Zpět na stavby

Projektová řešení systému euroCALC

23. listopadu 2009
PR článek

Firma Callida vybudovala euroCALC 3 jako robustní nástroj pro oceňování stavebních zakázek. Je to moderní informační systém s celou řadou velmi výkonných standardních funkcí. Základem je čistě databázové řešení umožňující snadné začlenění do firemních agend. EuroCALC 3 je schopen přebírat data z jiných systémů a stejně dobře poskytovat veškeré informace dál.


Nové nástroje euroCALC 3
V letošním roce byl systém doplněn řadou významných funkcionalit jako například průvodcem importu soupisu prací z Excelu a exportem oceněného rozpočtu do původního formátu. V celém systému lze pracovat efektivněji díky rozšíření pravidla 80/20 i na vyhodnocení nabídek. Lze propojit seznam zakázek s evidencí v ERP a přebírat na vyžádání identifikační údaje do karty zakázky. Velkým přínosem pro řízení zakázek jsou kontingenční tabulky pro práci s výběrem zakázek a neméně zajímavé budou určitě i připravované kontingenční grafy. Dá se říci, že v možnostech poskytování agregovaných informací dnes nemá euroCALC 3 na trhu rozpočtových systémů konkurenci.

Datová základna SCI
Databáze oceňovacích podkladů SCI (Soustava cenových informací) byla letos zásadně rozšířena o téměř 10 000 položek stavebních prací. Katalog stavebních materiálů byl doplněn o více než 2000 nových výrobků. Při aktualizaci oceňovacích podkladů na cenovou úroveň 2009/II bylo celkem upraveno přes 50 000 položek.

Příklady projektových řešení
Systém euroCALC 3 je primárně určen pro tvorbu rozpočtů, zpracování kalkulací nákladů, distribuci poptávek a vyhodnocování nabídek. Vedle těchto již klasických funkcí nabízí širokou podporu pro manažerská rozhodnutí na různých úrovních řízení. Ve spolupráci se zákazníky společnost Callida vytváří projekty implementací, z nichž dvě dále představíme.

Implementace euroCALC ve společnosti Konstruktiva Branko
Oceňovací systém euroCALC přináší společnosti Konstruktiva Branko, a. s. efektivní řešení postupně doplňované zadání stavby od nabídky po realizaci. Probíhá od zpracování cenové nabídky pro účast ve výběrovém řízení, přes upřesnění zadání pro stavbyvedoucího pro přípravu realizace, až po čerpání rozpočtu podle soupisu provedených prací zadávaném stavbyvedoucím na stavbě.
Cílem implementace bylo pokročilé užití zadaného a smluvně stanoveno rozpočtu na stavbě pro čerpání a následnou fakturaci zakázky. Dalším požadavkem bylo nastavení firemních pravidel pro sestavování rozpočtů uživatelů na síti. Bylo nutné vyřešit organizaci přístupů k jednotlivým zakázkám podle fází jejich zpracování, nastavení rolí se kterými uživatelé k zakázkám přistupují a také nastavení pro jednotlivé uživatele.
Společnost provozuje na jedné síťové instalaci 9 licencí systému euroCALC v sestavě Enterprise, které jsou dostupné i z jednotlivých staveb.
Na základě zadání byly přesně definovány jednotlivé fáze zakázky a role zaměstnanců následovně:

Fáze zakázky:
- nabídka;
- obchodní jednání s investorem;
- příprava realizace před zahájením stavby;
- čerpání rozpočtu na stavbě.

Role zaměstnanců:
- obchodník;
- rozpočtář;
- přípravář;
- stavbyvedoucí.

Byl zpracován způsob přiřazování jednotlivých zakázek konkrétním uživatelům.
Sestavený přístupový strom ke zpracovávaným zakázkám podle fází a rolí byl pro uživatele dále omezen podle přiřazení konkrétních uživatelů konkrétním zakázkám.

Přínosy:

  • Pokročilé užití zadaného a smluvně stanoveného rozpočtu na stavbě pro čerpání a následnou fakturaci zakázky.
  • Vedlejším produktem podrobně zpracovaných zakázek je možnost užití rozpočtových ukazatelů z realizovaných i nabídkových zakázek uložených v jedné firemní databázi zakázek.
  • Dalším vedlejším produktem při zadávání a zpracování všech zakázek firmy v jedné databázi, je podrobný přehled o zakázkách (reporting, controlling a další manažerské nástroje).

Více než 28 tisíc oceněných zakázek ročně v České pojišťovně
V roce 2008 ocenila Česká pojišťovna systémem euroCALC a s využitím specializovaných agregovaných položek stavebních prací SCI-AGP více než 28 tisíc pojistných událostí. Agregované položky stavebních prací jsou sestaveny ze standardních položek datové základny SCI, takže je zajištěna pravidelná aktualizace cen.
Spolupráce České pojišťovny a firmy Callida začala v roce 1993, kdy Česká pojišťovna zakoupila první 4 licence programu Callida. Jejich počet v průběhu let postupně rostl a dnes tato přední pojišťovna užívá celkem 73 licencí systému euroCALC. Z tohoto počtu provozuje 38 licencí na jedné síťové instalaci, kdy jsou software i databáze umístěné na serveru v Praze a likvidátoři k nim přistupují z pražského a brněnského klientského centra kde řeší výpočty ocenění malých škod na nemovitém majetku. Ostatních 35 licencí je užíváno pro kontroly stavebních rozpočtů velkých škod.

Přínosy:

  • Pro Českou pojišťovnu znamená používání systému euroCALC především sjednocení metodiky oceňování a výpočtů ocenění vzniklé škody.
  • V případě nutnosti zpracování zvýšeného počtu pojistných událostí po kalamitních stavech jako např. vichřice, povodně apod. je České pojišťovně dočasně navyšován počet dostupných licencí podle potřeby.

Novinky systému euroCALC 3 a výběr některých projektových řešení představila společnost Callida na seminářích ?Ve světě stavebních zakázek? letos v říjnu.
Další termín vypsala na 24. 11. 2009.
Více na www.callida.cz

Pravidlo 80/20 v poptávkách
¤ Pravidlo 80/20 v poptávkách

Import z formátu XLS do euroCALC 3 a zpět
¤ Import z formátu XLS do euroCALC 3 a zpět

Porovnání plánu a skutečnosti v zakázce
¤ Porovnání plánu a skutečnosti v zakázce