Zpět na stavby

Stavebnictví v listopadu 2006

9. února 2007
Ing. Petra Cuřínová

Celková stavební produkce v listopadu 2006 meziročně vzrostla ve stálých cenách o 7,9 %. Ve srovnání se stejným obdobím 2005 se zvýšily objemy stavebních prací téměř ve všech směrech výstavby. Příznivé klimatické podmínky umožnily stavbařům neomezeně pracovat jako v letních měsících (průměrná teplota byla téměř o 3,0 °C vyšší proti dlouhodobému normálu).

Autor:


Vystudovala VŠE v Praze, zaměření hospodářská politika a demografie. Ještě při studiu nastoupila do Českého statistického úřadu, kde postupně pracovala v oddělení statistiky investic, makroekonomických analýz a nyní se věnuje statistice stavebnictví a bytové výstavby.

Celková stavební produkce očištěná od sezonních vlivů byla v listopadu meziměsíčně reálně o 1,4 % vyšší. Trend meziměsíčně vzrostl o 0,6 %.
Stavební práce podle dodavatelských smluv u podniků s 20 a více zaměstnanci meziročně vzrostly ve stálých cenách o 7,8 %. Nová výstavba, rekonstrukce a modernizace zaznamenaly růst o 7,4 %, v tom pozemní stavitelství vzrostlo o 11,9 % a inženýrské stavitelství se zvýšilo o 1,6 %. U oprav a údržby stavební práce vzrostly o 3,9 %, naopak ostatní práce poklesly o 40,1 %. Stavební práce v zahraničí se zvýšily o 84,0 %.

Rozklad meziročního přírůstku indexu stavebních prací

V lednu až listopadu vzrostla stavební výroba meziročně reálně o 5,9 % a její hodnota činila 425 481 mil. Kč.
Podniky s 20 a více zaměstnanci provedly stavební práce za 291 129 mil. Kč (+6,0 %). Na nové výstavbě, rekonstrukcích a modernizacích bylo prostavěno 248 376 mil. Kč (+5,3 %) a na opravách a údržbě 33 984 mil. Kč (+7,2 %).

Základní údaje o stavebních podnicích s 20 a více zaměstnanci

Ve struktuře stavebních podniků podle počtu zaměstnanců byl zaznamenán nárůst stavební produkce téměř u všech velikostních skupin. Nejrychleji rostla stavební výroba v kategorii podniků se 100 až 199 zaměstnanci (+33,2 %), nejméně pak u podniků s 500 až 999 zaměstnanci (+3,3 %). Ve třech kategoriích byl zaznamenán dokonce pokles stavební výroby oproti minulému roku, nejméně se dařilo podnikům s 250 až 499 zaměstnanci (- 6,0 %).

Struktura stavebních prací v lednu až listopadu 2006 podle sektoru (podniky s 20 a více zaměstnanci)

