Zpět na stavby

Rezidenční projekt Zelená Libuš v energeticky úsporném standardu

Byty v rezidenčním projektu Zelená Libuš více než rok slouží svým majitelům. Energeticky úsporný projekt s 66 byty a 600 m2 komerční plochy, splňující veškeré parametry zdravého bydlení, který vyrostl v blízkosti Modřanské rokle, zaujme už z dálky zelenou střechou či komunitní zahrádkou. Rovněž interiér domu je zajímavý především z hlediska použitých materiálů a inovativních technologií. K areálu patří také školka.

Autor:


Absolvoval ČVUT v Praze, obor podnikání a řízení ve stavebnictví. V roce 2003 založil společnost JRD Development s.r.o. se zaměřením na výstavbu energeticky úsporných bytových domů. Firma má za sebou již 24 realizovaných projektů a v současné době se zaměřuje na zdravé bydlení. Věnuje se také odpadovému hospodářství a obnovitelným zdrojům energie.

Úvod

Osmipodlažní bytový dům Zelená Libuš se nachází v lokalitě s bohatou dopravní sítí, kterou má v budoucnu doplnit tramvajová linka z Modřan a nová trasa metra D. V blízkosti se rozprostírá několik známých přírodních památek, jako jsou Modřanská rokle nebo údolí Kunratického potoka. Projekt zahrnuje 66 bytů 1+kk až 5+kk, mateřskou školku, dětské hřiště, komunitní zahrádky, přípravu pro instalaci nabíjecích stanic pro elektromobily nebo chytrou lavičku, která využívá solární energii pro připojení k internetu i k dobíjení mobilního telefonu. Stavba je koncipována v energeticky úsporném standardu.

Konstrukční řešení

Svislá nosná konstrukce je v železobetonovém monolitickém provedení pro suterénní část, pro nadzemní podlaží byl navržen nosný konstrukční stěnový systém (materiálová báze ŽB a zdivo VAPIS KS-QUADRO). Konstrukce výtahové šachty je železobetonová. Vodorovné stropní konstrukce tvoří železobetonový monolit. Konstrukce střechy je rovněž železobetonová. Vnitřní schodiště je železobetonový prefabrikát. Obvodové stěny zatepluje kontaktní certifikovaná konstrukce v tl. 200 mm (na bázi MV) s omítkovou povrchovou úpravou (celková tl. včetně zateplení je 400 mm). Dřevodekor vytvořený ve fasádním systému dodává budově přírodní ráz.

Vegetační střechy

Součástí projektu je 600 m2 komerčních ploch v parteru budovy s řadou obchůdků a služeb. Tyto prostory pokrývá vegetační střecha, přispívající k absorbování prachových částic, zlepšení zvukové a tepelné izolace, snížení intenzity záření na sousední plochy i k rozvoji místní biodiverzity.

Skladba ploché střechy s extenzivní zelení – nad komerčními prostory
a) trávník: substrát pro extenzivní zeleň 200 mm
b) dlažba na rektifikačních podložkách na štěrkovém loži

Základní souvrství:
– veg. vrstva: substrát pro extenzivní ozelenění s následným mulčem z kačírku 200 mm, ref. výr. Bauder PO-E, saturovaná obj. hmot. cca 1 100 kg/m2;
– filtrační vrstva: filtrační rouno předené z polypropylenu, ref. výr. Bauder;
– vodostavná a drenážní vrstva – nopová deska HDPE 40 mm, objem zadržené vody cca 7,5 l/m2, ref. výr. Bauder DSE 0;
– ochranná vrstva – ochranné rouno z recyklovaného PES a PP regenerátu, objem zadržené vody 2,3 l/m2, ref. výr. Bauder W 300;
– střešní MPVC fólie Rhenofol CG, s atestem FLL (proti prorůstání kořínků) 1,8 mm;
– ochranná geotextilie, 300 g/m2 (netkaná textilie ze 100% poly­­propylenu);
– tepelná izolace EPS Stabil 150 (λu = 0,035 W/mK) min. celk. tl. 200 mm;
– spádová vrstva – desky EPS Stabil 100, spád 2,5 %, min. tl. 30 mm, min. 30 mm;
– desky kladeny oproti podkladu na vazbu (eliminace tepelných mostů);
– parozábrana – pojistná hydroizolace: asf. SBS modif. pás se skleněnou tkaninou, 4 mm (pás plnoplošně nataven k podkladu, Glastek 40 Special Mineral);
– penetrační nátěr Dekprimer;
– železobetonová stropní deska 250 mm;
– vnitřní povrchová úprava či podhled.

