Zpět na informační servis

TCHAS: rozvoj pod křídly EIFFAGE

2. listopadu 2007
Text redakce PR článek

Jacques Antoine Tanner je v současnosti spolu s Ing. Jaroslavem Pacltem jednatelem firmy TCHAS. Jejich pozice ve společnosti je rovnocenná.

Ovšem Jacques Antoine Tanner v současnosti poznává nejen TCHAS, ale i prostředí českého stavebnictví obecně, pohledem zkušeného francouzského manažera. Přesto pro něj nejsou některé skutečnosti, například problém s lidskými zdroji v ČR, ničím novým.

Na jakém postu jste pracoval před nástupem do vedení společnosti TCHAS?
Před svým příchodem do společnosti EIFFAGE Europe jsem v rámci úseku EIFFAGE Travaux Publics (dopravní a inženýrské stavby) řídil sdružení realizátorů a koncesionářů, které bylo pověřeno zpracováním koncepce a výstavbou vysokorychlostní železniční tratě mezi Francií a Španělskem. Tuto činnost řídila skupina EIFFAGE v rámci trhu s koncesemi.

Co jako zástupce francouzského investora v české stavební firmě soudíte o situaci stavebního podnikání v ČR?
Myslím, že tato oblast podnikání zaznamenává významný rozvoj. Pozoruji, že kvalita realizovaných staveb již odpovídá tradici kvality, která charakterizuje díla postavená skupinou EIFFAGE během 160 let její existence. Také proto jsme v této zemi investovali do společnosti TCHAS.

Firma TCHAS byla loni šestou největší stavební společností v ČR a největším stavebním exportérem. Jaké krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé cíle chce společnost EIFFAGE prostřednictvím firmy TCHAS naplnit?
Nejprve musí proběhnout její integrace do skupiny EIFFAGE a pomoc při rozvoji stavebních aktivit, které jsou doménou společnosti TCHAS, nejen v České republice, ale i v dalších zemích její působnosti - na Slovensku a v Polsku. Z dlouhodobého hlediska máme jednoznačný zájem doplnit know-how společnosti TCHAS, a uplatnit naše multioborové stavební portfolium v nových evropských teritoriích.

Při ohlášení kapitálového vstupu EIFFAGE do firmy TCHAS jste prohlásili, že jde z vaší strany především o strategický tah s cílem prosadit se v zemích střední a východní Evropy.
Je příliš brzy na to, abychom hovořili konkrétně. I přesto, že jsme už významně pokročili ve vzájemném poznávání se, stanovení vizí, cílů a společných hodnot. EIFFAGE si vždy vybírá partnery k dlouhodobému spojení. Kupujeme zdravé, silné a rentabilní společnosti. Naší prioritou není navýšení obratu během období integrace.

Jistě jste zaznamenal problematickou situaci s lidskými zdroji ve stavebnictví. Máte v této oblasti zkušenosti z Francie či jiných zemí, jak tento problém řešit?
Ve Francii máme stejný problém. Vynakládáme spoustu úsilí, abychom zvýšili prestiž stavebních školských oborů v očích francouzské mládeže. Také v jiných evropských zemích se setkáváme s problematickým stavem kvalifikované dělnické síly. Provedli jsme významná opatření v rámci náboru zaměstnanců a velké úsilí věnujeme rovněž udržení mladých pracovníků. Je efektivnější perspektivního zaměstnance udržet, nežli získat a vyškolit nového. Firemní strategie EIFFAGE je postavena na zaměstnancích - jejich zodpovědnosti, příkladu vedoucích pracovníků a manažerů. Díky tomu má 90 % zaměstnanců skupiny aktivní zájem o výsledky společnosti. Z kapitálu EIFFAGE drží zaměstnanci 22 %, což je důkazem jejich velké důvěry. Tímto velmi účinným způsobem si zároveň dokážeme udržet zaměstnance, pro které má skupina EIFFAGE především lidský rozměr.

Po vstupu EIFFAGE do společnosti TCHAS už mezi českými top stavebními firmami není jediná bez zahraničního investora. Myslíte, že je to přirozená situace?
Je to součást historického vývoje, potvrzujícího zájem evropských stavebních skupin rozvíjet se v zemích střední a východní Evropy. Stavebnictví je lokálním oborem podnikání, nemůžete jej přesunout do Číny nebo Indie. Ve všech dceřiných společnostech EIFFAGE v Evropě zůstává management v rukou místních odborníků - v Německu je ředitelem Němec, v Polsku Polák, ve Španělsku Španěl atd. Naší prioritou je rozvoj na celoevropské úrovni v oblasti stavitelství a koncesí, nikoliv spekulativní finanční investování.

Letecký pohled na viadukt v Millau, referenční stavbu EIFFAGE
¤ Letecký pohled na viadukt v Millau, referenční stavbu EIFFAGE