Zpět na informační servis

Pozvánka na konferenci ČKLOP 2022 s názvem Šetrné fasády pro udržitelnou budoucnost

15. března 2022
Text redakce

15. ročník národní konference má název Šetrné fasády pro udržitelnou budoucnost, což je dáno aktuálním evropským tématem European Green Deal neboli Zelená dohoda pro Evropu. Tato Zelená dohoda pro Evropu je souborem politických iniciativ Evropské komise, jejichž hlavním cílem je dosáhnout toho, aby Evropa byla v roce 2050 klimaticky neutrální. Jedná se o plán obsahující opatření, která mají podpořit účinné využívání zdrojů prostřednictvím přechodu na čisté oběhové hospodářství a zabránit ztrátě biologické rozmanitosti a snížit znečištění. Tato dohoda bude mít zásadní dopad i na stavebnictví, a tedy i na obor lehkých obvodových plášťů, oken a dveří.

Stejně jako v předchozích ročnících I letos na uvedené téma vystoupí řada zahraničních a českých odborníků, kteří poskytnou mnoho informací, které se tohoto oboru budou zásadně týkat.

Více informací k akci naleznete ZDE