Skladba ploché střechy s intenzivní zelení nad 1.PP – nad garáží – bez zateplení krycí vrstvy
a) trávník: substrát pro intenzivní zeleň 300 mm
b) chodník z betonové zámkové dlažby (nepojížděný), štěrkové podkladní vrstvy

Základní souvrství:
– filtrační textilie;
– drenážní násyp – lehčené kamenivo Liapor 4-8/350, hutněný, 50–500 mm;
– ochranná geotextilie, 800 g/m2;
– vrchní SBS modifikovaný asfaltový pás, s atestem FLL proti prorůstání kořínků (pás plnoplošně nataven k podkladu, Elastek 50 Garden, 5,3 mm);
– SBS modifikovaný asfaltový pás, plnoplošně nataven k podkladu, Glastek 40 Special Mineral, 4,0 mm;
– penetrační nátěr Dekprimer;
– spádovaná vrstva z lehčeného betonu 2% (např. Perlitbeton PTB 300), max. 300 kg/m3, Poriment PS 500, min. 50 mm;
– parozábrana – oxidovaný asfaltový pás s výztužnou skelnou vložkou, plnoplošně nataven k penetrovanému podkladu, DEKGLASS G200 S40, 4,0 mm;
– penetrační nátěr Dekprimer;
– železobetonová stropní deska 250 mm;
– vnitřní povrchová úprava.

Skladba ploché střechy s intenzivní zelení nad 1.PP – nad temperovanými prostory – zateplené krycí vrstvy:
a) trávník: substrát pro intenzivní zeleň 300 mm
b) dlažba na rektifikačních podložkách na štěrkovém loži

Základní souvrství:
– filtrační textilie;
– drenážní násyp – lehčené kamenivo Liapor 4-8/350, hutněný 50–650 mm;
– ochranná geotextilie, 800 g/m2;
– vrchní SBS modifikovaný asfaltový pás, s atestem FLL proti prorůstání kořínků (pás plnoplošně nataven k podkladu, Elastek 50 Garden, 5,3 mm);
– SBS modifikovaný asfaltový pás, plnoplošně nataven k podkladu, Glastek 40 Special Mineral, 4,0 mm;
– podkladní SBS modifikovaný asfaltový pás, plnoplošně nalepen k podkladu, Glastek 30 Sticker Plus, 3 mm;
– spádová vrstva – desky EPS Stabil 150 (λu = 0,035 W/mK), spád 2 %, min. tl. 20 mm, desky kladeny oproti podkladu na vazbu (eliminace tep. mostů), lepeno k podkladu systémovým polyuretanovým lepidlem, Instastick;
– tepelná izolace EPS Stabil 150 (λu = 0,035 W/mK) 100 mm, desky lepeny k podkladu sys­­témovým polyuretanovým lepidlem, Instastick;
– parozábrana – pojistná hydroizolace: asf. SBS modif. pás s kombinovanou Al vložkou, 4 mm; pás plnoplošně nataven k podkladu, Glastek AL 40 Mineral;
– penetrační nátěr Dekprimer;
– železobetonová stropní deska 250 mm;
– vnitřní povrchová úprava.

Výsledky akustického měření

V rámci naší součinnosti v pracovní skupině Decibel na ČVUT v Praze a ve spolupráci s UCEEB byla navržena a otestována nová skladba podlahy, splňující požadavky na nejvyšší třídu zvukové izolace TZZI II (kročejová neprůzvučnost nižší než 42 dB). Právě na Zelené Libuši byla tato nová skladba podlahy realizována. Její velmi dobré akustické hodnoty, dosud naměřené pouze v laboratorních podmínkách, nyní potvrdily i výsledky měření akustického komfortu ve zdejším interiéru. Naměřené hodnoty byly cca o 35 % nižší než závazné hodnoty stanovené v normách. Nejen nová skladba podlahy, ale také vzduchová neprůzvučnost mezibytových stěn vykázala výrazně nadnormové parametry.

