Zpět na stavby

Řešením, jak stavět nemocnice efektivně, může být prefabrikace

Důkazem, že prefabrikace je řešením současnosti, je také přestavba chirurgického pavilonu v Českých Budějovicích. Nosná konstrukce s 3 km spřažených nosníků DELTABEAM® zaručila, že původní objekt byl bez problémů napojen na přístavbu. Tenké bezprůvlakové stropy umožnily jednoduchou instalaci rozvodů, což ovlivnilo celkovou rychlost výstavby.


Požadavkem investora bylo vybudování špičkového zdravotnického zařízení v uceleném komplexu budov. V nemocnici přibylo deset operačních a dva zákrokové sály, urgentní příjem záchranné služby, oddělení JIP a lůžkové stanice více ambulancí. Pavilon CH je situován ve vnitro­bloku areálu nemocnice. Jedná se o sedmipodlažní přístavbu a nástavbu vybudovanou nad příjmem vozidel záchranné služby, jehož provoz byl zachován během celé výstavby. Návrh budovy vychází z architektury stávajících pavilonů, se kterými je propojen. Pro nosnou konstrukci byla nakonec zvolena kombinace prefabrikovaných železobetonových sloupů se spřaženými nosníky DELTABEAM® a předpjatými dutinovými panely. „Hlavním důvodem pro využití tohoto řešení bylo s ohledem na nízké konstrukční výšky původního objektu to, že jde o bezprůvlakový systém,“ vysvětluje architekt Petr Parýzek z projektové kanceláře AGP – nova spol. s r.o. „Jinou alternativu jsme v podstatě ani nezvažovali – i vzhledem k vysokým nárokům na požární odolnost,“ doplňuje Lukáš Benda, projektant a statik ze společnosti ASK projekt s.r.o.

Prefabrikované konstrukční systémy mají v porovnání s jejich monolitickou alternativou několik předností. Tenká stropní konstrukce je schopna přenášet svislá zatížení i při relativně velkých rozpětích – nosníky ve směru kolmém na stropní panely byly navrženy jako spojité nosníky s maximální délkou rozpětí 8,4 m. Nosný systém DELTABEAM® je v porovnání s železobetonovými průvlaky flexibilnější k požadavkům, ať už architekta, technologa, nebo hlavního statika stavby. Při konstrukci, která je ve vertikálním směru nepravidelná, lze volněji pracovat s umístěním nosníku. Důvodem mohou být například přestupy stropních konstrukcí v blízkosti sloupů nebo umístění těžkých příček mimo osu základního rastru. Všechny nosníky DELTABEAM® se vyrábí na míru podle návrhu statika projektové kanceláře Peikko. Jelikož bylo potřeba v plánované přístavbě zvětšit osovou vzdálenost sloupů, použití klasických nosníků bylo prakticky vyloučeno, protože by se podstatně snížila užitná plocha podlaží.

Rychlý návrh, výroba i montáž

Konstrukční řešení je výsledkem práce projektové kanceláře a jejího návrhu, podle kterého byly nosníky vyrobeny na míru v závodě v Králové nad Váhem. „Na stavbu jsme během čtyř měsíců ve druhém pololetí roku 2020 dodali celkem 393 kusů nosníků DELTABEAM® o celkové délce 3 km a hmotnosti 600 t,“ přibližuje náročný projekt Matej Hrubý, ředitel prodeje společnosti Peikko Slovakia. Nejtěžší kus vážil 5 600 kg, nejdelší měřil až 12,5 m. Výška nosníků se pohybovala od 20 do 50 cm. „Naší přidanou hodnotou je technické know-how, které jsme získali na projektech v zahraničí a v současnosti jej umíme poskytnout našemu stavebnictví. Umístění projektového oddělení Peikko a samotné výroby pod jednou střechou se příznivě projevuje v rychlosti návrhu, výroby a následného dodání nosníků na stavbu,“ popisuje dále efektivní proces návrhu a plynulou komunikaci mezi projektantem a výrobou Matěj Hrubý.

 

Obr. 2 Spřažená konstrukce se jednoduše montuje přímo na stavbě s minimálním počtem pracovníků
 

Montáž stropní konstrukce

V montážním stadiu je DELTABEAM® dutý svařovaný ocelový nosník uzavřeného průřezu. Po osazení nosníků do jejich správné polohy probíhá ukládání jednotlivých stropních panelů po polích. Po jejich uložení se do nosníků vkládá příčná propojovací výztuž. V tomto projektu se následně nosníky a spáry mezi panely vyplnily betonem třídy C25/30. Po vytvrdnutí betonu se odstranily vzpěry podpírající nosníky v blízkosti sloupů. Toto podepření zabraňuje nechtěnému kroucení nosníku, avšak nemá za úkol zabránit jeho průhybu. Nosníky jsou totiž zpravidla navrhovány s výrobním nadvýšením.

V projektu byly použity dva druhy nosníků DELTABEAM®, a to Slim Floor a Downstand. V prvním případě jsou panely kladeny přímo na spodní pásnici nosníku, díky čemuž vzniká naprosto hladký strop bez viditelných průvlaků. U nosníků Downstand se panely ukládají na přivařený plech tvaru L, čímž se částečně přiznává nosník zespodu stropní konstrukce. Nosníky Downstand jsou v návrhu použity tam, kde bylo třeba podle statických výpočtů zvýšit únosnost.

Rozvody těsně pod stropem

Součástí přístavby českobudějovické nemocnice je i zcela nová vzduchotechnika a rozvody medicinálních plynů. Spřažené nosníky DELTABEAM® umožňují realizovat stropní konstrukci bez viditelných průvlaků, což podstatně zjednodušuje instalaci závěsných rozvodů. Těch je ve zdravotnických zařízeních mnohem více než například v administrativních budovách. „Velkou výhodou byla lepší koordinace rozvodů jednotlivých profesí v podhledech pod stropními konstrukcemi,“ konstatuje Petr Parýzek z AGP - nova a dodává: „Při použití jiného systému se standardními průvlaky by toto nebylo možné.“

Efektivní prefabrikace

Konstrukční systém DELTABEAM® nachází stále častější uplatnění i na stavbách v České republice a na Slovensku vzhledem k efektivitě návrhu a rychlosti realizace. Bezprůvlakové a subtilní stropní systémy umožňují efektivní montáž závěsných rozvodů či větší rozpony vertikálních nosných prvků, díky čemuž se stávají první volbou projektantů při návrhu moderních zdravotnických zařízení. Několik nemocničních objektů realizovaných s řešeními společnosti Peikko v Olomouci, Šternberku či v Českých Budějovicích je znamením, že českému i slovenskému stavebnictví prefabrikovaný systém vyhovuje a splňuje i nejnáročnější požadavky na ekonomická a udržitelná řešení komplikované výstavby. Zaslouží si proto pozornost i při plánovaných investicích do rozšíření kapacit českého i slovenského zdravotnictví. 

TEXT: Boris Bukovský ve spolupráci s PEIKKO, AGP – nova, ASK projekt
FOTO: Metrostav, PEIKKO CZECH REPUBLIC