Zpět na předpisy

Vodní hospodářství krajiny ČR - právní předpisy a praxe

11. února 2012
Ing. František Kulhavý, CSc.

Hlavním environmentálním komunitárním požadavkem tohoto století je zajistit ekologickou stabilitu krajiny při optimální koncepci jejího vodního hospodářství a plánované zemědělské a lesnické produkci. Právní předpisy tento problém principiálně řeší uspokojivým způsobem, schází však programově jasná koncepce jejího soustavného uplatnění v prostoru a čase, včetně celistvé správy krajiny (managementu) a jejího vodního hospodářství.

Autor:


Absolvent Fakulty inženýrského stavitelství ČVUT v Praze, obor vodní hospodářství. Vědeckou hodnost získal na Fakultě stavební ČVUT v Praze. Pracoval v Agroprojektu Pardubice ve funkci hlavní projektant a specialista pro regulované odvodňovací stavby a víceúčelové závlahové stavby. Spolupracoval s výzkumnými  ústavy v Praze,  Bratislavě  a  Michalovcích na výzkumných úkolech řešících efektivní využití vodních zdrojů v krajině. Je svobodným autorizovaným inženýrem v oborech stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství a stavby pro plnění funkce lesa.


Motto: strategie zaměřená na management a ochranu vody, krajiny a biologických zdrojů, s cílem zachovat a obnovit zdravé, účinně prospívající a klimatickým změnám odolné ekosystémy, jsou jedním ze způsobů preventivního oddálení neštěstí pro naši planetu.
(Bílá kniha Evropské komise)

Budování podzemní retardační nádrže pro srážkovou vodu
¤ Budování podzemní retardační nádrže pro srážkovou vodu

Celý článek naleznete v archivu čísel (č. 02/2012).