Zpět na materiály, výrobky, technologie

ÚČAST NA PREZENTACI VÝROBNÍHO PROCESU IZOLAČNÍCH A ZATEPLOVACÍCH SYSTÉMŮ SPOLEČNOSTI KINGSPAN INSULATION

12. října 2015
redakce PR článek

Ve dnech 29. a 30.9. využila redakce časopisu Stavebnictví možnosti navštívit prohlídku továrny společnosti Kingspan Insulation v německém Burkhardtsdorfu, kde proběhla prezentace výrobního procesu kompletního sortimentu této irské společnosti, zabývající se výrobou izolačních a zateplovacích systémů.

Autor:Proces výběru tepelné izolace
Vlastnosti zvolené tepelné izolace by měly odpovídat požadavkům normy ČSN 73 0540 - Tepelná ochrana budov, v níž se stanovují doporučené hodnoty tepelných odporů.
Poměrně častým jevem je, že o tom, jaký druh tepelné izolace se použije, rozhoduje sám investor. Velký důraz se přitom klade zejména na cenu materiálu bez důkladného posouzení jeho vlastností. Špatný výběr tepelné izolace však kromě nežádoucích tepelných ztrát způsobuje i další problémy, jakými jsou kondenzace vlhkosti či přehřívání podstřešních prostorů. Proto se důrazně doporučuje ponechat výběr izolačního materiálu v kompetenci proškoleného projektanta. Pokud zvolíme nevhodný materiál, případně se vyskytnou chyby v aplikaci, dochází k degradaci nejen vlastního tepelněizolačního materiálu, ale i celé stavby.
Izolační desky společnosti Kingspan vyhovují normativním požadavkům na požární odolnost stavebních konstrukcí a mohou být tedy použity na většinu staveb.

Kingspan Therma TR26 FM Deska pro plochou střechu Kingspan Therma TT46 FM Spádová deska

TEPELNÁ IZOLACE NA BÁZI PUR A PIR

Pro tepelné izolace plochých střech se u nás dlouhodobě používají zejména izolace z EPS a minerální vlny (kamenné, resp. skelné). Relativně nově se u nás prosazují izolace na bázi uretanu. Ve srovnání s minerální vlnou jsou výrazně lehčí (hmotnost PIR izolační desky Therma je 32 kg/m³, deska se srovnatelným tepelným odporem z minerální vlny váží cca 150 kg/m³). Polyuretanová i polyisokianurátová pěna se používá mimo lití a stříkání přímo na stavbě i pro výrobu deskových materiálů. Desky je možno vyrábět způsobem řezání z bloků vzniklých volným pěněním nebo ve formách. Pokud mají být desky pevně spojeny s jinými materiály (například s hliníkovou fólií, plechem, skelnou tkaninou) vyrábí se výhradně napěňováním do finální tloušťky. Suroviny pro výrobu pěny se nalévají mezi tenké materiály tvořící budoucí povrch desek. Proběhne chemická reakce a prostor je vyplněn pěnou, zároveň dojde ke spojení pěny s povrchovou folií.
Izolace na bázi polyisokyanurátové pěny PIR je tvořena kombinací uretanových a isokyanurátových vazeb. Jde o velmi podobný materiál jako známější polyuretan (PUR), PIR má ale obecně vyšší pevnost v tlaku (PUR 100 kPa, PIR 170 kPa), menší tepelnou vodivost a výrazně lepší odolnost proti ohni.
Kompozity z PUR a PIR pěny se užívají pro izolaci střech, podlah, stěn, popřípadě se vyrábějí jako hotové celostěnové panely s hliníkovým pláštěm (k montáži na průmyslové haly apod.). V České republice se používají pro nadkrokevní systémy šikmých střech, kde se využívá jejich vysoké pevnosti při zachování jejich tepelněizolačních charakteristik.

Základní fyzikální vlastnosti izolací PIR:

součinitel tepelné vodivosti λ = 0,021 až 0,023 W/mK
faktor difuzního odporu μ = 35
objemová hmotnost ρ = 30-100 kg/m3
třída reakce na oheň C-E (dle konkrétního chemického složení)

Izolační desky Therma
Izolační desky Therma (výrobce Kingspan Insulation) jsou vyrobeny z tuhé pěny na bázi polyisokyanurátu (PIR) bez použití CFC/HCFC a s nulovým obsahem látek narušujících ozónovou vrstvu (ODP). Odolávají plísním a mikrobům. Desky jsou na obou stranách potaženy fólií, která je během výrobního procesu autoadhesivně spojena s nepropustným jádrem. Fóliový potah je vysoce odolný vůči přenosu vodních par. Jádro izolace je odolné při krátkodobém kontaktu s benzínem a s většinou zředěných kyselin, zásad a minerálních olejů. Kingspan Therma™ FM má typickou objemovou hmotnost 31 kg/m3. Tyto PIR izolační deska se vyrábějí v různých rozměrech a variantách. Díky svým vlastnostem mají desky Kingspan Therma™ FM, pokud byl systém správně použit, neomezenou životnost. Jeho životnost záleží na struktuře podkladu a podmínkách použití.

