Zpět na stavby

Rekonstrukce Bertiných lázní v Třeboni

Historické budovy Bertiných lázní, pocházející z roku 1861, stojí v centru Třeboně podél Zlaté stoky. Jejich rekonstrukce započala 2. září 2019 a 4. června 2020 je předal zhotovitel, OHL ŽS, a.s., městu Třeboň.


Projekt byl realizován dle projektové dokumentace zpracované firmou „Jindřichohradecká projekční společnost, s.r.o.“. Přestavba se týkala vnitřních prostor včetně zpevněných ploch k zásobovací rampě a veškerých inženýrských sítí. Po rekonstrukci vzniklo 88 nových pokojů pro lázeňské hosty, komunikační prostory, Terasabar, léčebné prostory, kuchyně s přiléhajícími prostory, jídelny a restaurace Adéla.

Stavební práce byly zahájeny na sekci E demolicí části budovy, aby mohla být rozšířena komunikační chodba mezi hlavní budovou, kuchyní a  jídelnami. V této části bylo postaveno širší prefabrikované schodiště spojující horní dvě patra a v jeho zrcadle byl vybudován prosklený evakuační výtah. Nové stropy byly vytvořeny pomocí trapézových stropů podepřených ocelovými traverzami, které jsou uloženy na monolitických sloupech.

V části původního vnitřního zásobovacího dvora byla provedena sloupcová trysková injektáž s rozšířením v hlavě pro zachycení stávajících nosných konstrukcí a následně sloupcová injektáž pro založení nových základových konstrukcí pro vznik prostorné jídelny se třemi velkými střešními světlíky a s dřevěnými lepenými vazníky, ze kterých se spouští designové lustry. Podlahu se zabudovanými rozvody pro pořádání akcí pokrývá koberec. Pro zlepšení akustiky jsou na stěnách namontována barevná textilní plátna a dřevěné krycí lamely, které i částečně zakrývají chladicí vzduchotechnické vývody. Na straně ke kuchyni byla vytvořena předsazená konstrukce, pod kterou vznikly švédské stoly a výdejna jídla.

Za výdejnou se nachází moderně vybavená kuchyně s převahou nerezového zařízení, která je vybavena celoplošnými provětrávanými nerezovými GIF podhledy. Ke kuchyni přiléhají prostory pro přípravu kulinářských specialit pro lázeňské hosty. Příprava kuchyně postupovala vytvořením podlahových kanálků pro rozvod  instalací k jednotlivým spotřebičům a realizací bezúdržbové podlahy v podobě omyvatelné polyuretanové stěrky. Pod podlahou byla vybudována nová kanalizační síť společně s tukovou kanalizací obsahující topný drátek, aby se zamezilo ztuhnutí tuku dříve, než odteče do lapolu. Povrch stěn je obložen hladkými keramickými obklady.

V prostoru za kuchyní byla zrekonstruována stávající restaurace Adéla. Reprezentativní restaurace se pyšní tmavým dřevěným obkladem se sladěnými tapetami s výjevy barevného podzimu, akustickým podhledem a designovými lustry. K restauraci přiléhá bar, konferenční salónek pro pořádání firemních akcí a vinný salónek pro pořádání soukromých událostí, a to v podobném materiálovém provedení jako restaurace Adéla. V horním patře budovy E vznikly lékařské pokoje pro vyšetření lázeňských hostů, zázemí pro zaměstnance, které spojuje ocelové točité schodiště s prostory kuchyně, technické zázemí budovy odhlučněné pro minimalizaci rušení okolí, ředitelství lázní a třetina z celkového počtu pokojů.

Na pokojích byla vybourána dělicí příčka mezi pokojem a koupelnou a na místě byla postavena SDK stěna s posuvnými dveřmi pro úsporu místa. V koupelnách jsou zabudovány skleněné sprchové předstěny s podlahovými žlaby pro docílení maximálního komfortu pro hosty s pohybovým hendikepem. Pokoje mají nové rozvody sítí, štukové stěny s tapetou nad postelí a měkčeným kobercem pro docílení komfortu. S cílem zajistit tepelnou pohodu bylo v budově provedeno zateplení vazníkové pultové střechy pomocí foukané izolace, která byla provedena po celém půdorysu stávající budovy.

V posledním 3.NP budovy E je dalších patnáct pokojů, které mají z hlavní chodby výhled na zelenou střechu. Ta byla realizována nad nově vybudovanou jídelnou v místě původního zásobovacího dvora. Zelená střecha je řešena jako extenzivní s rozchodníky a se systémovou skladbou střešního pláště.

Současně s budovou E probíhala rekonstrukce zbývajících  budov A a C, ve kterých v 1.NP prošly rekonstrukcí fyzioterapeutické ošetřovny,  šatny a  recepce, v horních patrech, 2.NP až 4.NP, byly přestavěny zbývající pokoje, komunikační prostory s dvěma schodišti s mosazným zábradlím a skleněnými výplněmi. Ve 2.NP proběhla rekonstrukce Terasabaru, který slouží jako odpolední odpočinkový prostor pro lázeňské hosty s kavárenskými službami, a to i na přilehlé venkovní terase, která se otevírá směrem k centru města se Zlatou stokou.