Zpět na stavby

Ústředí banky nebo velká zahrada

10. června 2008
Jan Táborský

Nové ústředí ČSOB Group je největší administrativní budovou v Praze a zároveň i největší budovou vybudovanou podle ekologických standardů v České republice i ve střední Evropě. Zároveň je tato stavba držitelem ceny Stavba roku 2007.Nové ústředí ČSOB Group - vstupní hala
Nové ústředí ČSOB Group - vstupní hala


Nové ústředí ČSOB Group - interier
Nové ústředí ČSOB Group - interier


Nové ústředí ČSOB Group - střecha
Nové ústředí ČSOB Group - střecha

Budova Nového ústředí ČSOB Group je univerzální administrativní budovou s malým podílem externích návštěvníků a vysokými nároky na flexibilitu 2500 kancelářských pracovišť. Jedná se o budovu se čtyřmi nadzemními a třemi podzemními podlažími. S ohledem na značné převýšení terénu ve směru východ-západ jsou východní části podzemních podlaží využity, kromě administrativních funkcí, pro hlavní vstup do budovy směrem od stanice metra Radlická a pro množství doprovodných funkcí i z oblasti občanské vybavenosti přístupné veřejnosti. V dalších částech podzemních podlaží jsou parkoviště osobních vozidel a technické a provozní zázemí budovy. Na střechách jsou umístěny nezbytné technologie pro zajištění vnitřního prostředí budovy a zejména pobytové zelené plochy pro zaměstnance.

Popis konstrukce

Stavba je chápána jako struktura vzniklá spojením šesti základních prostorových elementů (pavilonů) soustředěných okolo šesti vertikálních komunikačních jader. Obdélníkový půdorys má celkový rozměr v okrajových modulových osách 72,9x210,6 m.
Budova s fasádou z části porostlou zelení nestojí na zemědělské půdě. Důraz je kladen na dopravní dostupnost a pohodlí zaměstnanců. Budova je strategicky umístěna v těsné blízkosti stanice metra, tramvaje a zastávky autobusu. Vnitřní dispozice stavby je řešena formou otevřených pracovních prostor s dostatečným přísunem čerstvého vzduchu a denního světla. Polovinu plochy, která stavbě náleží (včetně střechy), pokrývá zeleň, o kterou se stará automatický systém zavlažování, který využívá dešťovou vodu. Při výběru materiálu v interiérech kladl architekt důraz na přátelské materiály z obnovitelných zdrojů.
Nové ústředí ČSOB Group je moderní nejen ekologickými aspekty, ale i automatizovanou správou všech základních funkcí, které umožňují dokonalý servis a nákladovou optimalizaci.

LEED

Administrativní budova splňuje nejpřísnější ekologická pravidla podle amerického certifikačního systému LEED (Leadership in Energy and Environmental Design). LEED je bodovací systém založený na hodnocení souboru kritérií budov, řízený U.S. Green Building Council. Systém má čtyři stupně - certifikovaný, stříbrný, zlatý a platinový. Sídlo ČSOB v průběhu výstavby dosáhlo na stříbrnou příčku a má šanci i na zlatou.
Součástí výstavby byla i kultivace zelených ploch nedalekého lesoparku a oprava nedaleké kapličky.

Zajímavé technologie

  • EIB systém - řídící systém osvětlení a žaluzií v závislosti na intenzitě denního světla;
  • systém měření a regulace, řídící systém pohody vnitřního prostředí prostřednictvím systémů HVAC;
  • automatický systém zavlažování, který využívá dešťovou vodu;
  • ohřev TUV v jídelně, restauraci a bufetu využitím rekuperace odpadního tepla z chladicích zařízení kuchyně;
  • security management systém, který sdružuje všechny bezpečnostní slaboproudé systémy;
  • chladicí jednotky s možností chodu v režimu tepelného čerpadla.

Základní údaje o stavbě
Název stavby:
Nové ústředí ČSOB Group, Radlická 150/333, Praha 5
Investor: ČSOB Group
Developer: Skanska Reality a.s.
Projektant: VPÚ Deco Praha a.s.
Statika ocelových konstrukcí: EXCON, a.s.
Úpravy metra: Metroprojekt Praha a.s.
Architekt: Ing. arch. Josef Pleskot, AP ATELIER
Projektový manažer: Ing. Petr Přástka
Dodavatel: Skanska CZ a.s. - Divize Project Development
Klíčové subdodávky: Skanska CZ a.s., Divize Technologie; Divize Betonové konstrukce Mechanika Prostějov, v. d. Ekoklima, a. s. Micos, s.r.o. Sauter Automation, s.r.o. Tompex International s.r.o.
Doba výstavby: 02/2005-02/2007

Podélný řez budovou
¤ Podélný řez budovou

Příčný řez budovou
¤ Příčný řez budovou

Pohled na část intenzivní zelené střechy
¤ Pohled na část intenzivní zelené střechy

stolní lampy místo celostropních svítidel
¤ V rámci snížení energetické náročnosti budovy byly v kancelářích instalovány stolní lampy místo celostropních svítidel

Pohled na jedno z atrií budovy
¤ Pohled na jedno z atrií budovy