Zpět na materiály, výrobky, technologie

Systémové řešení pro koupelnu či balkon

21. července 2018
PR článek

Baumit Baumacol představuje již více než 10 let profesionální systémová řešení v oblasti lepení obkladů a dlažeb na českém trhu. Dlouholetá praxe a zkušenost společnosti Baumit, předního výrobce stavebních materiálů, poukazuje na skutečnost, že nejlepších výsledků se vždy dosáhne právě se systémy a materiály od jednoho výrobce.


Tradice a trend systémových řešení se u výrobkových řad společnosti Baumit postupně upevňovaly nejen v oblasti zateplovacích systémů, omítek, podlah, sanací zdiva a betonu, ale právě i v oblasti lepení obkladů   a dlažeb.

Základem je kvalitní hydroizolace

Každou koupelnu, balkon nebo terasu doprovází nejen požadavky a představy investora, ale rovněž i předpoklady a zásady spojené se samotnými  výrobky. A právě u konstrukcí a prostor, které jsou vystaveny vysoké vlhkosti či extrémním klimatickým vlivům, se kvalitní hydroizolace určitě vyplatí. Její primární funkcí je chránit podkladní vrstvy před prostupující vodou a vlhkostí a tím zaručuje dlouhodobou spolehlivost a funkčnost celého souvrství. Výrazně se také podílí na eliminaci vzniku plísní, kterými mohou být vlhké konstrukce zasaženy. Nesmí však být zaměňována s penetrací, jak ukazují zkušenosti z  praxe.  Penetrace či kontaktní můstky mají za úkol pouze sjednocení vlastností podkladu a vytvoření potřebné adheze pro následující vrstvy (potěry, samonivelační stěrky, lepicí hmoty, hydroizolační stěrky…). Dlouhodobě však nejsou určeny pro zatížení vodou. Pro tento účel musí konstrukce v koupelnách, místnostech s vysokou  vlhkostí  a veškeré konstrukce v exteriéru (balkony, terasy a lodžie) obsahovat hydroizolační hmotu potřebného zatřídění a parametrů. V oblasti koupelen a technických místností je nutné ošetřit hydroizolační stěrkou podlahu, styk podlahy a stěn, na stěnách pak všechny plochy vystavené možnému ostřiku vodou v místě vany, sprchového koutu i u umy- vadla, konkrétní náhled viz obr. 1.

Volba lepicí hmoty je  důležitým faktorem

Při volbě lepicí hmoty je nutné zvážit mnoho aspektů:  umístění a účel daného prostoru, druhu podkladu, druh obkladového či dlažebního prvku a specifické podmínky okolí. Tím je na mysli např. výskyt podlahového vytápění, lepení velkoformátové dlažby nebo lepení obkladů na zateplenou fasádu. Každý pod- klad je specifický a stejně tak je rozmanitý i výběr různých druhů podkladů pro lepení keramických obkladů a dlažeb, se kterými se setkáváme u současné výstavby. Povrchová úprava obkladem nebo dlažbou není doménou pouze tradičních potěrů a omítek, ale v posledních letech jsou to   i moderní sádrové omítky, nebo renovace původní dlažby nalepením dlažby nové.

Pro všechny výše uvedené kombinace existuje možnost výběru ze širokého spektra lepicích hmot Baumit Baumacol. Ty jsou součástí systémových certifikovaných řešení, která zaručují funkčnost a spolehlivost celé konstrukce. Důležitým parametrem pro správný výběr a použití lepicí hmoty je její zatřídění, které udává, pro jaký druh konstrukce v interiéru nebo exteriéru je vhodná, specifikuje dále charakteristické vlastnosti v podobě rychle tvrdnoucích vlastností, sníženého skluzu apod.

Mezi nejvyšší kategorii  lepicích hmot se řadí tzv. flexibilní lepidla. Parametr „flexibilní“ již není pouze slovním označením, ale je jasně definovaným pojmem deklarovaným podle normy ČSN EN 12004+A1 – oprava normy s platností od ledna roku 2015. Z této opravy vyplývá, že od 1. dubna 2015 se jako flexibilní lepicí hmoty označují pouze ty, které jsou klasifikovány jako S1 nebo S2, tzn. hmoty s vyšší deformovatelností.

Nápady s budoucností

I v letošním roce přistupuje společnost Baumit k potřebám svých odběratelů velmi  aktivně  a připravuje inovace, které se vztahují právě k flexibilním lepidlům. Jedno z nejprodávanějších flexibilních lepidel na českém trhu, Baumit Baumacol FlexUni, opět posiluje svoji pozici na trhu a to především díky svému zatřídění a novým parametrům. Od poloviny letošního roku se výrobek bude pyšnit zatříděním C2T  S1,   které  ho  opět posouvá směrem k  širší  oblasti  použití a vyšší spolehlivosti. Ve spojení svých  špičkových  vlastností s atraktivní cenou se tak stává jedinečným řešením ve své řadě. Stále rozmanitější druhy obkladů a dlažeb a dávají vyniknout speciálním lepidlům, mezi které patří i bílé flexibilní lepidlo Baumit Baumacol FlexMarmor se zatříděním C2TE S1. Právě tento výrobek bude od poloviny letošního roku disponovat nejvyšším stupněm bělosti lepicí hmoty na českém trhu. Tato jedinečnost ho bude předurčovat nejen pro mramorové obklady a dlažby, ale také pro vysoce průsvitné obkladové prvky a skleněné mozaiky.

Výrobky  profesionální  řady Baumit Baumacol by neměly chybět při žádné realizaci ob- kladů a dlažeb. Jejich správný návrh a použití usnadňuje inovovaný technologický předpis  s podrobným popisem technologie, skladeb a materiálů, precizními 3D detaily. Společně s odborným servisem společnosti Baumit, kterým je  i aktivní účast jejích zástupců na stavbách, je i důležitý přínos ve vzájemné spolupráci s obchodními partnery a zákazníky tohoto předního výrobce stavebních materiálů se zkušenostmi a bohatou tradicí na českém trhu.