Zpět na informační servis

Soutěž návrhů a zatěžování modelů konstrukcí jeřábů byla pro studenty extrémní výzvou. Vítězný model vážil 266,8 gramu, zhroutil se při zatížení 26,492 kilogramu

14. května 2018
Text redakce

Včerejší finále soutěže Hala roku Akademik, při níž týmy vysokoškoláků nejdříve doma podle zadání postaví vybranou konstrukci a pak ji zatěžují, potvrdilo, že pro úspěch jsou důležité znalosti, nápad i precizní realizace. Pro letošní ročník byl zvolen model jeřábu, který je stavebně extrémně náročný, protože v sobě zahrnuje dvě konzoly. V konkurenci 52 týmů z celkem pěti univerzit si prvenství odnesl tým studentů Václava Kloidy, Františka Randla a Jana Hory z Fakulty stavební ČVUT s modelem, který vážil 266,8 gramu a zhroutil se při zatížení 26,492 kilogramu. Soutěž pro studenty stavebních vysokých škol uspořádala Fakulta stavební ČVUT, kritériem pro vítězství byl poměr mezi únosností a vlastní tíhou modelu. Cílem soutěže je pomoci studentům v praxi pochopit, jak působí na konstrukci zatěžování a jaká mohou být její slabá místa. Zároveň ukazuje na výjimečné studentské talenty s citem pro konstrukci.

Druhého ročníku soutěže se kromě studentů z Česka zúčastnily i dva týmy ze Slovenska. Celkem přijelo 125 studentů. Soutěž proběhla pod záštitou děkana Fakulty stavební ČVUT a ČKAIT, sponzorsky ji podpořily významné firmy ze stavebních oborů.

Letos se zaregistrovalo o třetinu více týmů než vloni, kdy fakulta soutěž obnovila. Studenti celou soutěž pojali jako velmi prestižní a přišli s profesionálně připravenými modely. ?Zájem studentů o soutěž mě velmi těší, protože ukazuje jejich chuť dělat něco navíc a dál na sobě pracovat, je to jasný důkaz jejich lásky ke stavitelství. Soutěž je zároveň učí pracovat v týmu a také si prakticky ověřit svoje představy o chování konstrukcí,? uvádí prof. Jiří Máca, děkan Fakulty stavební ČVUT.

Iniciativu studentů si pochvaluje i Karolína Kříženecká ze společnosti Hochtief CZ, která je generálním partnerem soutěže: ?Snažíme se podpořit mladé lidi, kteří se sami chtějí rozvíjet a věnují tomu i vlastní volný čas. V nich vidíme obrovský potenciál do budoucna, a právě soutěž Hala roku Akademik je pro nás upozorněním na takové z nich.?

Konstrukce jeřábu, kterou měli studenti vytvořit letos, je velmi náročná, protože v sobě zahrnuje dvě konzoly. ?Jedna je svislá a vetknutá do země, druhá je vodorovná a je vetknutá do té první. V tom spočívá jejich složitost,? vysvětluje doc. Vladimír Žďára z katedry konstrukcí pozemních staveb Fakulty stavební ČVUT, která je odborným garantem soutěže. Zatěžovací zkoušky, které studenti provádí, vždy odhalí nejslabší místo jejich návrhu. ?Konstrukce modelu jeřábu se může zbortit mnoha různými způsoby. Může prasknout ohybem, tlakem, může ztratit stabilitu, povolit může také v místě připojení k podložce,? upřesňuje Žďára.

Soutěž hala roku Akademik je určena pro 2 až 3 členné týmy studentů oborových vysokých škol v ČR i zahraničí, vítězný tým si odnesl odměnu padesát tisíc korun.

Foto: Model vítězného týmu, studentů Václava Kloidy, Františka Randla a Jana Hory, byl vyroben z bukové dýhy. ?Bukové dřevo jsme zvolili, protože má vysokou pevnost v tlaku. Celý model jsme i propočítali a v kombinaci s kruhovými průřezy sloupů nám vyšel jako nejefektivnější,? popisuje Václav Kloida. Jeho přípravě se tým věnoval více než měsíc, samotná stavba pak zabrala zhruba jeden týden.