Zpět na informační servis

Pozvánka na dubnovou konferenci MĚSTO A SVĚTLO 2022

15. března 2022
Text redakce

Zveme Vás na hybridní konferenci Město a světlo 2022, která se koná v úterý 5. dubna 2022 v O2 Universu Praha. Pořadatelem konference je Svaz podnikatelů ve stavebnictví ve spolupráci se společností Technologie hlavního města Prahy, a.s., organizátorem je společnost SEKURKON s.r.o.

Záštitu konferenci poskytli paní Helena Langšádlová, ministryně pro vědu, výzkum a inovace a pan Jan Chabr, radní hl. m. Prahy.

Program konference:

PANEL 1   Světlo – architektura – veřejný prostor

PANEL 2   Světlo – technika

PANEL 3   Světlo – investoři – dodavatelé – výrobci

PANEL 4   Světlo – environmentální souvislosti

PANEL 5   Světlo – legislativa – dotace

PANEL 6   Panel politiků

Večerní setkání pro zástupce partnerů v Rezidenci primátora hl. m. Prahy

Účastníky jednotlivých panelů budou zákonodárci, zástupci ministerstev, municipalit, odborné a vědecké veřejnosti a dalších subjektů zabývajících se veřejným osvětlením českých měst a obcí.

Jednotlivé bloky konference se budou věnovat světlu v architektuře veřejného prostoru, světlu z hlediska techniky a technologií, světlu jako tématu pro investory, výrobce a dodavatele. Důležitou součástí programu budou i environmentální souvislosti osvětlení měst a obcí a také související legislativa a dotace. Náplní závěrečného bloku konference bude diskuse se zákonodárci, zástupci ministerstev a municipalit. 

KONFERENCE SE MŮŽETE ZÚČASTNIT PREZENČNĚ I ONLINE

REGISTRACE NA KONFERENCI