Podlahová skladba vznikla ve spolupráci se společností Cemex, jež poskytla lité anhydritové potěry, a Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., divize ISOVER, jež dodala kročejovou izolaci ISOVER TDPT s výbornými parametry dynamické tuhosti. Tím, že u ní byly v laboratorních podmínkách naměřeny hodnoty pod 42 dB, překonala dokonce přísné limity dané rakouským právním řádem. Normativně tak i po započtení korekce na boční přenos zvuku dosáhla na nejlepší třídu zvukové izolace TZZI II, která se běžně nedosahuje a ani není ve většině případů závazná. Již tato třída odpovídá velmi tichému prostředí s minimem rušených uživatelů. Následné měření akustického komfortu v projektu Zelená Libuš přineslo zajímavé výsledky. U kročejové neprůzvučnosti stropů mezi obytnými místnostmi bylo naměřeno 35 dB, což je dokonce o 20 dB méně, než udávají normy, jejich vzduchová neprůzvučnost pak činila 63 dB oproti stanoveným minimálně 53 dB. Obdobně nadstandardních výsledků bylo dosaženo také u mezibytových stěn ze železobetonu nebo bloků Vapis, kde je evidována rezerva 12 dB, respektive 6 dB, oproti normovým hodnotám. Třicetiprocentní rezerva oproti normě byla naměřena také u intenzity hluku z ulice.

Skladba podlahy o celkové tl. 150 mm
– nášlapná vrstva tl. 15 mm;
– roznášecí vrstva tl. 50 mm (anhydritový potěr);
– kročejová minerální izolace Isover TDPT v tl. 35 mm;
– podlahový EPS pro vedení instalací tl. 50 mm.

Technologické řešení

Jako zdroj tepla je navržena výměníková předávací stanice. Zdroj tepla slouží pro vytápění budovy, k zásobování teplem ohřívačů VZT jednotek a pro přípravu teplé vody. Předávací stanice je umístěna v technické místnosti 1.PP. Jednotky zajišťují přívod čerstvého vzduchu do bytu v dostatečném množství. V budově je realizováno nucené rovnotlaké větráním obytných místností bytů a dále větrání tam, kde přirozeným způsobem není možno požadované prostředí zabezpečit. Podtlakově jsou větrány místnosti s vývinem škodlivin. Rekuperační jednotky Duplex jsou umístěny v suterénu budovy. Pro každý vchod je určena samostatná rekuperační jednotka. Jednotky mají vestavěný teplovodní výměník napojený na systém vytápění.

Mateřská školka
V nebytových prostorách energeticky úsporného projektu Zelená Libuš funguje od září minulého roku mateřská škola Beránek, kde byla uplatněna řada inovativních řešení. Moderní interiéry pro třicet dětí nabízejí dvě třídy, které jsou zároveň hernou i ložnicí, jídelnu nebo prakticky řešené šatny a hygienické zařízení.

Technologické vybavení a certifikované stavební materiály – např. automatický systém řízeného větrání s rekuperací tepla a výměník chladu, plnospektrální osvětlení, venkovní žaluzie, přírodní nášlapné vrstvy marmolea, speciální nátěrové materiály šetrné k životnímu prostředí, zelená extenzivní střecha či materiály pohlcující formaldehyd – zajišťují čerstvý vzduch, příjemnou pobytovou teplotu a zdravé osvětlení. Systém řízeného větrání zajišťuje efektivní a bezprůvanovou výměnu vzduchu, při níž dochází k automatickému odvětrávání škodlivých látek bez nutnosti mechanického větrání. Nezvyšuje se tak riziko nachlazení dětí a udrží se stabilní teplota bez velkých výkyvů.

Ve dvou třídách mateřské školy (s dvanácti dětmi a dvěma učitelkami) se uskutečnilo měření parametrů vnitřního prostředí. Objem vzduchu v místnostech s automatickým systémem řízeného větrání, doplněným filtry proti prachu a pylu, činil 186 a 189 m3. Výsledné hodnoty developer porovnal nejen s parametry uváděnými v českých normách, ale také s hodnotami naměřenými v běžném typu mateřské školy, v níž se vzduch měnil pouze nárazovým větráním. Maximální hodnoty oxidu uhličitého v mateřské škole se pohybovaly kolem 900 ppm (ty průměrné dokonce jen mezi 600 až 700 ppm), tedy hluboko pod doporučenou hodnotou pro vnitřní prostředí 1 500 ppm. Oproti tomu ve školce bez systému řízeného větrání bylo naměřeno až 3 000 ppm, tedy hodnota, při které jsou již děti ohroženy zdravotními riziky (únavou, nesoustředěností nebo bolestí hlavy). Obdobně tomu bylo u výskytu těkavých organických látek. V hrací třídě „zdravé“ mateřské školy (plné hraček a dětského vybavení) byla díky certifikovaným materiálům a automatickému odvětrávání naměřena maximální koncentrace organických těkavých látek (VOC) v doporučených hodnotách cca 1 000 μg/m3, ve „spací třídě“ se tyto hodnoty dokonce blížily nule.

