Zpět na informační servis

Tramvajová trať na Václavském náměstí

7. března 2023
Text redakce

Tramvajová trať přes Václavské náměstí od Vinohrad do Jindřišské a Vodičkovy ulice má pravomocné stavební povolení. Rada hlavního města Prahy dala dopravnímu podniku k tomuto projektu zelenou v lednu 2019; dopravní podnik následně mohl zadat projektování tratě. Výstavba by měla trvat maximálně 48 měsíců. Nové propojení tramvajové tratě by mělo odlehčit přetíženým spojením v centru. Tramvajové koleje povedou po stranách náměstí; v jeho středu má vzniknout promenáda pro pěší. Počítá se s rozšířením chodníků, novým stromořadím, samostatným pruhem pro cyklisty a snížením počtu parkovacích míst. Plán na návrat tramvají na Václavské náměstí vytvořil Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy. Stavba má začít na jaře 2023.

Zdroj: Dopravní podnik hl. města Prahy (vizualizace: METROPROJEKT Praha a.s.)