Zpět na materiály, výrobky, technologie

Tvář průmyslové doby - svědectví fotografie

5. února 2008
Mgr. Alice Třísková


Národní technické muzeum a Výzkumné centrum průmyslového dědictví ČVUT v Praze vydaly fotografickou publikaci autorů Jana Hozáka a Pavla Scheuflera věnovanou historickým fotografiím, jejichž námětem byly proměny české krajiny a společnosti v době industrializace českých zemí v letech 1860-1920. Kniha byla vydána u příležitosti konání stejnojmenné výstavy historických fotografií ze sbírek archivu NTM na Staroměstské radnici v Praze, která se uskutečnila v rámci 4. mezinárodního bienále Industriální stopy 2007. Publikace představuje více než sto snímků, a to nejen většinu z vystavených, ale také některé z těch, jež se už do výstavy nevešly.
V jejím úvodu autor Jan Hozák, vedoucí archivu NTM, shrnuje všechny aspekty výběru fotografií, ale také čtenáři překládá obecný historický výklad souvislostí procesu nazývaného industrializace českých zemí. Stať druhého z autorů, historika fotografie Pavla Scheuflera, se zamýšlí nad úlohou fotografického dokumentu v 19. století. Seznamuje čtenáře s počátky i rozvojem dokumentární fotografie, mapuje proměny fotografických přístupů od prosté dokumentace strojů či budov, přes první snahy o zachy- cení konkrétních lidí a atmosféry okamžiku až k počátkům reportážní fotografie začátku 20. století.
Uveřejněné fotografie pocházejí až na malé výjimky z fotografické sbírky archivu NTM. Autoři sestavili reprezentativní kolekci nejzajímavějších fotografů i žánrů spojených s daným tématem. Sledovali zejména fotografické hledisko, způsob a styl přístupů k tématu průmyslové kultury. Pojali je v celé jeho šíři a různosti, od snímků zachycujících proměny krajiny vlivem působení průmyslu a železnic, přes fotografie továren, nádraží, měst, pracovního prostředí, skupinových reprezentativních portrétů, dopravních prostředků až po snímky z oblasti cyklistiky, balonových letů a prvních produkcí motorových letadel, které již souvisely se sportem, prožíváním volného času, zábavou a technikou jako podívanou.
Kniha však mapuje jen zlomek z dobové fotografické tvorby. Přitom jsou zde zastoupeny nejen práce významných profesionálních fotografů své doby, např. Františka Fridricha, Jindřicha Eckerta, Rudolfa Brunera-Dvořáka, Otto Bielfeldta, Carla Pietznera, Františka Drtikola, ale také regionálních fotografů i neznámých amatérů.
Dvojjazyčná česko-anglická publikace byla vydána ke 100. výročí založení Národního technického muzea, které si připomeneme v roce 2008. Vyšla i díky významné podpoře České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Zde patří dík především předsedovi České komory autorizovaných inženýrů a techniků Ing. Václavu Machovi a předsedovi Kolegia pro technické památky ČKAIT & ČSSI Ing. Svatopluku Zídkovi, kteří vznik publikace od samého začátku účinně podporovali.
Publikaci je možno zakoupit v prodejně NTM, v prodejně IC ČKAIT Sokolská 15, Praha 2, a ve všech OK ČKAIT v jednotlivých krajských městech.

Mgr. Alice Třísková Národní technické muzeum