Zpět na materiály, výrobky, technologie

STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví Kalendář vzdělávacích akcí na 1. pol. 2016

12. ledna 2016
redakce

Autor:19. 1. 2016 - úterý - od 9 do 13 h
DPH ve stavebnictví pro rok 2016 /Praha/

21. 1. 2016 - čtvrtek - od 9 do 13 h
Požadavky na projektovou dokumentaci a stavební výrobky /Praha/

4. 2. 2016 - čtvrtek - od 9 do 16 h
Technický dozor stavebníka /Praha/

11. 2. 2016 - čtvrtek - od 9 do 13 h
Novela zákona o pozemních komunikacích z hlediska stavební činnosti ve znění zákona č. 268/2015 /Praha/

16. 2. 2016 - úterý - od 9 do 13 h
Školení pro stavbyvedoucí - nedostatky ve vedení a bezpečnosti na stavbách /Praha/

15. - 16. 3. 2016
Obnova památek 2016 - historické dlažby a obklady v interiérech /Praha/

31. 3. 2016 - čtvrtek - od 9 do 16 h
Příprava k autorizačním zkouškám ČKAIT /Praha/

13. - 14. 4. 2016 - středa a čtvrtek
Podzemní vody ve vodárenské praxi 2016 /Jablonné nad Orlicí/

21. 4. 2016 - čtvrtek - od 9 do 13 h
Stavební zákon - aktuální změny /Praha/

28. 4. 2016 - čtvrtek - od 9 do 13 h

Poruchy a opravy nosných konstrukcí historických budov /Praha/

5. 5. 2016 - čtvrtek - od 9 do 13 h
Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (EIA), se zaměřením na novelu účinnou od 1. dubna 2015 (zákon č. 39/2015 Sb.) /Praha/

11. 5. 2016 - středa - od 9 do 13 h
Stavební řešení pro přirozené a nucené větrání z požárního hlediska /Praha/

17. 5. 2016 - úterý - od 9 do 13 h

Řešení správních deliktů v oblasti památkové péče /Praha/

31. 5. 2016 - úterý - od 9 do 13 h
Dřevostavby a jejich nedostatky /Praha/

2. 6. 2016 - čtvrtek - od 9 do 13 h

Výtahy 2016 /Praha/

Podrobný program, ceny a přihlášky najdete na: http://www.studioaxis.cz/