Doporučené výrobky:
Kingspan Therma TR26 FM Deska pro plochou střechu
Kingspan Therma TR27 FM Deska pro plochou střechu
Kingspan Therma TT46 FM Spádová deska
Kingspan Therma TT47 FM Spádová deska

Kingspan Therma TR27 FM Deska pro plochou střechu Kingspan Therma TT47 FM Spádová deska

IZOLACE Z REZOLOVÉ PĚNY
Izolace z tvrdé rezolové pěny Kooltherm se vyrábí napěněním pryskyřice mezi hliníkové kompozitní folie nebo mezi rouno ze skelných vláken. Kooltherm desky můžeme použít k zateplení všech částí budov, obzvláště vhodné je použití při rekonstrukcích historických objektů nebo při řešení stavebních detailů. Oproti izolantům z polyuretanu a polyisokyanurátu má Kooltherm lepší tepelněizolační vlastnosti a je nehořlavý. Díky uzavřené struktuře materiálu mají izolace Kingspan třikrát větší pevnost v tlaku (cca 150kPA), což minimalizuje riziko poškození hyzdroizolace.

Kontaktní zateplení ETICS
Při izolaci fasád si u společnosti Kingspan Izolace můžete vybrat z mnoha druhů materiálů s různou možností použití.
Kingspan Izolace nabízí řešení zejména pro nejběžnější varianty zateplení - vnější kontaktní zateplovací systém. Pro tento účel jsou vhodné desky pro vnější zateplení Kingspan Kooltherm K5 . Venkovní fasádní deska Kingspan Kooltherm® K5 od společnosti Kingspan Izolace je tepelně izolační deska z tuhé pěny, která izoluje dvakrát lépe než jiné materiály. Jádro desek tvoří tuhá fenolická pěna s uzavřenou buněčnou strukturou. Desky Kooltherm 5 jsou na obou stranách opatřeny povrchovou úpravou na bázi skleněné tkaniny, která je s jádrem desky spojena během výrobního procesu. Kooltherm je z nehořlavého a netoxického materiálu, díky menší tloušťce tak navíc šetříte nejen na nákladech na vytápění, ale i na dopravě na stavbu. Desky se instalují klasickou technologii jako u tradičních izolantů. Desky mají výjimečnou hodnotu součinitele tepelné vodivosti λ 0,020 W/m.K.

Deska pro vnější zateplení Kooltherm K5


Zavěšené fasády
Fasádní desku Kingspan Kooltherm® K15 lze s úspěchem použít jako izolační materiál ve skládaných fasádách, kde je často nedostatek prostoru pro umístění izolantu. Výhodou je dosažení relativně štíhlé obvodové konstrukce, která umožní architektovi realizovat proporčně čistší řešení fasády než při použití tradičních tlustých izolantů.
Fasádní deska Kingspan Kooltherm® K15 je izolační deska z rezolové tvrdé pěny, opatřená na jedné straně uzavřenou černou hliníkovou fólií a na druhé straně mikroperforovanou hliníkovou fólií plnící funkci parozábrany. Desky mají nízkou hmotnost a jejich instalace je technologicky velmi nenáročná.
Deska se dodává s černým laminováním, díky čemuž jí lze využít i v případě fasádního systému s přiznanými spárami, kde se klade důraz na estetické řešení. Černá vnější folie je hydrofobní, není tedy nutné řešit dodatečnou ochranu proti dešti ve spárách.

Deska pro skládaný obvodový plášť Kooltherm K15

Vnitřní zateplení
Desku Kingspan Kooltherm® K17 lze díky jejímu velmi nízkému součiniteli tepelné vodivosti použít jako ideální izolační materiál pro rekonstrukce vnitřních prostor, kdy izolace zvenku není z různých důvodů možná. Jedná se o ojedinělé a zcela nové technické řešení, které umožňuje zateplit například památkově chráněné objekty.
Deska Kingspan Kooltherm K17 je izolační deska s rezolové pěny, která je opatřena na jedné straně kašírováním ze skleněné tkaniny a na druhé straně uzavřenou parotěsnou hliníkovou fólií, na níž je celoplošně nalepena sádrokartonová deska o tloušťce 12,5mm. Výborné parametry tepelné vodivosti této desky umožňují při jejím použití minimalizaci tloušťky zateplení. Malá tloušťka izolantu je pak výhodou především u rekonstrukcí, kdy většina obytné plochy a obytného prostoru zůstane i po zateplení zachována.

Deska pro vnitřní zateplení Kooltherm K17

Izolace podlah
Při izolaci podlah se často setkáváme s nedostatkem prostoru na izolační materiál. I při izolaci podlah máte u společnosti Kingspan Izolace možnost výběru: izolace povrchu podlahy nebo izolace podlahy/stropů zespodu. V prvním případě si vyberete podlahové desky Kingspan Kooltherm K3 , v druhém případě zvolíte stropní desky Kingspan Kooltherm K10. Všechny tyto desky mají součinitel tepelné vodivosti λ 0,020 W/m.K.

Deska pro podlahu Kooltherm K3	      Deska pro stropní konstrukce Kooltherm K10


Deska pro podlahu Kooltherm K3	      Deska pro stropní konstrukce Kooltherm K10
Izolace střech

Střešní izolace od společnosti Kingspan Izolace jsou vhodné jak pro šikmé, tak i pro ploché střechy. Pro šikmé a mírně zešikmené střechy se hodí zejména izolace z rezolové pěny Kooltherm K7. Tyto izolační desky lze velmi dobře použít jako nadkrokevní izolaci. Součinitel tepelné vodivosti je u těchto desek pouze 0,020 W/m.K. Střešní izolační desky od společnosti Kingspan jsou podstatně lehčí než například minerální vlna a jejich pokládka je i díky tomu snadná, přesná a technologicky nenáročná.

Deska pro šikmou střechu Kooltherm K7

Více informací na www.kingspaninsulation.cz