Zpět na informační servis

Q3/2014: PORR POPRVÉ ZVEŘEJŇUJE KVARTÁLNÍ ZPRÁVU KONFORMNÍ S IFRS, VÝSLEDEK JE V POROVNÁNÍ S UPLYNULÝM ROKEM DVOJNÁSOBNÝ

1. prosince 2014
Text redakce PR článek

Výroba stoupla o 17 % na 2.674 mil. EUR. • EBT je s 12,9 mil. EUR dvojnásobný. • Stav zakázek dosahuje s 4.659 mil. EUR opakovaně vysokou úroveň uplynulého roku. • Byly vytýčeny další milníky na cestě od jednotného stavebního a realitního koncernu ke dvěma samostatným koncernům.

Oznámení pro kapitálový trh - PORR rozšiřuje reporting
Jako jasný signál kapitálovému trhu PORR poprvé předkládá kvartální zprávu konformní s IFRS. Kromě opatření na posílení likvidity akcií tím PORR dává také znamení směrem k transparentnosti vůči svým investorům a směrem k prime market.

Nárůst produkce a výsledků
Přes zřetelné oslabení konjunktury v průběhu roku 2014 se společnosti PORR v prvních devíti měsících 2014 znovu podařilo realizovat nárůst výroby o 17 % na celkových 2.674 mil. EUR. Pozitivní roli v tomto vývoji hrál dřívější start stavební sezóny díky příznivému počasí. Jako úspěšný faktor se opět ukázala konsekventní koncentrace na domácí trhy (DACH, Polsko a Česko) - okolo 93 % výroby připadalo na tyto trhy - a na hlavní kompetence v bydlení, soukromé výstavbě a infrastruktuře. Nárůs-tem o 229 mil. EUR, resp. o 55,4 %, dosáhla obchodní jednotka (Business Unit 4-Infrastruktur) nej-vyššího výkonu ve sledovaném období. Tento vývoj podpořil obor výstavby tunelů - obzvláště běžící projekty Metro Dauhá, Koralmtunnel KAT 3, Albaufstieg, jakož i Stuttgart 21.

Pozitivní vývoj výkonů se odrazil také ve výsledcích. Společnost PORR dokázala s 12,9 mil. EUR svůj výsledek před zdaněním v porovnání s uplynulým rokem zdvojnásobit. Dílčí výsledek ve třetím čtvrtletí 2014 obnášel 12,2 mil. EUR. Čisté zadlužení mohlo být značnou měrou sníženo, ve výši 434 mil. EUR to bylo o 36 % méně než ve srovnatelném období uplynulého roku.

Trvale pozitivní situace v zakázkách
Stav zakázek ke konci září 2014 obnášel 4.659 mil. EUR, pouze těsně pod vysokou úrovní uplynulé-ho roku. Vstupní hodnota zakázek klesla o 25 % na 2.742 mil. EUR. Toto kolísání vyplynulo z jedno-rázového efektu velké zakázky Metro Dauhá, která byla v uplynulém roce získána. Po očištění od to-hoto efektu byly získáné zakázky v prvních třech čtvrtletích 2014 na stejně vysoké úrovni jako v uplynulém roce. K nejdůležitějším získaným zakázkám ve třetím čtvrtletí 2014 patří kromě jiných Smart Campus, jeden ze současně největších stavebních projektů ve Vídni, údolní most Marbach v Německu a ?elevated works? v Kataru - prodloužení linky metra v rámci Green Line Metro Dauhá.

Další milníky v novém uspořádání oboru nemovitostí
Také v realizaci nové realitní strategie byly v rozhodném období provedeny další kroky. Získáním většinového podílu v UBM (Realitätenentwicklung Aktiengesellschaft) společnost PORR restrukturali-zovala svůj obor nemovitostí a svou obchodní činnost zaměřila ještě jasněji. V prvním kroku po účinném rozštěpení vzniknou dva samostatné, ?jednodruhové? koncerny: stavební koncern, PORR AG, a realitní koncern PIAG/UBM. Příslušná rozhodnutí byla - mimo rozhodné období - přijata na zasedání valné hromady dne 29. října 2014.

Pozitivní výhled na rok 2014
Kromě vysokého stavu zakázek bude mít na likviditu a výnosy PORR pozitivní vliv také plánované odštěpení realitních aktivit, jakož i konsekventní koncentrace na management ?working-capital?. Představenstvo proto vychází z dalšího nárůstu výsledků celkového roku 2014.

?Konsekventně se držíme vytýčeného kurzu PORR a naší strategie rozumného růstu. Tak dokážeme vykazovat solidní obchodní úspěch i v náročném tržním prostředí,? řekl Karl-Heinz Strauss, CEO PORR AG.


Zpráva za 3. čtvrtletí je k dispozici ke stažení na www.porr-group.com.


Při dotazech nás, prosím, kontaktujte:

Mgr. Jiří Římánek
Tel.: +420 777 124 879
E-mail: rimanek@studiorema93.cz