Zpět na informační servis

VEKA sází v době koronavirové na digitální nástroje

12. května 2020
Text redakce PR článek

Společnost VEKA, přední výrobce plastových okenních a dveřních profilů, připravila pro své partnery a zákazníky virtuální stánek, kde se mohou seznámit s nejnovějšími výrobky v jejím portfoliu. Sázka na digitální nástroje v komunikaci se zákazníky je reakcí na aktuální opatření omezující pohyb na kontinentu a s ní spojenou neúčast na prestižním veletrhu Fensterbau Frontale 2020, kde VEKA plánovala představit své produktové novinky.

Společnost VEKA se ještě před zavedením přísných restrikcí souvisejících s aktuální pandemickou situací rozhodla nezúčastnit březnového veletrhu oken a dveří Fensterbau Frontale 2020, a to ani v případném náhradním termínu s ohledem na bezpečnost svých zákazníků i zaměstnanců. Místo tradičního stánku společnost VEKA představila virtuální koncept - https://veka-news.de/rundgang/. Při návštěvě digitálního stánku, který je připraven v anglické a německé jazykové mutaci, zákazník získá veškeré informace o nových produktech a inovacích včetně okenního systému VEKA AluConnect či zdvižně posuvného systému dveří VEKAMOTION 82.

Mezinárodní veletrh je tradičním místem pro setkání s partnery, a má v okenářském businessu, kde je stále tradicí uzavírat obchodní dohody a partnerství osobně, těžko nahraditelnou pozici. Vítanou možností, jak v současné situaci nahradit výpadek mezinárodních oborových veletrhů, jsou moderní digitální nástroje. Ty začaly používat i firmy nebo jednotlivci, kteří se digitalizaci z různých důvodů vyhýbali. VEKA věří, že využívání digitálních nástrojů napříč oborem zmírní ekonomické dopady na jednotlivé firmy, kterým umožní i nadále fungovat v ustáleném režimu – pouze z fyzického světa se přesunou do světa virtuálního.

„Virtuální stánek představuje naše posílení v oblasti digitálních technologií, které nevnímáme jen jako východisko z aktuálně nepříjemné situace. Digitalizaci se věnujeme dlouhodobě – například jsme již vyvinuli digitální průkaz okna s názvem VEKA IPS. Díky tomuto řešení zákazník pouze přiloží chytrý telefon k čipu nainstalovaném v rámu okna a pomocí aplikace zjistí důležité informace o záruce, výrobci či rozměrech okna. Koronavirové restrikce nás a celý okenářský segment samozřejmě omezují, ale jak se říká – vše špatné, je pro něco dobré. A v našem případě je to fakt, že zavádíme moderní digitální nástroje typu virtuální stánek v komunikaci s partnery a zákazníky ještě rychleji než za běžných okolností,“ říká Milan Klepsa, hlavní zástupce společnosti VEKA pro ČR a SR.

###

 Pokud budete potřebovat doplňující informace, obracejte se na:

Igor Walter, Account Director, Phoenix Communication a.s.

Tel.: 777 658 876, E-mail: igor@phoenixcom.cz

 

Německá společnost VEKA se od svého založení v roce 1969 vyvinula z malého regionálního podniku v předního světového výrobce profilových systémů pro plastová okna a dveře. Dnes tato (nadále rodinná) firma z Vestfálska působí na čtyřech kontinentech prostřednictvím 38 dceřiných společností, 42 prodejních zastoupení a zaměstnává 5 400 zaměstnanců. Roční obrat společnosti v roce 2016 dosáhl poprvé více jak 1 miliardy EUR. Hlavní zásadou společnosti VEKA je vynikající kvalita produktů a zodpovědný přístup k životnímu prostředí prostřednictvím výběru surovin, dodržování výrobních postupů a rozsáhlých recyklačních aktivit.

 Firma VEKA sází na nejvyšší kvalitu výrobků, kompletní servis, a především na seriózní a partnerské jednání se zákazníky a dodavateli. Firma VEKA jako jeden z předních světových výrobců plastových profilů vyrábí výhradně okenní profily nejvyšší jakostní třídy A podle ČSN EN 12608, tzn. tloušťka stěny u profilových systémů je 3,0 mm (tolerance ±0,2 mm). Více informací o společnosti VEKA v České republice najdete na www.veka.czwww.veka-okna.cz