Zpět na stavby

Stavebnictví 4.0

23. března 2018
Ing. Bohdan Víra, CSc.

Stavebnictví 4.0 – tedy jeho digitalizace, automatizace, robotizace a zprůmyslnění se dostává nejen do našeho povědomí, ale i na konkrétní stavby a ve větším měřítku může přinést zvýšení produktivity a zjednodušení stavebního procesu od umístění stavby přes projektovou a investiční přípravu až po vlastní realizaci a provozování i údržbu staveb.


Je to výzva pro malé i velké stavební, investorské, projektové i výrobní firmy, která může přinést rozvoj technologií, inovací a zvyšování produktivity práce. V tomto procesu výstavby je a bude věnována větší péče a preciznost při přípravě staveb a přinese snadnější a bezproblémovou realizaci staveb.

Co si pod pojmem Stavebnictví 4.0 představovat a co bude vyžadovat?

Všechny činnosti, které budou prováděny při přípravě, realizaci, provozu i údržbě stavebních objektů, budou v maximální míře podporovány digitálními technologiemi. V každém případě půjde o další vzdělávání těch, kteří budou nebo jsou v procesu zapojeni, aby zvládli nový software, nové postupy a aplikace při vlastní stavební činnosti. V řadě případů bude potřebná instalace výkonnějšího hardwarového vybavení s ohledem na větší soubory dat a informací. Výrobci materiálů pro stavby budou muset sofistikovaněji přistoupit k deklaraci výrobků do databáze výrobků, materiálů, technologických prvků včetně cen, životností, nákladů, a to i s grafickým výstupem.

Výrobci materiálů budou vytvářet knihovny a katalogy produkovaných výrobků pro využití v BIM. V celém stavebním procesu bude posílena především digitální spolupráce mezi všemi partnery. Všichni účastníci výstavby budou znát konkrétní stav daného projektu v každém časovém úseku. Podstatně více než dosud budou využívána pro sběr dat cloudová úložiště. Také v oblasti logistiky i ve stavebnictví se výrazně projeví digitalizace, která se velice využívá již v jiných odvětvích.

Jak se Stavebnictví 4.0 projeví na stavbách?

Postupně se bude stále více vy-užívat BIM (Building Information Management) – proces vytváření a správy dat v budově během jejího celého životního cyklu. BIM slouží jako otevřená databá -ze informací o objektu pro jeho navrhování, výstavbu a provoz po dobu jeho užívání. Umožňuje komunikaci pomocí otevřeného souborového formátu IFC (The Industry Foundation Classes), který je otevřený a nenese pouze informace o prostorových vazbách (3D model), ale dovoluje také ke každému stavebnímu prvku přiřadit další potřebné informace, metadata, jako např. typ výrobku, výrobce nebo jeho cenu, případně i další užitečné informace. Při digitalizaci stavebního procesu si můžeme výstavbu nasimulovat v počítači a také ověřit, že když se objekt postaví podle datového modelu, tak bude fungovat. Současně se mohou zjistit nedostatky jako např. prostorové kolize ve fázi návrhu stavby. Výhodou je i přesnější plánování průběhu stavby a potřeby materiálu v daném čase i množství, možnost využití prefabrikace, automatizace a přesnější kontrola kvality provedené práce.V řadě zemí se proces BIM ve stavebnictví využívá již léta (zvláště se uplatňuje u veřejných zakázek). Dne 25. září 2017 schválila vláda České republiky koncepci zavádění metody BIM v ČR. Vláda považuje BIM za základní nástroj digitalizace ve stavebnictví. V roce 2022 bude zavedena povinnost použití BIM pro nadlimitní veřejné zakázky na projektové a stavební práce, které budou financované z veřejných rozpočtů. Plán postupného zavádění BIM ve stavební praxi v letech 2018 až 2027 zpracovává Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci se Státním fondem dopravní infrastruktury a zahrnuje čtyřicet úkolů včetně časového harmonogramu na jeho realizaci.

O možnostech využití BIM již toho bylo napsáno mnoho a mno-ho napsáno ještě bude, důležité je, že se může aplikovat všude tam, kde metoda BIM zefektivňuje a usnadňuje vlastní stavební proces, který již některé stavební a projektové firmy v České republice aplikují nebo postupně zavádějí.

Celý článek naleznete v archivu čísel 03/2018.