Zpět na informační servis

Přestavba Ústřední čistírny odpadních vod v Praze

12. března 2009
Text redakce

Magistrát hl. m. Prahy se dohodl s městskou částí Praha-Troja na spolupráci při nutné přestavbě ústřední čistírny odpadních vod (ČOV) na Císařském ostrově v Praze.

Radnice Troji nebude dále blokovat přípravná řízení na stavbu, magistrát na oplátku čistírnu zakryje a zatravní. Díky dohodě nabylo koncem ledna 2009 platnosti územní rozhodnutí.

Územní řízení na přestavbu ČOV trvalo více než dva roky. Kvůli zdlouhavému procesu magistrát nestíhá čerpat peníze vyčleněné na stavbu. Pro rok 2008 se počítalo s částkou kolem 480 milionů korun, investováno bylo jen jedno procento. Letos je v rozpočtu na přestavbu více než miliarda korun.

Už delší dobu je jasné, že se přestavba čistírny nestihne realizovat v termínu, do kterého mají tato zařízení podle závazku ČR vůči EU splňovat limity pro čistotu vypouštěných odpadních vod. Evropská komise požaduje po všech členských zemích EU, aby tyto limity splnily do roku 2010.

Čistírna už nyní pracuje kvůli nedostačující čistotě vypouštěných odpadních vod na výjimku, stejně tomu bude i při přestavbě. Magistrát zřejmě nebude moci, na rozdíl od jiných měst, počítat s dotací z evropských fondů, jestliže nezmění vodohospodářskou smlouvu, která přesahuje rok 2022. Magistrát má uzavřeny smlouvy s vodárenskou firmou do roku 2028.

Historie přípravy nové ÚČOV
¤ Historie přípravy nové ÚČOV