Zpět na stavby

Rekonstrukce lanové dráhy Sněžka

26. srpna 2012
Miloš Pařízek

V září roku 2011 začala rekonstrukce stávající dvousedačkové lanové dráhy na trase mezi stanicemi Pec pod Sněžkou - Růžová hora - Sněžka, která slouží veřejnosti od roku 1949. Uvedení nové čtyřmístné kabinkové lanové dráhy do provozu pro veřejnost se předpokládá v říjnu 2014.


Z historie rekonstrukce lanové dráhy na Sněžku

 • 1987 - vznikl návrh na projekt nové lanové dráhy (LD) s kapacitou 550 lidí za hodinu, zadavatelem byl Interhotel Krkonoše.
 • 1989 - objevily se první protesty ekologů, byla vyvíjena snaha vrchol Sněžky chránit.
 • 1990 - Správa Krkonošského národního parku (KRNAP) podpořila názor novou lanovku nestavět.
 • 1994 - byly podány čtyři návrhy na privatizaci LD.
 • 1995 - vlastník LD, České dráhy, a.s., chtěl LD pro její špatný technický stav uzavřít.
 • 1997 - vlastníkem se stalo město Pec pod Sněžkou (51% podíl) a město Malá Úpa (49% podíl).
 • 1997 až 1999 - spory mezi oběma městy o využívání LD.
 • 1999 - město Malá Úpa schválilo prodej svého podílu městu Pec pod Sněžkou.
 • 2000 - město Pec pod Sněžkou prezentovalo záměr postavit novou lanovku až na vrchol Sněžky, Správa Krkonošského národního parku měla k tomuto záměru důrazné výhrady.
 • 2002 - ministři životního prostředí České republiky a Polska se dohodli na zvýšené ochraně vrcholu hory Sněžka.
 • 2004 - město Pec pod Sněžkou a Správa KRNAP se dohodly, že nová lanovka bude vedena pouze v trase Pec pod Sněžkou - Růžová hora. Z Růžové hory povede do Pece pod Sněžkou nová lyžařská sjezdovka. V úseku Růžová hora - Sněžka bude ponechána stávající LD ?na dožití?.
 • 2005 - do sporu vstoupil předseda Senátu ČR. KRNAP byl ochoten jednat o možnosti vést novou lanovku až na vrchol Sněžky.
 • 2006 - město Pec pod Sněžkou souhlasilo s tím, aby se lyžařský areál plánovaný na Růžové hoře přesunul na Vlašský vrch. Začala projektová příprava - provozovatel Lanová dráha Sněžka, a.s., prověřil hmotové varianty řešení nové stavby dolní stanice Pec pod Sněžkou. Vypracováním studie byl pověřen ateliér k2-architekti.
 • 2006 - město Pec pod Sněžkou, Lanová dráha Sněžka, a.s, a Správa KRNAP se dohodly na limitech pro rekonstrukci LD a na maximální přepravní kapacitě nové lanovky na Sněžku - jednalo se o 250 lidí za hodinu. Město Pec pod Sněžkou upustilo od záměru výstavby lyžařského areálu na Růžové hoře a ukončilo probíhající proces EIA. Za těchto podmínek KRNAP souhlasil s výstavbou nové lanovky až na vrchol Sněžky. Projektová příprava počítala s novými stavbami horní stanice Sněžka a mezistanice Růžová hora.
 • 2007 květen - prezentace studie rekonstrukce lanové dráhy na Sněžku včetně nových staveb všech tří stanic na semináři v hotelu Horizont ateliérem k2-architekti. Prezentace se účastnili zástupci KRNAP, města Pec pod Sněžkou, předseda Senátu ČR a další.
 • 2007 - po intenzivním jednání pracovní skupiny, pověřené řešením rekonstrukce lanové dráhy na Sněžku, a Správy KRNAP dochází k odklonu od původního řešení. Horní stanice a mezistanice lanové dráhy má být řešena rekonstrukcí stávajících objektů, dolní stanice LD jako nová stavba.
 • 2007 - odsouhlasení studie finální varianty všech tří stanic lanové dráhy. Jako generální projektant byla vybrána firma TRENTO s.r.o.
 • 2007-2008 - intenzivní projektová činnost a práce na žádosti o dotaci z regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, zpracování dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a výběr dodavatele stavby.
 • 2009 - z finančních důvodů je přistoupeno ke změně budovy dolní stanice LD. Autorem úprav byla firma TRENTO s.r.o., návrh vychází z původního urbanistického řešení a provozního schématu. Změna dokumentace pro výběr dodavatele stavby.
 • 2010 - výběr dodavatele stavby, výběrové řízení bylo následně zrušeno.
 • 2010 - nový výběr dodavatele stavby, vítězem výběrového řízení se stalo sdružení firem BAK stavební společnost, a.s., a LEITNER AG.
 • 09/2011 - počátek realizace stavby.
 • 03/2014 - předpokládané dokončení díla, zahájení zkušebního provozu.
 • 09/2014 - předpokládané ukončení zkušebního provozu.
 • 10/2014 - předpokládané uvedení lanové dráhy do provozu pro veřejnost.

Pohled ze svahu na horní stanici lanové dráhy. Nový stav po rekonstrukci původní stavby (vizualizace, zdroj: ateliér k2-architekti).

Celý článek naleznete v archivu čísel (č. 08/2012)