vlivy počasí a v neposlední řadě zajišťují soukromí.

Autor:Pokud je zdivo širší, než je šíře roletového překladu, je třeba zbývající prostor nad okny doplnit dalším překladem.

Rozměry překladů
Překlady mají šířku 365 mm (300 mm - pouze typ LAVATHERM) a výšku 330 mm.

Hmotnosti
překlady LAVATHERM three in one: 25 kg/m
překlady LAVATON: 45 kg/m

Montáž
Roletový překlad se usazuje v průběhu hrubé stavby na nosné zdivo do cementové malty. Musí být přesně horizontálně uložen na minimálně 125 mm. Pro délky nad 2500 mm je nutné schránky před zabetonováním stropu podepřít. Na usazenou schránku se z vnější strany osadí věncovka, položí stropní trámce a poté vybetonuje železobetonový věnec. Nenosné schránky je třeba kotvit do nosného věnce a stropy a schránky podepřít. Při omítání schránky je z hlediska dilatace materiálu nutné překrýt styčnou plochu schránky s povrchem zdiva omítacím pletivem.

Ovládání
Pro ruční ovládání se zabudovává do roletové schránky průchodka a schránka pro naviják popruhu, která se osazuje osově s průchodkou pro popruh.
Pro elektrické ovládání se průchodka ani schránka navijáku neosazuje, vedle překladu je třeba umístit rozbočnou krabici a místo schránky se osazuje vypínač.
Pro dodatečnou montáž roletových balů, nesmí omítnutí okenní špalety přesáhnout vodicí lištu o více než 5 mm.

Světlá délka (mm) Dovolené zatížení q (KN/m) Zatížení (kg)
1.000 36,1/54,1 3.610/5.410
1.250 24,1/35,0 2.410/3.500
1.500 17,2/19,9 1.720/1.990
1.750 12,9/13,9 1.290/1.390
2.000 10,1/10,7 1.010/ 1.070
2.250 8,1/8,7 810/870
2.500 6,3/7,3 630/730
U délek větších než 2500 mm určí vyztužení věnce v místě nad okny statik.

Typy roletových překladů firmy Stepan-Bauer, s.r.o.

• Roletový překlad LAVATON

Materiál:
Lehký beton s keramikou, vyztužený podélnými ocelovými pruty, vnitřní část je doplněna polystyrenem.
Rozměry:
šířkaxvýška 365x330 mm

Parametry:

použití pro šířky zdiva od 360 mm
maximální délka překladu 3 750 mm
uložení překladu podle tabulky délek
U-hodnota U = 0,44 Wm-2K-1
hmotnost m = 45 kgm-1
zvuková izolace Rw = 47 dB
nosnost (viz tabulka nosností)

Popis konstrukce:
Roletový překlad Lavatherm lze použít pro šíře zdiva již od 300 mm. Oproti roletovému překladu LAVATON nabízí nižší únosnost, ale lepší tepelnou izolaci a lze ho použít pro větší délky stavebního otvoru (pro délky nad 2500 mm již nesmí být zatěžován). Překlad Lavatherm se vyrábí přímo na míru stavebnímu otvoru vždy s uložením 125 mm. Hlavní výhodou tohoto typu překladu je jeho nízká hmotnost, při osazovaní a při manipulaci s překladem na stavbě není potřeba žádná zdvihací ani manipulační technika.

Roletový překlad LAVATON
¤ Roletový překlad LAVATON

• Roletový překlad Lavatherm three in one

Materiál:
PUR Pěna a pálená hlína (keramzit).
Rozměry:
šířkaxvýška 365x330 mm
šířkaxvýška 300x330 mm

Parametry:

použití pro šířky zdiva od 300 mm
maximální délka překladu 5 500 mm
uložení překladu 125 mm
U-hodnota U = 0,39 Wm-2K-1
hmotnost 25 kgm-1
zvuková izolace Rw = 46 dB
nosnost (viz tabulka nosností)

Popis konstrukce
Roletový překlad Lavatherm lze použít pro šíře zdiva již od 300 mm. Oproti roletovému překladu LAVATON nabízí nižší únosnost, ale lepší tepelnou izolaci a lze ho použít pro větší délky stavebního otvoru (pro délky nad 2500 mm již nesmí být zatěžován). Překlad Lavatherm se vyrábí přímo na míru stavebnímu otvoru vždy s uložením 125 mm. Hlavní výhodou tohoto typu překladu je jeho nízká hmotnost, při osazování a při manipulaci s překladem na stavbě není potřeba žádná zdvihací ani manipulační technika.

Roletový překlad Lavatherm three in one
¤ Roletový překlad Lavatherm three in one

• Roletová schránka Lavatherm HZW

Materiál:
Polystyren, z vnější strany obložený heraklitem.
Rozměry:
šířkaxvýška 365x330 mm
šířkaxvýška 300x330 mm

Parametry:

použití pro šířky zdiva od 300 mm
maximální délka schránky 4 000 mm
uložení schránky 125 mm
U-hodnota U = 0,33 Wm-2K-1
hmotnost 15 kgm-1
zvuková izolace Rw = 46 dB
nosnost samonosná schránka

Popis konstrukce
Roletová schránka Lavatherm HZW se vyrábí také přímo na míru stavebnímu otvoru, vždy s uložením 125 mm. Lze ji použít pro šíři zdiva od 300 mm. Je pouze samonosná, nelze ji tedy zatěžovat. Schránku je třeba podepřít a kotvit do nosného věnce.
Výhodou je nízká cena a oproti ostatním typům nejlepší hodnoty tepelné izolace.

Roletová schránka Lavatherm HZW
¤ Roletová schránka Lavatherm HZW

Firma Stepan-Bauer, s.r.o., zve účastníky veletrhu FOR ARCH 2008 na prohlídku těchto konstrukčních prvků na stánku 3A13 v hale 3.