Zpět na materiály, výrobky, technologie

Úspory energie v praxi

13. května 2009
redakce

V rámci doprovodného programu Stavebních veletrhů Brno 2009, proběhly současně v kongresovém centru BVV dne 21. dubna 2009 dvě akce, které charakterizovaly současnou atmosféru na stavebním trhu. V sále B organizovalo Jihomoravské stavební společenství při SPS ČR IV. diskusní fórum Svazu podnikatelů ve stavebnictví ČR, jehož tématem byly: ? Možnosti podpory realizace energetických úspor na stavbách?, v sále D pak konference na téma: ?Nízkoenergetická výstavba a energetická certifikace budov?, kterou pořádala Společnost pro techniku prostředí.

Autor:Diskusní fórum bylo zaměřeno především na rekonstrukce a modernizace staveb a bylo určeno především stavebním podnikatelům, bytovým družstvům, projektantům a vlastníkům nemovitostí.
Odborným garantem fóra byl doc. Ing. Alois Materna, CSc, MBA a Expertní skupina pro technickou politiku a jakost ve stavebnictví SPS v ČR, v čele s doc. Ing. Lubomírem Mikšem, CSc.
V rámci fóra, zabývajícího se programy na podporu nízkoenergetického stavění, možnostmi energetických úspor v památkově chráněných objektech, podporou energetických úspor v úrovni EU i racionalizací provozu technického zařízení budov, vystoupili přední odborníci, specialisté na danou problematiku a představitelé státních institucí (ředitel Státního fondu rozvoje bydlení, JUDr. Jan Wagner) zástupci Ministerstva životního prostředí ČR, Národního památkového ústavu a odborníci z vysokých škol z Brna a Ostravy.
Odborným garantem souběžné konference byl doc. Ing. Jiří Hirš, CSc., FAST VUT v Brně, organizátorem byla Společnost pro techniku prostředí, Územní centrum STP Brno. V referátech shrnuli přednášející (prof. Ing. Karel Kabele, CSc., doc. Ing. Jiří Hirš, CSc., doc. Ing. Otília Lulkovičová, PhD., doc. Ing. Zuzana Vranayová, Ph.D., doc. Ing. Danica Košičanová, Ph.D., doc. Ing. Ján Takács, Ph.D.) zkušenosti, metody a trendy nízkoenergetické výstavby, zásady návrhů budov a jejich energetických systémů, které umožňují zařazení těchto objektů do klasifikačních tříd A a B, ale také hodnocení energetických solárních systémů v budovách nebo využívání geotermální energie pro nízkoenergetickou výstavbu.
Obě zmíněná setkání, organizovaná v kongresovém centru, byla středem zájmu odborné veřejnosti i zájemců z řad stavebníků. Svědčí o naléhavé aktuální potřebě zabývat se problematikou energeticky úsporného stavění z různých teoretických úrovní i o řešení úspor energie v praxi.