Zpět na informační servis

Brněnská konference Sanace a rekonstrukce staveb 2020 letos již po dvaačtyřicáté

2. května 2020
Text redakce

Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky - WTA CZ, společně s Fakultou stavební VUT v Brně, pořádá pod záštitami Ministerstva kultury, Národního Památkového ústavu, Ministerstva průmyslu a obchodu a prof. Ing. Miroslava Bajera, CSc., děkana Fakulty stavební VUT v Brně, 42. konferenci „Sanace a rekonstrukce staveb 2020“ a 22. mezinárodní konferenci 'CRRB - 22nd International Conference on Rehabilitation and Reconstruction of Building'.

Kdy: čtvrtek 19. a pátek 20.11.2020 
Kde: Fakulta stavební VUT v Brně, www.fce.vutbr.cz
 

Letošní 42. konference „Sanace a rekonstrukce staveb“ bude vedena jako tradiční konference zabývající se problematikou sanací staveb, které jsou tematicky rozčleněny do těchto oblastí:

▪     ochrana a sanace dřevěných konstrukcí

▪     povrchové úpravy

▪     restaurování kamene

▪     sanace zdiva

▪     sanace betonových konstrukcí

▪     fyzikálně chemické vlastnosti

▪     statika a dynamika staveb

▪     sanace hrázděných staveb

▪     požární ochrana

▪     ocel a sklo

 
V  průběhu konference vystoupí k daným tématům zástupci WTA CZ a další přední tuzemští odborníci, kteří přednesou příspěvky za jednotlivé referáty.

Společnost WTA CZ je nositelem již v pořadí 42. konference WTA CZ, která je letos plánovaná s mezinárodní účastí pod názvem 22nd CRRB - Conference on Rehabilitation and Reconstruction of Buildings, na které budou prezentovány vědecké a praktické poznatky v tomto odvětví. Po skončení konference budou vybrané vědecké články zveřejněny ve vědeckém časopisu zařazeného v databázi Scopus.

Z obou konferencí bude vydán tištěný sborník s uvedenými odbornými i vědeckými příspěvky. 

Podrobné informace o konferenci naleznete na webu wta.cz

Hlavním mediálním partnerem konference je  logo Stavebnictvi 08