Zpět na materiály, výrobky, technologie

Rekonstrukce Vřídla v Karlových Varech s finským řešením pomocí spřažených nosníků DELTABEAM®

Symbolem lázeňského města – Karlových Varů – je bez pochyby Vřídlo, gejzír horké minerální vody s teplotou 72 °C. Tento unikátní přírodní úkaz vydá za minutu průměrně 2 000 l minerální vody a dnes je jediným pramenem, který je využíván ke koupelím. Díky tlaku je schopen vytrysknout až do výšky 12 m.


Budova, ve které vyvěraly slavné karlovarské léčivé prameny, byla v posledních letech v havarijním stavu a vyžadovala zásadní rekonstrukci. Do stavby zatékalo a extrémní prostředí, které vytvářejí minerální voda a výpary z podzemí, se podepsalo pod úplné zkorodovaní původní železobetonové konstrukce.

Starou monolitickou konstrukci nahradily speciální ocelové nosníky, ošetřené žárovým pozinkováním. Tyto nosníky, vyrobené společností Peikko Slovakia ve výrobním závodě v Kráľové nad Váhom, představují jednu z technologických zvláštností částečné rekonstrukce Vřídelní kolonády v Karlových Varech. Řešení, které se běžně používá například při výstavbě budov, bude nést podlahu pod nejznámějším symbolem královského lázeňského města – takzvanou vřídelní mísou. Jednou z výhod ocelových nosníků DELTABEAM®, které po zalití betonem vytvářejí spřaženou ocelobetonovou konstrukci, je jednoduchá montáž a v tomto případě i schopnost odolávat extrémním podmínkám v podzemí, konkrétně vysoké uhličitanové agresivitě prostředí. Koncentrace CO2 zde může dosahovat nárazově až 8 %, vlhkost prostředí až 100 % a teplota od 28 do 50°C.

Zástupce primátorky Karlových Varů pro investice Petr Bursík se před rekonstrukcí vyjádřil: „Je to jedna z nejdůležitějších fází celé rekonstrukce, jde o stropní konstrukci mezi podzemím budovy, kde vládnou extrémní klimatické podmínky, a samotnou podlahou vřídelní síně, na kterou jsou zase kladeny vysoké estetické a funkční nároky.“

Plocha o velikosti přibližně 350 m2 je rozdělena do šesti polí, která jsou oddělena právě ocelovými nosníky, a následně na nich bude postavena vyztužená monolitická deska. Řešení Peikko vyšlo jako nejvýhodnější i z důvodu snadné manipulace a montáže nosníků ve velmi omezeném a stísněném prostoru nad samotnou technologií, která zajišťuje úpravu a dodávku vody z pramene do celých lázní.

O budoucí podobě samotné kolonády byly vedeny spory již několik let, město však muselo odstranit havarijní stav bez ohledu na to, zda a kdy budou známy výsledky architektonické soutěže, která se v Karlových Varech připravovala.

Milionové investice zbrzdila i koronakrize

Samotné Vřídlo vyvěralo z improvizovaného pramene mimo objekt kolonády, a to již od roku 2016. Právě postupná degradace betonu a jeho narušení agresivními výpary z vřídelní vody byly hlavními důvody toho, že musela být v minulosti Vřídelní kolonáda postupně uzavřena, a proč byl pramen Vřídla přesunut před budovu.

Od července loňského roku probíhá 2. etapa rekonstrukce. Nová vnitřní fontána Vřídla bude tvořena nerezovou vanou, kterou bude lemovat prstenec z kamenů. Ty budou ještě před usazením pokameněny vřídelní vodou a získají tak typickou patinu. Technicky náročná pak bude obnova prosklené kopule kolonády. „Nové výplně vyrobí firma, která se podílela i na rekonstrukci Národního muzea. Dokáže mimo jiné i na základě 3D scanu původního skla vyrobit nový plášť kopule, opatřit jej speciálním nátěrem a garantovat životnost na osmdesát let. Výroba a finální podoba skla bude samozřejmě probíhat v úzké spolupráci s památkáři,“ komentuje fázi příprav právě zahájené rekonstrukce náměstek Bursík.

Text a foto archiv Peikko Česká republika