Ve stavebních podnicích s 20 a více zaměstnanci pracovalo 162,1 tisíc osob, což je pouze o 0,3 % více než ve stejném období roku 2005. Z toho bylo 103,8 tisíc manuálně pracujících (-1,9 %). Vývoj počtu zaměstnanců v jednotlivých kategoriích byl značně rozdílný. Zatímco menší podniky (do 75 zaměstnanců) zůstaly zhruba na úrovni loňského roku, v kategorii podniků s 75 až 99 zaměstnanci byl zaznamenán největší pokles počtu zaměstnanců, a to o téměř 10 %. Naopak u největších podniků počet zaměstnanců stoupal dynamicky, nejvíce v kategorii 400 až 499 zaměstnanců (+12,5 %). U podniků s 50 až 99 zaměstnanci (-4,9 %). U ostatních velikostních skupin počet zaměstnanců stoupl. V pozemním a inženýrském stavitelství pracovalo 131,8 tisíc zaměstnanců (-0,2 %), na stavebních montážních 17,6 tisíc osob (-3,7 %) a na dokončovací stavební činnosti 5,3 tisíc zaměstnanců (+12,2 %). V regionálním členění poklesl od počátku roku počet zaměstnanců v osmi krajích, nejvíce v Olomouckém (-26,2 %) a Karlovarském (-10,6 %). U zbývajících krajů byl zaznamenán nárůst počtu zaměstnanců, největší v kraji Jihomoravském (+11,2 %) a Pardubickém (+5,5 %).
Produktivita práce měřená objemem stavebních prací ve stálých cenách na jednoho zaměstnance vzrostla meziročně o 5,6 %. Ve velikostní struktuře podniků se zvýšila nejvíce u podniků se 100 až 199 zaměstnanci (+26,9 %) a naopak největší pokles produktivity byl zaznamenán ve velikostní kategorii stavebních podniků s 250 až 499 zaměstnanci (-6,3 %). Na pozemním a inženýrském stavitelství vzrostla produktivita práce o 6,4 %, na stavebních montážních pracích o 14,0 % a na dokončovací stavební činnosti poklesla o 3,4 %.
Průměrná nominální mzda se ve stavebnictví zvýšila o 6,8 % na 20 091 Kč. Ve velikostní struktuře podniků se průměrná mzda zvýšila nejvíce u podniků s 200 až 249 zaměstnanci (+9,4 %) a nejméně s 500 až 999 zaměstnanci (+5,4 %). V pozemním a inženýrském stavitelství vzrostla průměrná mzda o 7,5 % na 20 370 Kč, na stavebních montážních pracích na 19 915 Kč (+4,9 %) a na dokončovací stavební činnosti na 16 807 Kč (+3,3 %). V krajském členění byl největší nárůst průměrné mzdy zaznamenán v kraji Jihomoravském (o 16,2 % na 20 482 Kč), nejmenší pak ve Zlínském kraji (o 3,3 % na 17 211 Kč). Jasně nejvyšší průměrná mzda byla 26 906 Kč v Praze. Pokles mzdy byl zaznamenán v Olomouckém kraji (-13,8 %).

Stavební povolení

Stavební úřady v listopadu 2006 vydaly 11 730 stavebních povolení (v tom 6421 pro nové stavby a 5309 pro změny dokončených staveb). Počet stavebních povolení meziročně poklesl o 2,6 %.
Orientační hodnota staveb povolených v listopadu 2006 byla 29,9 mld. Kč a ve srovnání se stejným obdobím 2005 klesla o 1,5 %. Z toho novou výstavbou vzniknou stavby v hodnotě 21,7 mld. Kč, což představuje meziroční nárůst o 2,9 %. K růstu orientační hodnoty stavebních povolení přispěla finančně rozsáhlá výstavba nových bytových a rodinných domů včetně budování bytových nástaveb a nová výstavba dálnic a silnic. Změnou dokončených staveb vzniknou stavby v hodnotě 8,2 mld. Kč, což je o 11,3 % méně než ve stejném období minulého roku. Orientační hodnota stavebních povolení byla nižší o 44,3 % pouze u ostatních staveb a byla ovlivněna vyšší srovnávací základnou (v listopadu 2005 stavební úřady povolily zejména finančně nákladné modernizace železničních tratí).

Rozklad meziročního přírůstku indexu orientační hodnoty staveb

Stavební úřady povolily výstavbu 3647 bytů, což bylo o 735 bytů více (nárůst o 25,2 %) než v listopadu 2005. Z toho novou výstavbou vznikne 3100 bytů (o 631 bytů více) a změnou dokončených staveb 547 bytů (o 104 bytů více). Orientační hodnota nově povolených bytů v bytových domech byla 8,0 mld. Kč.
Stavební úřady povolily výstavbu budov s podlahovou plochou 662,4 tis. m2 (pokles proti listopadu 2005 o 6,6 %). U nových staveb byla podlahová plocha 610,2 tis. m2, u změny dokončených staveb 52,2 tis. m2. U nové výstavby bytových budov byla povolena výstavba bytů s průměrnou podlahovou plochou 119,2 m2 a orientační hodnotou 20,9 tis. Kč za 1m2.

Stavební povolení na nové bytové budovy leden až listopad 2006