Zpět na informační servis

Soutěž Nejlepší výrobce stavebnin roku 2013

15. července 2014
Text redakce

V dubnu 2014 se na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR uskutečnila prezentace soutěže Nejlepší výrobce stavebnin roku 2013. Téma letošního ročníku soutěže je Kvalitní, moderní a energeticky úsporné výrobky pro stavebnictví a ostatní průmysl.

Soutěž v uplynulých šesti letech ukázala, že ve firmách průmyslové výroby stavebních hmot se několikanásobně zvýšily výrobní kapacity a modernizovaly a automatizovaly se technologické procesy. Tím se zvýšila produktivita práce a rozšířil sortiment spolu s růstem užitných vlastností finálních výrobků.

Tuzemské firmy zaměřující se na výrobu stavebních materiálů se řadí mezi nejmodernější závody v Evropě. Rovněž i výrobky jsou již svojí kvalitou plně srovnatelné s výrobky vyráběnými ve výrobních závodech v západní Evropě.

Kvalitní výrobci stavebnin i v době krize z trhu neodcházejí, naopak využívají toto období pro rekonstrukcí výrobních zařízení, na inovace a zlepšování celkového vzhledu výrobních areálů.

Cílem soutěže je představit odborné i laické veřejnosti nejmodernější výrobní provozy a závody průmyslu stavebních hmot v České republice s jejich progresivními výrobky pro stavebnictví a ostatní průmysl a ukázat, že i výroba stavebních hmot a materiálů může být ohleduplná, šetrná, a přitom moderní a úsporná. Stavební materiály totiž hrají důležitou roli v trvale udržitelném rozvoji pro své energetické vlastnosti a trvanlivost, což určuje spotřebu energie budov po celou dobu jejich životnosti. Zkoumáním použití materiálů a jejich kombinací lze dosáhnout významných zlepšení prostředí a kvality života, neboť produkce stavebních materiálů, která zahrnuje také spotřebovanou energií a suroviny, má zásadní dopad na životní prostředí.

Udělené nominace a získané tituly v soutěži vítězné firmy využívají ke své propagaci a prezentaci v tisku, na stavebních veletrzích a v poslední době zejména i na svých webových stránkách.

Bližší informace o kritériích soutěže a formulář přihlášky lze nalézt na stránkách www.urspraha.cz, www.mpo.cz, www.sps.cz či www.casopisstavebnictvi.cz. Uzávěrka přihlášek do VII. ročníku soutěže Nejlepší výrobce stavebnin roku 2013 je 30. června 2014.