Zpět na stavby

Stoletá kráska v novém

26. srpna 2011
Petr Všetečka

Vlastní vila architekta Dušana Jurkoviče v Brně - Žabovřeskách se stala majetkem českého státu v srpnu 2006, téměř přesně sto let od jejího dokončení. Jde o svébytnou reflexi myšlenek britského hnutí Arts and Crafts a dobového etnografizmu, současně je programovým projevem emancipující se slovanské inteligence.


Cílem projektu, realizovaného Moravskou galerií v Brně, díky prostředkům tzv. Norských fondů, byla nejen celková obnova a restaurování domu jako jedinečného exponátu, ale především jeho zpřístupnění pro veřejnost jako živého kulturního a studijního místa - Centra Dušana Samo Jurkoviče, v souvislostech středoevropských.
Současně má projekt posílit identitu brněnského vilového předměstí vytvořením komunitního prostoru a volně přístupné zahrady. Vše je řešeno bezbariérově.
Obnova Jurkovičovy vily byla oceněna čestným uznáním v kategorii Rekonstrukce staveb v rámci soutěže Stavba Jihomoravského kraje 2010.

Základní údaje o stavbě
Název stavby:
Obnova Jurkovičovy vily pro Centrum Dušana Samo Jurkoviče
Investor: Moravská galerie v Brně
Autoři: TRANSAT architekti - Petr Všetečka, Robert Václavík, Karel Menšík, Alena Všetečková (autoři obnovy domu a zahrady, restaurovaných a nových interiérů); Martina Lehmannová (kurátorka); Josef Bolf (autor mozaiky na průčelí domu); Tomáš Jiránek - New Visit (spoluautor obnovy zahrady)
Autoři expozice: Marek Štěpán, Jan Martínek - Ateliér Štěpán
Autor grafiky: Tomáš Machek - Side 2
Zhotovení projektové dokumentace: 2007
Doba výstavby: 2009-2010

Terasa s oknem hlavní haly
¤ Terasa s oknem hlavní haly

Celý článek naleznete v archivu čísel (č. 08/2011)