Zpět na materiály, výrobky, technologie

Sedmikomorový profil HORIZONT PS penta plus

9. října 2008
redakce PR článek

Počet komor u okenních profilů v drtivé většině případů výrazně snižuje součinitel prostupu tepla celým oknem. V kombinaci s kvalitním zateplením je efektivním zdrojem energetických úspor.

Autor:V současné době se počet komor u plastových okenních profilů ustálil na pěti až šesti, ovšem nebude dlouho trvat a poptávka po sedmikomorových profilech u plastových oken bude samozřejmostí. Také proto uvádí tradiční český výrobce plastových profilových systémů PRAMOS, a.s., na podzim 2008 na trh novinku - sedmikomorový profilový systém HORIZONT PS penta plus.

Fyzikální vlastnosti HORIZONT PS penta plus

Jak bylo uvedeno, u vícekomorových profilů plastových oken dochází ke snižování součinitele prostupu tepla. Plnohodnotné sedmikomorové provedení profilu HORIZONT PS penta plus má koeficient prostupu tepla rámovou sestavou (rám - křídlo) včetně výztuhy Uf = 1,08 W.m-2.K-1, což je nízká hodnota i u profilů tohoto konstrukčního provedení. Navíc je výztuha v případě profilu HORIZONT PS penta plus umístěna až v páté komoře, což zaručuje maximální omezení tepelného vlivu venkovního prostředí při zachování vysokých mechanických a pevnostních parametrů celkové konstrukce okna. Tloušťka pohledových stěn hlavních profilů podle požadavků ČSN EN 12 608 je garantována v nejvyšší třídě A, tj. min. 2,8 mm. Profil lze použít i pro výstavbu nízkoenergetických domů, samozřejmě v kombinaci s vhodným zasklením (izolační trojsklo nebo izolační dvojsklo s fólií HEAT MIRROR). Při variabilním použití vhodných izolačních dvojskel či trojskel o rozměrech 24, 38, 40 i 45 mm lze také dosáhnout nízké prostupnosti hluku až 44 dB (podle typu skla).

Konstrukce a design HORIZONT PS penta plus

Stavební šířka je 75 mm u profilu rámu, ale 80 mm u profilu křídla. Předsazené křídlo nejen zlepšuje izolaci spoje izolačního dvojskla, ale také působí jako výrazný designový prvek a dává moderní a výrazný ráz celému oknu. Zapuštění izolačního skla 18 mm, včetně používaných podložek pro izolační dvojsklo, eliminuje v maximální míře tvorbu kondenzátu. Efektivně navržený tvar profilu umožňuje výrobu oken menších rozměrů (min. 450 mm). Počet vnitřních příček příznivě ovlivňuje nejen tepelný prostup, ale také celkovou tuhost okna a tím i usnadňuje jeho ovládání. Kovací drážka umístěná blíže středu okna zvyšuje bezpečnost oken a odolnost proti vloupání. Při osazení vhodným bezpečnostním prvkem na kování (tzv. ?hříbek?) se prakticky vylučuje možnost vloupání pomocí násilného vypáčení křídla.

Marketingový záměr výrobce

Rozhodnutí pro výrobu sedmikomorového okenního profilového systému znamenalo pro firmu PRAMOS, a.s., především změny v oblasti výrobní technologie. ?Museli jsme například nechat vyrobit podle vlastních výkresů celkem sedm nových vytlačovacích hlav pro provoz extruze profilů,? uvedl Ing. Zdeněk Kašparec, vedoucí marketingu společnosti PRAMOS, a.s. ?Ale produkt HORIZONT PS penta plus je pro nás stěžejní, takže se investice určitě vyplatí. Věříme, že ze sedmikorového systému se nám podaří vytvořit standard, který budou vyhledávat nejen individuální stavebníci, ale také větší investoři při revitalizacích nebo novostavbách bytových domů. Zde bychom tento systém chtěli nabídnout mezi prvními nejen jako technickou novinku, ale jako základní model v řadách našich profilových systémů. Nový sedmikomorový profil by měl také posílit exportní aktivity společnosti, zejména v zemích, které tvoří značnou část našeho vývozu - na Slovensku, v Maďarsku a Polsku.?