Developer se zajímal rovněž o hodnoty pro obsah polétavých prachových částic ve vzduchu, které nechal přeměřit metodou pracující na principu rozptylu laserového paprsku na částicích. I ty vyšly hluboko pod doporučenými limity, jež jsou stanoveny mezinárodním institutem WELL na méně než 15 μg/m3 pro PM2,5 a méně než 50 μg/m3 pro PM10. Jejich větší koncentrace již začíná mít nezanedbatelný vliv na lidské zdraví.

V mateřské škole Beránek proběhlo rovněž měření nainstalovaného plnospektrálního osvětlení, jež působí přirozeně jako denní světlo a má tak pozitivní vliv na lidské fyzické a psychické zdraví. Česká norma požaduje pro pobytové místnosti v mateřské škole umělé osvětlení o intenzitě minimálně 300 lx (450 mm nad podlahou), které odpovídá neutrálně bílý tón světla.

Celkový dojem z umělého osvětlení zlepšuje i vysoký index podání barev (Ra) u použitých svítidel Ra 93 (oproti závazné hodnotě minimálně 80), při němž lidé vnímají barvy jako pestřejší a sytější a umělé světlo působí ještě přirozeněji. Právě kombinace silnějšího osvětlení, chladného tónu světla a nadstandardního podání barev přináší zlepšení prostředí v interiéru nejen pro děti, ale i pro pracovníky mateřské školy, protože se projevuje mj. lepším soustředěním a náladou.

V další části nebytových prostor působí Výrobní družstvo nevidomých, které produkuje výrobky pro těžce tělesně handi­­­capované.

Terénní úpravy
Pozemek je osázen množstvím zeleně a dřevin (po nichž se nazývají jednotlivé vchody do domu – Lípa, Platan a Habr). Zachycená dešťová voda je sváděna do akumulačních nádrží, ze kterých pak lze zalévat stromy před obchody, u parkovacích stání a na jaře slouží také jako zálivka lučního trávníku.

Závěr

Cílem bylo, aby se projekt Zelená Libuš stal příjemným místem pro bydlení zejména početných rodin s dětmi. Už v přípravné fázi bylo proto zvažováno, jaké služby by budoucí rezidenti uvítali. Vzhledem k tomu, že byl kladen velký důraz na komunitu, osobní pohodu a prostředí umožňující seberealizaci a kvalitní trávení volného času, autoři využili své know-how a podíleli se také na rozvoji předškolního vzdělávání v rámci nebytových prostor v parteru budovy. Díky technologickému vybavení a certifikovaným materiálům bylo ve výsledku vytvořeno bezpečné a zdravé místo pro malé předškoláky.

Identifikační údaje o stavbě
Název stavby: Zelená Libuš
Adresa: Novodvorská 1070/8, Praha 12 – Libuš
Developer/Investor: Rezidence Měcholupy s.r.o. a JRD Development s.r.o.
Architekt: MS architekti s.r.o.
Návrh interiéru: MS architekti s.r.o.
DPS: MS architekti s.r.o.
Generální dodavatel stavby: Casta a.s.
Studie: 02/2015–06/2015
Projektová dokumentace: 07/2015–09/2017
Realizace: 04/2018–12/2020
Náklady: 275 mil. Kč (celkové náklady projektu)
Identifikační údaje o stavbě
Název stavby: Zelená Libuš
Adresa: Novodvorská 1070/8, Praha 12 – Libuš
Developer/Investor: Rezidence Měcholupy s.r.o. a JRD Development s.r.o.
Architekt: MS architekti s.r.o.
Návrh interiéru: MS architekti s.r.o.
DPS: MS architekti s.r.o.
Generální dodavatel stavby: Casta a.s.
Studie: 02/2015–06/2015
Projektová dokumentace: 07/2015–09/2017
Realizace: 04/2018–12/2020
Náklady: 275 mil. Kč (celkové náklady projektu)