Zpět na informační servis

Svět po krizi podle SPS v ČR

22. října 2009
Text redakce

Svět po krizi bude podstatně jiný než svět dosavadní. Proto se i stavebnictví musí výrazně změnit. Tímto heslem začali představitelé Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR svoji podzimní tiskovou konferenci.

SPS v ČR zpracoval a vydal v roce 2007 publikaci Strategie - vize stavebnictví do roku 2015. S ohledem na krizové změny v české i celosvětové ekonomice v posledních dvou letech bylo třeba provést její podstatnou aktualizaci. Krize prokázala nezbytnost kvalifikované strategie. Firmy, které mají kvalifikovanou strategii zpracovanou a umějí strategicky řídit, dokáží krizi překonat. Nejlepší z nich si dokonce svou pozici posílí. Mnoho českých firem však žádnou strategii vůbec nemá, a proto jsou krizí překvapeny, nevědí, jak na ni reagovat, nebo reagují opožděně. Úkolem kvalifikované strategie v 21. století je připravit podnik na všechny varianty budoucnosti, které s vysokou pravděpodobností mohou nastat.
I za cenu velkého rizika byly zpracovány tři pravděpodobné scénáře vývoje české ekonomiky. Z nich vycházejí úvahy o vývoji českého stavebnictví a nakonec doporučení určitých strategických cílů a strategických operací.

Varianta optimisticko-realistická
Předpokládá trvající pokles HDP, v průběhu roku 2010 počátek stabilizace, HDP zůstává na úrovni roku 2009. Od roku 2011 mírný růst HDP o 2-3 %. Z úrovně rozpočtu státu a krajů jsou přidělovány ?přiměřené? prostředky pro investiční výstavu, opravy a údržbu i za cenu vysokého rozpočtového deficitu.

Varianta restriktivní
Vývoj probíhá podobně jako u varianty optimisticko-realistické. Rozpočtové výdaje na investice však podléhají striktním rozpočtovým omezením. Velké státní a krajské investice se nezahajují a některé se zmrazují. Domácí soukromé investice se zahajují jen v omezené míře.

Varianta katastrofická
Pokles HDP pokračuje v letech 2010, 2011 a 2012. Poté následuje stabilizace a mírný růst. Restriktivní rozpočtová politika pokračuje. Soukromé investice i nadále stagnují.

¤ Prognóza vývoje podle jednotlivých variant scénáře vývoje; *předpoklad k 31. 12. 2009

Varianta

2008

2009

2010

2011

2012

Vývoj stavební produkce

Optimisticko-realistická

mld. Kč

536,6

493,6

466,8

493,6

525,8

index k roku 2008

1,00

0,92

0,87

0,92

0,98

Restriktivní

mld. Kč

536,6

477,5

29,3

445,4

72,2

index k roku 2008

1,00

0,89

0,80

0,83

0,88

Katastrofická

mld. Kč

536,6

456,1

402,4

402,4

402,4

index k roku 2008

1,00

0,85

0,75

0,75

0,75

Snížení stavební produkce oproti roku 2008

Optimisticko-realistická

mld. Kč

-42,9

-69,8

-42,9

-10,7

Restriktivní

mld. Kč

-59,0

-107,3

-91,2

-64,4

Katastrofická

mld. Kč

-80,5

-134,1

-134,1

-134,1

Dopady na zaměstnanost v ČR

Optimisticko-realistická

počet prac. míst (tis.)

-129,5*

-210,7

-129,5

-32,55

Restriktivní

počet prac. míst (tis.)

-178,15*

-324,1

-275,45

-194,6

Katastrofická

počet prac. míst (tis.)

-243,25*

-405,3

-405,3

-405,3

Z toho dopady na zaměstnanost ve stavebnictví

Optimisticko-realistická

počet prac. míst (tis.)

463

-37,0*

-60,2

-37,0

-9,3

Restriktivní

počet prac. míst (tis.)

463

-50,9*

-92,6

-78,7

-55,6

Katastrofická

počet prac. míst (tis.)

463

-69,5*

-115,8

-115,8

-115,8

Z toho dopady do státního rozpočtu, fondu zaměstnanosti, sociálního a zdravotního pojištění

Optimisticko realistická

mld. Kč

-23,6

-38,4

-23,6

-5,9

Restriktivní

mld. Kč

-32,5

-59,0

-50,2

-35,4

Katastrofická

mld. Kč

-44,3

-73,8

-73,8

-73,8